Yönetim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ybd.dergi.comu.edu.tr/
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi

Yönetim Bilimleri Dergisi

ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ybd.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi

33.850

92.642
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi