Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 48 - 58 2017-05-29

Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması

Ferruh ALTINSOY [1] , Nezahat Şebnem KARAHAN [2] , Rahman ÇANKAYA [3] , Ali KARABAYIR [4]

136 114

Ülkemizde meydana gelen ve büyük yıkımlara yol açan depremlerden sonra inşa edilen yapıların özellikle depreme karşı dayanıklı olmaları çok önem kazanmıştır. Yapıların inşasında kullanılan yapı malzemelerinden en yaygın olanı betondur. Bundan dolayı da özellikle betonarme karkas yapılarda betonarme taşıyıcı yapı elemanlarının inşasında kullanılan betonarme betonun kalitesi çok önem kazanmıştır. Beton üretiminde kullanılan maddelerin %65 ila %75’ini agrega olarak adlandırılan kum, çakıl ve kırmataş oluşturmaktadır. Dolayısıyla nitelikli, istenilen basınç dayanımına sahip, çevresel etkilere karşı dirençli (durabilitesi yüksek) beton üretebilmek, agreganın ‘TS 706 EN 12620-Beton Agregaları’ standardında aranan özelliklere uygun olmasına bağlıdır.

 

Bu çalışmada, şehir merkezine yakın bir bölgede konumlanan Çanakkale Elmacık Köyü mevkiinden standarda uygun olarak temin edilen kalker kayaçları ile bölgede faaliyet gösteren ÜSAT Yapı Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’ye ait kırma eleme tesisinde üretilen kırmataş beton agregalarının mühendislik özellikleri boyut küçültme (kırma-eleme) numune azaltma ve boyuta göre sınıflandırma işlemine tabi tutulduktan sonra (4 mm kare gözlü elekten geçen ince agrega, 4 mm kare gözlü elekte kalan iri agrega olarak) sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan numunelere ilgili Türk Standartları ve Avrupa Standartlarına (TS, EN) göre incelenerek beton agregası olarak uygunluğu araştırılmıştır. Agrega numuneleri üzerinde tane büyüklüğü dağılımı, parçalanma direnci tayini, tek eksenli basınç dayanımı, ince malzeme tayini, metilen mavisi, tane yoğunluğu, su emme, gevşek yığın yoğunluğu, özgül ağırlık, kuruma çekmesi deneyleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan akredite edilmiş olan Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir.

 

Çanakkale Elmacık Köyü mevkiinden alınan numunelerin yapılan analizler sonucunda TS 706 EN 12620; Beton Agregaları standardında aranan özelliklere uygun olduğu ve kırmataşların hazır beton üretiminde beton agregası olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Agrega,Çanakkale Elmacık,Kalker,Kalkertaşı özelliklerli
 • Çiftçi, E., 25.12.2015. Hazır Beton Agregaları. http://www.csb.gov.tr/iller/dosyalar/dosya/il_webmenu12120.pdf
 • Erdoğan, T.Y., 2004. Sorular ve Yanıtlarıyla Beton Malzemeleri. Türkiye Hazır Beton Birliği, Ankara
 • Şimşek, O., 2004. Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • TS 709 EN 12620, 2009. Beton Agregaları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS EN 1097-2, 2010. Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler, Bölüm 2: Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS EN 1097-3, 1999. Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler, Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS EN 1097-6, 2013. Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler, Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS EN 1367-4, 2009. Agregaların Isıl ve Yıpranma Özellikleri İçin Deneyler, Bölüm 4: Kuruma Büzülmesinin Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS EN 1926, 2013. Doğal Taşlar-Deney Yöntemleri-Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS EN 933-1, 2012. Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler, Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini-Eleme Metodu. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS EN 933-10, 2010. Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler, Bölüm 10: İnce Malzeme Tayini-İnce Dolgu Malzemelerin Tane Büyüklüğüne Göre Sınıflandırılması. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS EN 933-3, 2012. Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler, Bölüm 3: Tane Şekli Tayini-Yassılık Endeksi. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • TS EN 933-9, 2010. Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler, Bölüm 9: İnce Malzeme Tayini-Metilen Mavisi Deneyi. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
 • Yılmaz, A., Arıoğlu, E., 2006. Taşocağında Üretim Maliyetlerinin Matematiksel Modelinin Oluşturulması ve Örnek Uygulama. IV. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Ed. A.E. Yüce, C. Kuzu, A. Güney ve M. Erdoğan, İstanbul. 265-276
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ferruh ALTINSOY
E-posta: faltinsoy@comu.edu.tr
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Yazar: Nezahat Şebnem KARAHAN
E-posta: skarahan@comu.edu.tr
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Yazar: Rahman ÇANKAYA
E-posta: rcankaya@comu.edu.tr
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Yazar: Ali KARABAYIR
E-posta: alikarabayir@comu.edu.tr
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { comufbed304088, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {48 - 58}, doi = {}, title = {Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması}, language = {tr}, key = {cite}, author = {ÇANKAYA, Rahman and KARAHAN, Nezahat Şebnem and ALTINSOY, Ferruh and KARABAYIR, Ali} }
APA ALTINSOY, F , KARAHAN, N , ÇANKAYA, R , KARABAYIR, A . (2017). Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 48-58. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/comufbed/issue/29521/304088
MLA ALTINSOY, F , KARAHAN, N , ÇANKAYA, R , KARABAYIR, A . "Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2017): 48-58 <http://dergipark.gov.tr/comufbed/issue/29521/304088>
Chicago ALTINSOY, F , KARAHAN, N , ÇANKAYA, R , KARABAYIR, A . "Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2017): 48-58
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması AU - Ferruh ALTINSOY , Nezahat Şebnem KARAHAN , Rahman ÇANKAYA , Ali KARABAYIR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 58 VL - 3 IS - 1 SN - -2459-1580 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması %A Ferruh ALTINSOY , Nezahat Şebnem KARAHAN , Rahman ÇANKAYA , Ali KARABAYIR %T Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması %D 2017 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2459-1580 %V 3 %N 1 %R %U