Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2459-1580 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://fbe.dergi.comu.edu.tr/

Hakkımızda

YAYINCI: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

SAHİBİ: (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü adına): Prof. Dr. Yücel ACER (Rektör)     

YAYIM ARALIĞI: Yılda en az iki sayı (Aralık / Mayıs)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (http://fbe.dergi.comu.edu.tr/) yılda 2 sayı (Mayıs ve Aralık aylarında) olarak yayınlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide ilgili bilim dallarında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan;

-Doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanılarak hazırlanmış bilimsel makaleler,

-Araştırma makalesi türündeki çalışmalar,

-Derleme yazıları,

-Teknik notlar yayınlanabilir.

e-ISSN 2459-1580

Amaç

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilimler konusundaki araştırmaları yayınlayan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Konusunda uzman en az iki hakem, gönderilen makaleleri değerlendirmek için editör kurulu tarafından seçilir. Bütün makaleler ilk editoryal incelemeden ve kör hakemlik prosesinden geçer. Derginin interdisipliner olması nedeniyle, yazarların tüm diğer bilim dallarından olan kişilerin anlayabileceği şekilde makalelerin yazılması beklenir.

Kapsam

Derginin gönderi kabul ettiği çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

 • Bilgisayar Mühendisliği

 • Bilişim Sistemleri

 • Biyomühendislik

 • Çevre Mühendisliği

 • Endüstri Mühendisliği

 • Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 • Gıda Mühendisliği

 • Genetik Mühendisliği

 • Harita Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği

 • Jeofizik Mühendisliği

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Kimya Mühendisliği

 • Makine Mühendisliği

 • Meteoroji Mühendisliği

 • Maden Mühendisliği

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Nano Teknoloji Mühendislik

 • Su Ürünleri Bilimleri ve Mühendisliği

·     Ziraat Mühendisliği

 

 

 • Biyoloji

 • Coğrafi Bilgi Teknolojileri

 • Doğal Afet Yönetimi

 • Enerji Kaynakları ve Yönetimi

 • Endüstri 4.0*

 • Fizik

 • Gayrimenkul Geliştirme

 • İstatistik

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kimya

 • Mimarlık

 • Matematik

 • Otomotiv

 • Peyzaj Mimarlığı

 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2459-1580 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://fbe.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi

20.183

20.848

Hakkımızda

YAYINCI: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

SAHİBİ: (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü adına): Prof. Dr. Yücel ACER (Rektör)     

YAYIM ARALIĞI: Yılda en az iki sayı (Aralık / Mayıs)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (http://fbe.dergi.comu.edu.tr/) yılda 2 sayı (Mayıs ve Aralık aylarında) olarak yayınlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide ilgili bilim dallarında yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan;

-Doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanılarak hazırlanmış bilimsel makaleler,

-Araştırma makalesi türündeki çalışmalar,

-Derleme yazıları,

-Teknik notlar yayınlanabilir.

e-ISSN 2459-1580

Amaç

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilimler konusundaki araştırmaları yayınlayan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Konusunda uzman en az iki hakem, gönderilen makaleleri değerlendirmek için editör kurulu tarafından seçilir. Bütün makaleler ilk editoryal incelemeden ve kör hakemlik prosesinden geçer. Derginin interdisipliner olması nedeniyle, yazarların tüm diğer bilim dallarından olan kişilerin anlayabileceği şekilde makalelerin yazılması beklenir.

Kapsam

Derginin gönderi kabul ettiği çalışma alanları aşağıda listelenmiştir.

