Yazım Kuralları

Genel Bilgi

Kommagene Biyoloji Dergisi, özgün araştırma makaleleri, derleme makaleler, vaka raporları, araştırma notu gibi biyolojinin tüm alanlarından yayınlanmamış orijinal araştırmaları kabul eder. İnceleme makaleleri, editörler tarafından her dergi sayısı için belirli bir sayıda değerlendirildikten sonra kabul edilebilir.

Dergiye gönderilen makaleler intihal.net yazılımı yardımıyla intihallere karşı kontrol edilecektir. Her türlü intihal içeren makale otomatik olarak reddedilecek ve yazarlar dergimize yazı sunma ve yayınlama hakkını kaybedeceklerdir. Editörler, makaleleri bir kategoriden diğerine taşıma hakkını saklı tutar.

Makaleler, yazım kurallarına uymadıklarında ve/veya derginin amacı ve kapsamı dışındaysa, hakem süreci başlamadan editörler tarafından reddedilebilir. Makaleler tüm yazarlar tarafından imzalanmış kapak mektubu ile gönderilmelidir. Kapak mektubu olmadan gönderilen makaleler işleme alınmaz.

    Yayın Etiği 

Herhangi bir yayın etiği ihlalinden kaçınmak için, her makalenin tüm yazarlar tarafından imzalanmış "Kapak Mektubu” ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. “Kapak Mektubu” imzalanmadan önce mektubun sonunda (imzalardan önce) yer alan “Beyan” bölümünü dikkatlice okunmalıdır.

    Özgünlük

Sunulan makale, yazarın orijinal çalışmasını temsil etmeli, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış olmalı (tez hariç) veya başka bir yerde yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

Diğer dergilerle yayınlanmak üzere gönderilmiş olan makaleler kesinlikle işleme alınmaz. Bu gibi durumlarda, makaleler otomatik olarak reddedilecek ve makalede adı geçen tüm yazarlar Commagene Journal of Biology dergisine / makalesine yazı yazma ve yayınlama hakkını kaybedecektir.

Yazarlar, makalelerindeki orijinal verilerin diğer bilimsel makalelerde yayınlanmış olanlardan açıkça ayırt edilebilmesini sağlamalıdır. Makalenin yazarlarının, metinde yer alan metin, illüstrasyon ve diğer materyallerin, herhangi bir mevcut telif hakkını veya kişisel haklarını ihlal etmediğinden emin olmalıdır.

    Yazarlık ve Kolektif Sorumluluk

Makalede yer alan yazarların tümünün yazarlık kriterlerini karşılaması, tüm yazarların esere önemli ölçüde katılması ve çalışmanın kamu sorumluluğunu üstlenmeye hazır olması gerekmektedir. Tüm yazarların makaleye katkıda bulunmuş ve sunulmadan önce ortak anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan çalışmalar Kommagene Biyoloji  Dergisinde yayınlanmak üzere değerlendirme için kabul edilemez.

    Metodolojik Etik

Hayvanların yaralanmasına ya da ölümüne neden olan deneylere dayanan makalelerin yazarları, çalışmanın gerekçelerini açıklamalı ve gerekçelendirmelidir. Yazarlar, hayvanların bakım, nakil, anestezi ve işaretleme koşullarını makalenin Materyal ve Metod kısmında  detaylı olarak anlatmalıdır. Mevcut olduğunda, kullanılan tekniklerin invaziv olmadığını doğrulamak için referanslar eklenmelidir. Alternatif zararsız teknikler mevcut fakat kullanılmadığı zaman, yazılar yayınlanmak üzere değerlendirilemez.

    Hakem Süreci

Kommagene Biyoloji Dergisi, çift kör hakemli bir uluslararası bilimsel dergidir. Editörler, anonimliğin sağlanması için başlık sayfasını silerek sunulan makalenin hakem değerlendirme sürümünü hazırlar. Yazarlar, "Önceki bir çalışmada biz (Yazarlar ve diğ. 2018) ......" gibi kendi kendini referanslamadan kaçınmalıdırlar. Yazarların daha önce üstlenmiş olduğu çalışmalara üçüncü şahıs kullanılarak refere edilmedilidir. Yazarların kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgiler bulunması halinde, hazırlanan değerlendirme sürümünden Teşekkür bölümü de çıkarılacaktır.

Kommagene Biyoloji Dergisinin editörleri, yazar / yazarların yönergelere uymadan hazırladıkları veya derginin amacı ve kapsamı dışında kalan makalelerini reddetme hakkını saklı tutar. Her bir makale en az iki bağımsız hakeme gönderilecektir. eğer hakem raporları arasında tutarsızlıklar varsa, üçüncü bir hakemin makaleyi değerlendirmesi istenecektir. Editör, bu incelemelere göre makalelerin kabul veya reddine karar verecektir.

Makalenin hazırlanması

Makale Microsoft Word, OpenOffice veya LibreOffice programında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, A4 boyutunda, kenar boşlukları tümkenarlarda 2,5 cm olarak yazılmalıdır, .doc veya .docx formatında kaydedilmelidir.

Sayfalar ilk sayfadan başlayarak sağ alt köşeden numaralandırılmalıdır.

Tüm makalelerin birinci sayfasında; Makalenin başlığı, Yazarların Adı ve Soyadı, Adresleri ve yazışmadan sorumlu yazarın iletişim bilgileri bulunmalıdır.

Makaledeki başlıklar: İngilizce Başlık, Abstract, Türkçe Başlık, Özet, Giriş, Materyal ve Metod, Sonuçlar ve Tartışma bölümleri ve Referanslar bulunmalıdır. Sonuçlar ve Tartışma aynı başlık altında da sunulabilir. Gerektiği durumlarda teşekkür başlığı tartışmadan sonra yer alabilir. Tablo ve şekiller referanslardan sonra her biri ayrı bir sayfada verilmelidir.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir. Özet her iki dilde yazılmalıdır.

Özetten sonra makalenin başlığında geçmeyen en az 4 en fazla 6 anahtar kelime verilmelidir.

Kaynakların yazımında APA stili takip edilmelidir (ayrıntılar için tıklayınız)

Tüm fotoğraf ve çizimler şekil olarak adlandırılmalıdır ve metin içerisinde atıf edilmelidir.

Tablolar ve şekiller (jpeg, tiff ya da png formatında) hem makale dosyası içinde hem de ayrı dosya olarak gönderilmelidir.

Yazarlar göndermiş oldukları makaleye hakemlik yapmak üzere, konunun uzmanı olan 5 hakem adı önerir (Adı, Adresi, e-posta adresi). Bunlardan en az ikisi Makalenin yazıldığı ülkenin dışından olmalıdır.

Makale Düzeni

1.Başlık Sayfası (Bsşlık, yazar isimleri, adresleri, iletişime geçilen yazar bilgisi);

2. Özet sayfası (Özet, anahtar kelimeler);

3. Ana Metin (Giriş, Materyal ve Method, Sonuçlar, Tartışma)

4. Teşekkür

5. Referanslar

6. Tablo ve Şekil altı yazılarını takiben tablo ve şekiller