Kommagene Biyoloji Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-456X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı ABADER (Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği) |

Kommagene Biyoloji Dergisi uluslararası hakemli bir biyoloji dergisidir. Adını Adıyaman ilindeki Yukarı Fırat kesiminde kurulan Kommagene Krallığından almıştır. “Commagene” adının bir anlamı da genlerin birleşmesi, bir araya gelmesidir. Bu krallığın misyonu doğu ve batıyı birleştirmek ve bir araya getirmek idi. Adıyaman ilinin Akdeniz ve İran-Turan bitki coğrafyası bölgelerinin birleştiği yerde olması derginin bu adı almasında etkili olmuştur.

Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneğinin (ABADER) yayın organı olan dergi 06.06.2017 tarihinde yayın hayatına başlama kararı almıştır. Dergimiz, daha önce yayınlanmamış, orijinal yayınları kabul etmektedir. Derleme çalışmalar her sayıda sınırlı olarak editörler tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilebilir. Makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirildikten sonra karara bağlanır.Kommagene Biyoloji Dergisi “birleştirme misyonu gereği” biyolojinin tüm alanlarından makale kabul etmektedir.Aralık ve Haziran olmak üzere yılda 2 kez elektronik olarak basılmaktadır. İlk sayı 29 Aralık 2017'de yayınlanmıştır. Dergimiz açık erişimli bir dergi olup basım ve değerlendirme süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


Kommagene Biyoloji Dergisi

e-ISSN 2602-456X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı ABADER (Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği) |
Kapak Resmi

2.614

3.629

Kommagene Biyoloji Dergisi uluslararası hakemli bir biyoloji dergisidir. Adını Adıyaman ilindeki Yukarı Fırat kesiminde kurulan Kommagene Krallığından almıştır. “Commagene” adının bir anlamı da genlerin birleşmesi, bir araya gelmesidir. Bu krallığın misyonu doğu ve batıyı birleştirmek ve bir araya getirmek idi. Adıyaman ilinin Akdeniz ve İran-Turan bitki coğrafyası bölgelerinin birleştiği yerde olması derginin bu adı almasında etkili olmuştur.

Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneğinin (ABADER) yayın organı olan dergi 06.06.2017 tarihinde yayın hayatına başlama kararı almıştır. Dergimiz, daha önce yayınlanmamış, orijinal yayınları kabul etmektedir. Derleme çalışmalar her sayıda sınırlı olarak editörler tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilebilir. Makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirildikten sonra karara bağlanır.Kommagene Biyoloji Dergisi “birleştirme misyonu gereği” biyolojinin tüm alanlarından makale kabul etmektedir.Aralık ve Haziran olmak üzere yılda 2 kez elektronik olarak basılmaktadır. İlk sayı 29 Aralık 2017'de yayınlanmıştır. Dergimiz açık erişimli bir dergi olup basım ve değerlendirme süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


Cilt 2 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Pericarp Ultrastructure of Salvia Section Hemisphace (Mentheae; Nepetoideae; Lamiaceae)
  Sayfalar 1 - 7
  Ahmet Kahraman, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL, Musa Doğan
 2. External Morphology of Pyza taurica Gruber, 1979 (Arachnida: Opiliones)
  Sayfalar 8 - 16
  İlkay ÇORAK ÖCAL, Nazife YIĞIT KAYHAN
 3. Awa Sppi Nehri’nden (Süleymaniye-Irak) İzole Edilen Acidithiobacillus Cinsi Bakterilerin Ektraselüler Hidrolitik Enzim Üretme Kabiliyetlerinin Belirlenmesi ve 16S rDNA Analizi
  Sayfalar 17 - 20
  Kerem ÖZDEMİR, Ghalib Abdalla SHAREF, Metin ERTAŞ
 4. Zahter (Thymbra spicata L.) Bitkisi Ekstraktının, Escherichia coli O157:H7, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ve Campylobacter jejuni Üzerindeki Antibakteriyel Etkileri
  Sayfalar 21 - 24
  Gamze Çinar, Nurşen Yaman, Muhsin AYDIN
 5. Tuzlanmış Koyun Derilerinden İzole Edilen Halotolerant Bakterilerin Teşhisi, Karakterizasyonu ve Jelatinaz Enziminin Aktivitesinin Araştırılması
  Sayfalar 25 - 29
  Hamdullah Seçkin, Nursel Dostbil
 6. An Unusual Record of Greater Spotted Eagle (Clanga clanga) in Winter in Ankara, Turkey
  Sayfalar 30 - 33
  Esra Per, Emre Ulusoy, Doğanay Vural
 7. Mesobuthus gibbosus (Brullé, 1832) (Scorpiones: Buthidae) Üzerinde Biyolojik ve Ekolojik Gözlemler
  Sayfalar 34 - 38
  Halil KOÇ, Hüseyin ARIKAN
 8. Göynük Çayı (Bingöl) Balık Faunası
  Sayfalar 39 - 47
  Mustafa Koyun, Bülent Gül, Nimetullah Korkut
 9. Hedef Olmayan Organizmalarda Klordanın Biyo-Etkileşimi
  Sayfalar 48 - 54
  Emrihan Özyurt, Halit Kızılet, Handan Uysal
 10. Laboratuvar Hayvan Biliminde 4R Kuralı
  Sayfalar 55 - 60
  Hakan TÜFEK, Özcan ÖZKAN