Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 185 - 212 2018-06-30

Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Tüm Programlarında Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma

Meral GÜNDÜZ [1]

122 170

Türkiye’de Muhasebe Standartları, Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim Standartlarının uygulanmasının zorunlu hale gelmesiyle birlikte tüm yüksek öğretim kurumlarında bu standartlara ilişkin derslerin ders planları içerisinde yer alması ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmada; Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu devlet ve vakıf üniversitelerinin ilgili akademik birimlerinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında verilen muhasebe eğitimde Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartlarına ilişkin derslerin incelenmesi ve yeterliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, devlet ve vakıf üniversitelerinde standartlara ilişkin verilen derslerin verilen derslerin çoğunluğunun seçmeli ders olduğu, önlisans ve lisans programlarındaki derslerin yeterli olmadığı ve derslerin çoğunun yüksek lisans ve doktora derecelerinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Standartları, Finansal Raporlama Standartları, Denetim Standartları
 • Akdoğan, N. (2003). AB’ye Üye Ülkeler Arasında Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş-Dördüncü ve Yedinci Yönerge Muhasebe Standartlarının IAS’e Yakınlaştırma Çalışmaları, Prof.Dr. Yüksel Koç Yalkın’a Armağan. SBF Yayın No:590, TÜRMOB Yayınları, No: 221: 33-36.
 • Akgül, B. A. ve Akay, H. (2003). Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye’de Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma, 2. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitapevi
 • Aktürk, A. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarına Uyumu Sürecinde Eğitim Faktörü Üzerine Antalya İlinde Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis, 24(122): 63-84.
 • Başpınar, A. (2005). Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış, Maliye Dergisi, 148: 35-62.
 • Çankaya, F. ve Hatipoğlu, O. (2011). Türkiye’de Uluslararası Muhasebe Standartları’nın Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(7):61-89.
 • Çankaya, F. ve Dinç E. (2012). Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Başarısını Etkileyen Faktörler: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1): 81-102.
 • Dalğar, H., Çelik, İ. ve Mortaş, M. (2012). Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi 1(1): 217-230. ş
 • Demirkutlu, F. K. (2014). İşletme Lisans Öğrencilerinin Türkiye Muhasebe/Fİnansal Raporlama Standartları Hakkındaki İlgi Düzeyleri, Beklentileri ve Farkındalıkları: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2): 156-174.
 • Durer, S., Akbaş, H.E. ve Zeytinoğlu, E. (2016). International Financial Reporting Standards And Accounting Education in Turkey: an Investigation On Accounting Academians’ Perceptions. Maliye Finans Yazıları, 0 (106): 73-100.
 • Gökçen, G., Ataman, B., Cebeci, Y. ve Cavlak H. (2015). Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Lisans Programlarındaki Muhasebe Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma, Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri, 11(44):121-145
 • Kocamaz, H. (2012). Uluslararası Muhasebe Standartlarının Dünyada Ve Türkiye’de Oluşum Ve Gelişim Süreci. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2):105-120.
 • Koçyiğit, S. Ç. ve Tanç, Ş. G. (2017). Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Eğitim Programlarında Yer Alan Muhasebe Standartları Dersleri Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış, 50: 57-78.
 • Kurnaz N. (2012). Statistical Analysis of the Factors Affecting Accounting Students’ Awareness of the TAS (Turkish Accounting Standards) and TFRS (Turkish Financial Reporting Standards), British Journal of Science, February, 4: 142-156.
 • Kutlu, H. A. (2010). Muhasebe Eğitiminin, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Accounting & Finance, (46):232-246
 • Özerhan, Y. ve Yanık, S. (2015). Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları–Türkiye Finansal Raporlama Standartları, , Yayın No: 427, 2. Baskı, Ankara: TÜRMOB Yayınları.
 • Yazıcı, M. (2003). Muhasebe Standardının Tanımı, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 18:33-37.
 • Yıldız, F. ve Yanık A. (2013). Yükseköğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Algıları: Ampirik Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17:205-220.
 • Zaif, F. ve Ayanoğlu, Y. (2017). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1):115- 136.
 • www.kgk.gov.tr (Erişim Tarihi: 13.09.2017).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Meral GÜNDÜZ
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ckuiibfd341533, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {185 - 212}, doi = {10.18074/ckuiibfd.341533}, title = {Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Tüm Programlarında Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {GÜNDÜZ, Meral} }
APA GÜNDÜZ, M . (2018). Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Tüm Programlarında Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (1), 185-212. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd/issue/38041/341533
MLA GÜNDÜZ, M . "Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Tüm Programlarında Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 185-212 <http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd/issue/38041/341533>
Chicago GÜNDÜZ, M . "Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Tüm Programlarında Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 185-212
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Tüm Programlarında Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma AU - Meral GÜNDÜZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 212 VL - 8 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Tüm Programlarında Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma %A Meral GÜNDÜZ %T Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Tüm Programlarında Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD GÜNDÜZ, Meral . "Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Tüm Programlarında Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 / 1 (Haziran 2018): 185-212.