ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8384 | e-ISSN 2564-6826 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ziraatdergi.comu.edu.tr/index
Kapak Resmi

19.679

60.215
Cilt:5, Sayı:2 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Bartın İli Kent Ormanı Alt Florasındaki Otsu Bitkilerin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 8
  Şahin PALTA, Ayşe Genç Lermi
 2. Kalsiyum Katılan Ortamda Fide Yetiştirmenin ve Farklı Azotlu Gübrelerle Gübrelemenin Domateste Besin Maddeleri Alınımı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 9 - 19
  Nuray Mücellâ Müftüoğlu
 3. Hasat Öncesi Farklı Konsantrasyonlarda Gibberellik Asit Uygulamalarının ‘Obilnaja’ Japon Eriği Meyvelerinin Depolanmasına Etkileri
  Sayfalar 21 - 26
  Ahmet GÜLÜŞ, Bilge TÜRK, Rüştü Efe OKŞAR, Fatih Şen
 4. Atıksu Arıtma Suyunun Gazanya Yetiştiriciliğinde Tekrar Kullanılabilirliği
  Sayfalar 27 - 35
  Özgür Kahraman, Arda Akçal, Nezahat Kırıt
 5. Farklı Tuz (NaCl) Konsantrasyonlarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Çimlenme Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 37 - 43
  Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, Şükrü Sezgi ÖZKAN
 6. Çan Termik Santrali Etrafındaki Topraklarda Radyonüklitlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 45 - 53
  Mehmet Parlak, İsmail Taş, Ceren Görgişen, Emrah Durak
 7. Yaygın Fiğ ile Yem Bezelyesinin Arpa ve Yulaf ile Karışımlarında Uygun Karışım Oranının Belirlenmesi
  Sayfalar 55 - 62
  İsmail Ay, Hanife Mut
 8. Morina persica L. Ekstraktının Ditylenchus dipsaci ve Bazı Bitki Patojenlerine Karşı Biyolojik Mücadelede Kullanım Potensiyelinin Belirlenmesi
  Sayfalar 63 - 68
  didem saglam, Abdurrahman Onaran
 9. Aphids (Hemiptera:Aphididae) on Ornamental Plants From Yalova Province, Turkey1
  Sayfalar 69 - 72
  Nihal Özder, İskender Kuloğlu
 10. Italia Üzüm Çeşidinde Farklı Dozlarda Hümik Madde Uygulamasının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
  Sayfalar 73 - 78
  Aydın Akın, Ali Abbas Ali Mostafa
 11. Marjinal Alanlarda Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerinde Araştırmalar
  Sayfalar 79 - 85
  Recep Balkıç, Sadettin Güler, Hamide Gübbük
 12. Geyikli Yöresi (Çanakkale) Topraklarının Bazı Fizikokimyasal Özellikleri, Sınıflandırılması Ve Verimlilik Durumunun İncelenmesi
  Sayfalar 87 - 96
  Hüseyin Ekinci, Sertaç Uyanık
 13. Yaprak Gübrelemesi ile Roka (Eruca vesicaria) Bitkisinin İyotça Zenginleştirilmesi
  Sayfalar 97 - 104
  GİZEM AKSU, Erdem Temel, Hamit Altay
 14. Adi Fiğin Çimlenmesi ve Fide Özelliklerine Düşük Sıcaklık ve Aşırı Su Uygulamalarının Etkisi
  Sayfalar 105 - 113
  Halil İbrahim ERKOVAN, Şule ERKOVAN, Mehmet Kerim GÜLLAP, Ali KOÇ
 15. Tarımsal Sulamada Kullanılan Yenice ve Davutköy Göletlerinin (Yenice, Çanakkale) Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 115 - 122
  Kahraman Selvi, Seda Özdikmenli Tepeli, Burcu İleri, Ramazan Yıldız
 16. Vermikompostun Bazı Toprak Özellikleri ve Pazı Bitkisinde Verim Üzerine Etkisi
  Sayfalar 123 - 128
  GİZEM AKSU, Sultan Betül Köksal, Hamit Altay