Accepted Submissions

  • Ortaokul Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Bilginin Gerekçelendirilmesi Sürecinde Benimsedikleri Epistemik İnançlarının Karşılaştırmalı Nitel Analizi
    Erkan Dinç, Servet Üztemur Apr 17, 2019