Yönetim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ybd.dergi.comu.edu.tr/
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi

Yönetim Bilimleri Dergisi

ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ybd.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi

38.264

114.814
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi
Yönetim Bilimleri Dergisi Ağustos 2018 32. Sayısı Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 32 - Kas 2018
 1. A CASE STUDY: APPLYING DEMATEL APPROACH TO DETERMINE FACTORS AFFECTING HOSPITAL SERVICE QUALITY IN A UNIVERSITY HOSPITAL
  Sayfalar 11 - 28
  Yunus Taş, Feyyaz Cengiz DİKMEN
 2. YAVAŞ YÖNETİM: ÖZGÜN BİR ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME
  Sayfalar 29 - 46
  Mete Sezgin, Ali Erbaşı
 3. TÜRKİYE’DE FORDİST ÜRETİM KRİZİNİN ORTAM KOŞULLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 47 - 66
  Nurgül KELEŞ TAYŞİR
 4. KALKINMA AJANSLARININ YERELDE MERKEZİLEŞME BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BATI AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, FIRAT VE GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 67 - 90
  Salih Ziya Kutlu, Mustafa Görün
 5. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GENEL, İÇSEL VE DIŞŞAL İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 91 - 112
  gökçe cerev
 6. Satış Sonrası Hizmetlerde Müşteri Sadakatinin Öncülleri: Mercedes Otomobil Markası Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 113 - 134
  Çağatan Taşkın, Şeref Gönüller
 7. Türkiye’de Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Tevkifat Müessesesi
  Sayfalar 135 - 156
  Mehmet Öksüz, Timur Türgay
 8. Mesleki Doyum, İş-Aile Çatışması ve Aile-İş Çatışmasının Algılanan İş Stresi Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 157 - 176
  Z. Mehmet Fırat
 9. DEVLET BORÇLARININ DİNİ VE FELSEFİ TEMELLERİ
  Sayfalar 177 - 200
  TEKİN AKDEMİR, Şahin Yeşilyurt
 10. PAZARLAMA ARAŞTIRMACILARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ ANALİZİ UYGULAMALARI: SORUNLAR VE ÖNERİLER
  Sayfalar 201 - 230
  Volkan Dogan
 11. ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞE YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 231 - 254
  Siyret AYAS, Mehtap DEMİR, Bora YILDIZ
 12. 6360 Saylı Kanun'un Etkinlik-Verimlilik ile Hizmette Yerellik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi: Kocaali İlçesinde Yapılan Bir Araştırma
  Sayfalar 255 - 284
  Hale Biricikoglu, Yasemin Yalnızoğlu
 13. G7 Ülkelerinde Patent Üretimini Etkileyen Değişkenler İçin Panel Veri Analizi
  Sayfalar 285 - 298
  Serdar Kurt
 14. KENTLEŞME SORUNLARI KAPSAMINDA ŞANLIURFA’NIN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 299 - 328
  Ahmet KAYAN
 15. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAPSAMINDA UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR: KURAMSAL VE HUKUKSAL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 329 - 344
  Şeniz ANBARLI BOZATAY, Avni Akın ÜRÜNAL
 16. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ’NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİGA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 345 - 364
  Figen KILIÇ
 17. İSTİKRAR VE GÜVENİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  Sayfalar 365 - 378
  Ünzüle KURT
 18. ORGANİK ÜRETİM SÜRECİNDE ORGANİK 1.0’DAN ORGANİK 3.0’A GEÇİŞ ve ORGANİK 3.0’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 379 - 396
  ELİF HASRET KUMCU, MEHMET MARANGOZ
 19. 2012 YENİ TEŞVİK YASASI ÖNCESİNDE VE SONRASINDA DİYARBAKIR’DA ÖZEL YATIRIMLAR
  Sayfalar 397 - 420
  BAHAR BURTAN DOĞAN, BAHAR BURTAN DOĞAN
 20. Dış Ticaret Girişimciliğini Tanımlamak: Keşfedici Bir Araştırma
  Sayfalar 421 - 436
  Metin Saygılı, Ahmet Yağmur ERSOY
 21. ARSLANTEPE’DE (3500-3900 MÖ) STOK VE EMANET MAL UYGULAMALARI
  Sayfalar 437 - 450
  YUSUF ÇUKACI
 22. The Impact of Hospital Competition on Maternity Care in the English Hospital Market
  Sayfalar 451 - 470
  Merve Ertok Onurlu
 23. İŞYERİNDE KİŞİLERARASI ÇATIŞMA ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 471 - 484
  Serpil Aytaç, Oğuz Başol
 24. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE SEÇİLMİŞ ÇEVRESEL GÖSTERGELER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME: OECD PERFORMANS İNCELEMESİ
  Sayfalar 485 - 508
  Mustafa Özkan, Ayşe Özcan
 25. YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİNE YÖNELİK ALGILARI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 509 - 532
  dilek kekeç morkoç, Cumhur ERDÖNMEZ
 26. KURUMSAL EŞBİÇİMLİLİK KAPSAMINDA HAVAYOLU İTTİFAKLARININ MİSYON İFADELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 533 - 550
  Bilge Çavuşgil Köse, Sena Erden Ayhün
 27. OSMANLI DEVLETİʼNDE VAKIF YÖNETİMİNDE TEVLİYET: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 551 - 558
  KADİR ARSLANBOĞA
 28. İŞ YAŞAMININ KALİTESİNİN SOSYAL KAYTARMA VE İŞİ ERTELEME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ETİK İKLİM ALGISININ ROLÜ
  Sayfalar 559 - 576
  Selahattin Kanten
 29. KADIN YÖNETİCİLERİN MEDENİ DURUMLARININ İŞ STRESİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 577 - 588
  Elif Aktekin, Nezih Metin Özmutaf, BÜLENT ERGANİ
 30. Entegre Raporlama Uygulamalarının Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 589 - 608
  Feyza DEREKÖY
 31. Örgütlerde Narsistik Kişilik, Öz Benlik Kurgusu ve Stratejik Düşünme Arasındaki İlişki
  Sayfalar 609 - 628
  Belkıs Özkara, Hülya Öcal
 32. Mutlu Çalışanlar İçin Öncelikli Yönetici Erdemleri: Bir Saha Araştırması
  Sayfalar 629 - 650
  Seher Yastıoğlu, Ali Murat ALPARSLAN
 33. Bireysel İş Yapılandırmanın Sonuçları: Bireysel İş Yapılandırmanın Psikolojik Sermaye ve İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 651 - 666
  BEYNAZ UYSAL, GAYE ÖZÇELİK, CAVİDE B. UYARGİL