Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Anasayfa.Aspx

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Anasayfa.Aspx
Kapak Resmi

14.890

41.574

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Cilt 7 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Orta Gelir Tuzağından Çıkış İçin Yeni Bir Strateji: Küresel Keynesyencilik
  Sayfalar 1 - 28
  Yaşar Tamer Tamer ERGÜL
 2. Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi
  Sayfalar 29 - 45
  Müslüm POLAT, Feyzi YAŞAR
 3. Sosyal Dışlanmanın Etik Olmayan Tüketici Davranışı Gösterme Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Deneysel Bir Çalışma
  Sayfalar 47 - 75
  Niray TUNÇEL, Bahtışen KAVAK
 4. Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Davranışları: Kamu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 77 - 103
  Metehan ŞAHİN, Serap BARIŞ
 5. The Relationship Between Current Account Balance and Types of Credits: An Application on Selected OECD Countries
  Sayfalar 105 - 126
  Nihat IŞIK, Suat Serhat YILMAZ, Efe Can KILINÇ
 6. Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (1996-2014)
  Sayfalar 127 - 145
  Mustafa Kemal DEĞER, Muharrem Akın DOĞANAY
 7. Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği
  Sayfalar 147 - 170
  Yusuf BİLGİN, Önder KETHÜDA
 8. Rekabet ve Etkinlik: Avrupa Birliği Bankacılık Endüstrisi Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 171 - 200
  Ramazan EKİNCİ, Recep KÖK
 9. Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı
  Sayfalar 201 - 224
  Mehmet SONGUR
 10. KOBİ’lere Sağlanan Teşvikler ve KOBİ’lerin Vergi Algısı İlişkisi: Afyonkarahisar Örneği
  Sayfalar 225 - 246
  Rabia Tuğba EĞMİR, Gülsüm GÜRLER HAZMAN
 11. 16 Nisan 2017 Halk Oylaması ve Halk Oylaması Sürecinin Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri Tarafından Algılanmasına İlişkin Bir Araştırma: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 247 - 280
  Gürbüz ÖZDEMİR