 • Bilgisayar Mühendisliği

 • Bilişim Sistemleri

 • Biyomühendislik

 • Çevre Mühendisliği

 • Endüstri Mühendisliği

 • Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 • Gıda Mühendisliği

 • Genetik Mühendisliği

 • Harita Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği

 • Jeofizik Mühendisliği

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Kimya Mühendisliği

 • Makine Mühendisliği

 • Meteoroji Mühendisliği

 • Maden Mühendisliği

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Nano Teknoloji Mühendislik

 • Su Ürünleri Bilimleri ve Mühendisliği

·     Ziraat Mühendisliği

 

 

 • Biyoloji

 • Coğrafi Bilgi Teknolojileri

 • Doğal Afet Yönetimi

 • Enerji Kaynakları ve Yönetimi

 • Endüstri 4.0*

 • Fizik

 • Gayrimenkul Geliştirme

 • İstatistik

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kimya

 • Mimarlık

 • Matematik

 • Otomotiv

 • Peyzaj Mimarlığı

 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

 Cilt4 Sayı2 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Riemannian Curvature of a Sliced Contact Metric Manifold
  Sayfalar 1 - 14
  Mehmet Gümüş, Çetin Camcı
 2. 4-Nitrofenol ile Boyar Madde Çözelti Karışımlarını Aynı Anda İndirgeme ve Bozundurma Reaksiyonları için Poli(4-Vinil Piridin)-Co İyonik Sıvı Kriyojel Kompozit Katalizörü
  Sayfalar 15 - 32
  Sahin Demirci, Sema Yıldız, Nurettin Sahiner
 3. Elmalarda Chlorpyrifos’un QuEChERS Analiz Yöntemi ile Metot Validasyonu
  Sayfalar 33 - 45
  Ahmet Durmaz, Osman Tiryaki
 4. Bayramiç Beyazı Nektarin Çeşidinde Farklı Uygulamaların Depolama ve Pazarlama Kalitesine Etkileri
  Sayfalar 46 - 58
  Kenan Kaynaş, Nihal Kesmen
 5. Ekolojik Özellikleri İyileştirilmiş Boya Egalizatörünün Deri Boyama Prosesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 59 - 68
  Ali Yorgancıoğlu, Ersin Önem, Bahri Başaran
 6. İkili PolSAR Görüntülerinin Çok Zamanlı Ayrışma ve Kontrolsüz Sınıflandırma Analizi
  Sayfalar 69 - 87
  Emine Açıksarı, Özgün Akçay
 7. Çanakkale Civarından Toplanan Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) (Amphibia: Urodela) Örneklerinde Mikronukleus Analizi ve Nuklear Anomaliler*
  Sayfalar 88 - 102
  Bircan Taşcı, Cemal Varol Tok
 8. Yara Kaplama Malzemesi olarak Kollajen Esaslı Hidrojel Filmleri
  Sayfalar 103 - 116
  Mehtap Sahiner, Selin Sagbas, Abdullah Turan, Hüseyin Erdugan, Nurettin Sahiner
 9. Kesir Dereceli PID Kontrolör İle Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Harmonik Analizi
  Sayfalar 117 - 133
  Alparslan Tüfekçi, Onur Özdal Mengi
 10. Farklı Kalsiyum Dozları ve Azotlu Gübrelerin Domateste Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 134 - 148
  Caner Gelmez, Nuray Mücellâ Müftüoğlu
 11. Farklı Su Stresi Düzeylerinde Yer Tabanlı Spektral Ölçümler ile Tatlı Mısırın Verim Tahmini
  Sayfalar 186 - 199
  Gökhan Çamoğlu, Şerafettin Aşık, Levent Genç
 12. Kompleks Etken Madde Oranına Bağlı Olarak ZnFe2O4 Filmlerin İncelenmesi
  Sayfalar 200 - 211
  Fatma Sarf, Emin Yakar
 13. Geleceğin Teknolojisi Yenilenebilir Enerji Sistemlerine Geçişte Çanakkale Yöresi Elektrik Şebekelerinin Mevcut Durumu ve Optimizasyonu
  Sayfalar 212 - 236
  Yıldıray Özgören, Sermet KOYUNCU
 14. Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi: Samsun İli Kentsel Alan Örneği
  Sayfalar 237 - 245
  Gamze Aydın Eryılmaz, Osman Kılıç, Uğur Başer
 15. İyotça Zengin Yüzey ve Yeraltı Sularının Oluşum Mekanizmaları ve Petrol ve Doğalgaz Yatakları ile İlişkileri
  Sayfalar 149 - 185
  Adil Özdemir