Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Anasayfa.Aspx

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Anasayfa.Aspx
Kapak Resmi

26.921

80.517

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Cilt 8 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerinde Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü
  Sayfalar 1 - 29
  Ozan BÜYÜKYILMAZ, İsmail KARAKULLE, İsmail KARATAŞ
 2. Do TV Content Rating Systems Necessary for Protecting Adolescents? Adolescents’ Perceptions and Parents’ Attitudes Towards Smart Signs
  Sayfalar 31 - 54
  Çağla Pınar BOZOKLU
 3. The Mediating Role of Employee Loyalty between Employee Empowerment and Employee Innovative Behavior: A Study from Teknopark Istanbul
  Sayfalar 55 - 82
  Merve KOÇOĞLU SAZKAYA, Yunus Emre DEDE
 4. Anadolu Üniversitelerinde Yer Seçiminin Kentsel Gelişime Katkısı: Karaman Örneği
  Sayfalar 83 - 112
  Arzu MALTAŞ EROL, Yunus Emre ÖZER
 5. Banka Çalışanlarının Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları
  Sayfalar 113 - 140
  Bahar SUVACI, Didem PAŞAOĞLU BAŞ
 6. Çevresel Kuznets Eğrisi: Türkiye Üzerine Gece Işıkları ile Mekansal bir Modelleme
  Sayfalar 141 - 164
  Sevgi Eda TUZCU, Akın USUPBEYLİ
 7. Examining Day of the Week and Month of the Year Effects in Bitcoin and Litecoin Markets
  Sayfalar 165 - 183
  Kemal EYÜBOĞLU
 8. Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Tüm Programlarında Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 185 - 212
  Meral GÜNDÜZ
 9. Genç Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 213 - 246
  Erol TEKİN, Yasemin HANCIOĞLU
 10. Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 247 - 271
  Konur Alp DEMİR