Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Anasayfa.Aspx

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Anasayfa.Aspx
Kapak Resmi

30.093

104.074

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

2018 Güz Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Avrupa Birliği’nin ve Üç Büyük Üyesinin Arap Baharı’na Yaklaşımları
  Sayfalar 1 - 33
  Cengiz Dinç
 2. 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Sayfalar 35 - 60
  Mehmet Ali Çamdere, Fatma Neval Genç
 3. Over-education, Educational-job Mismatch, and Skills of Job seekers with Tertiary Education in the Labor Market of Iran
  Sayfalar 61 - 73
  Rahim Taghizadeh
 4. Türkiye’de Ekonomik Özgürlükler, Yabancı Doğrudan Yatırımlar ve Yurtiçi Yatırım Harcamaları İlişkisi
  Sayfalar 75 - 89
  Ali Acaravcı, Sinan Erdoğan, Güray Akalin
 5. Türkiye İşgücü Verilerinin Karar Ağacı Yöntemleriyle Analizi
  Sayfalar 91 - 114
  Engin Yıldıztepe, Ahmet Kocataş
 6. Türkiye Ekonomisinde İhracat, İthalat ve İstihdam Düzeyi İlişkisinin Uygulamalı Analizi
  Sayfalar 115 - 135
  Fatih Ayhan
 7. Meslek Etiği Dersinin Öğrencilerin Hile Karşısındaki Tutumları ve Raporlama Eğilimleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 137 - 155
  Hüseyin Temiz, Tansel Hacıhasanoğlu, Nurettin Özdemir
 8. Total Factor Productivity of Tourism Sector of OECD Countries
  Sayfalar 157 - 177
  Rıza Bayrak
 9. Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi
  Sayfalar 179 - 197
  Murat Akkaya
 10. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği: Teori, Tartışma ve Analiz
  Sayfalar 199 - 222
  Umut Üzar
 11. Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2017 Türkiye Örneği
  Sayfalar 223 - 242
  Fındık Özlem Alper
 12. Baskınlık ve Sosyal Seçim Kurallarına Bağlı Çok Kriterli Modelleme: Hisse Senedi Seçimi Problemi için bir Karar Destek Sistemi Önerisi
  Sayfalar 243 - 269
  Yetkin Çınar
 13. Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Vergi Politikaları ve Vergi Gelirlerinin Bileşimindeki Değişim
  Sayfalar 271 - 291
  Ahmet İnneci, Şahin Karabulut
 14. Cumhuriyet Döneminde Kahvehanelerin Mekansal İşlevselliği ve Siyasal Figür Olarak Kahvehaneler
  Sayfalar 293 - 304
  İsmail Safi
 15. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma-TR82 Bölgesi Örneği
  Sayfalar 305 - 329
  Hasan Dağlar
 16. Makroekonomik Değişkenler ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: KASE Örneği
  Sayfalar 331 - 354
  Aziza Syzdykova