Cumhuriyet Science Journal

ISSN 2587-2680 | e-ISSN 2587-246X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/csj
Kapak Resmi

5.272

5.059

Cumhuriyet Science Journal, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi'nin resmi  yayın organıdır. Dergide, doğa bilimleri ve mühendislik ile ilgili yüksek kaliteli araştırma makaleleri yılda 4 kez çevrimiçi  olarak yayınlanmaktadır. CSJ  İngilizce dilinde yazılmış makaleler yayımlanyan açık erişimli, ücretsiz bir dergidir.

Cilt: 38 Ek Sayı 4 Son Sayı
Cilt 38 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. n-kere Türevlenebilen Godunova-Levin Fonksiyonları için Bazı Yeni İntegral Eşitsizlikler
  Sayfalar 1 - 5
  Huriye KADAKAL, Mahir KADAKAL, İmdat ISCAN
 2. Achillea sipikorensis Hausskn. & Bornm.’nin Tohum Yağının Yağ Asit Bileşimi ve ɷ-6/ɷ-3 Oranı
  Sayfalar 6 - 10
  Nuray ZONUZ, Nükhet AKPINAR, Gökhan ZENGIN, Abdurrahman AKTUMSEK, Mehmet Ali AKPINAR
 3. b_p^(r,s) (G) Dizi Uzayı Üzerine Bir Not
  Sayfalar 11 - 25
  Mustafa Cemil BİŞGİN
 4. Polimer ile Kararlı Hale Gelen Mavi Faz Sıvı Kristallerine Polimer Yapıların Etkisi
  Sayfalar 26 - 38
  Nejmettin AVCI
 5. Sn Temelli Sn-Pb-Al Üçlü Alaşımında Yapısal, Elektriksel, Termal, Mekaniksel Özellikler ve Mikrosertlik
  Sayfalar 39 - 51
  Canan ALPER BİLLUR, Mehmet ARI, Tuncay KARAASLAN, Buket SAATÇİ
 6. Centaurea Cinsine Ait Beş Türün trnT-L-F cpDNA Bölgesi Kullanılarak Filogenetik İlişkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 52 - 59
  Ayşenur KALMER, Ayten DİZKIRICI TEKPINAR
 7. Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas) Yavrularının Büyüklüğü için Indikatör Olarak Bazı Yuva Özelliklerinin Kullanılmasıyla İlgili Bir Ön Çalışma
  Sayfalar 60 - 67
  Bektaş SÖNMEZ, Şükran YALÇIN ÖZDILEK
 8. Weibull, Lognormal ve Gamma Dağılımları ile Rüzgâr Hızı Verilerinin İstatistiksel Analizi
  Sayfalar 68 - 76
  Hayriye Esra AKYUZ, Hamza GAMGAM
 9. Bulanık Esnek Topolojik Uzaylar ve (X,\tau _{e}) Parametre Uzayları Arasındakı İlişkiler
  Sayfalar 77 - 85
  Serkan ATMACA
 10. HNOK Proteinlerinin Escherichia Coli’de Üretiminin Optimizasyonu
  Sayfalar 86 - 97
  Nur Başak SÜRMELİ
 11. 60Co’ın Nükleer Yapı Özelliklerinin Fenemojiksel Yaklaşımlarla İncelenmesi
  Sayfalar 98 - 104
  Ozan ARTUN
 12. Bazı Cladonia Likenlerinin Bitki Patojeni Bakterileri Üzerine Etkileri ve Bakır İndirgeme Antioksidan Kapasitesi Aktiviteleri
  Sayfalar 105 - 114
  Sinem AYDIN, Bahar BILGIN SOKMEN, Kadir KINALIOGLU
 13. CLIC’te Spin-1/2 Leptonların γγ→l^+ l^- Süreci ile İncelenmesi
  Sayfalar 115 - 120
  Salih Cem İNAN
 14. Kuantum Nokta Tabanlı Güneş Pilleri (QDSSCs) için Yarıiletken Kuantum Noktalarının İncelenmesi
  Sayfalar 121 - 129
  Sabit HOROZ
 15. - Toplanabilme Metoduyla Tanımlanan Bazı Yeni İdeal Yakınsak Dizi Uzayları
  Sayfalar 130 - 137
  Nazlım Deniz ARAL, Şükran KONCA
 16. 1- Sübstitüeli Metal-9-Metil-9H-Pirido [3,4-b]indol-3-Karboksilat Üzerine Hesaplamalı Kimya Çalışması: Kuantum Kimyasal Belirleyiciler, FMO ve NBO Analizi
  Sayfalar 138 - 155
  Mustafa ELİK, Goncagül SERDAROĞLU
 17. Antalya Bölgesi İçin Rüzgâr Karakteristiğinin Weibull Dağılımı Kullanılarak İncelenmesi
  Sayfalar 156 - 164
  Ahmet CAGLAR
 18. Yakma Alın Kaynağı ile Birleştirilmiş Farklı Çelik Barların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 165 - 175
  Ahmet AKKUŞ
 19. Grafen Oksit-Su Nanoakışkanlarının Reolojik Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 176 - 183
  Neşe KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK, Ümit Nazlı TEMEL, Kerim YAPICI
 20. Arkeojeofizik Yöntemlerle Gömülü Arkeolojik Yapıların Belirlenmesi (Olba, Mersin, Türkiye)
  Sayfalar 184 - 192
  Kıvanç ZORLU
 21. Hipertermi Uygulamaları İçin NiFe2O4 ve NiFe2O4@SiO2 Nanoparçacıklarının Manyetik Anizotropi Etkinliği
  Sayfalar 193 - 205
  Mustafa COŞKUN, Senem ÇİTOĞLU, Mustafa KORKMAZ, Tezer FIRAT
 22. Değişken İlerleme Hızları Kullanılarak Tornalama İşleminde Talaş Kırma Uygulaması ile İlgili Yeni Bir Yaklaşım
  Sayfalar 206 - 214
  Fatih Hayati ÇAKIR, Osman Nuri ÇELİK
 23. Pirina Kullanılarak Adsorpsiyon Prosesinde Renk Giderimi
  Sayfalar 215 - 219
  Muhammed Kamil ÖDEN, Serkan ŞAHİNKAYA, Sezen KÜÇÜKÇONGAR
Makale Gönder
Derginin Eski Adı

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Derginin 2011-2017 yılları arasındaki arşivine buradan ulaşabilirsiniz.


Makale Ön İnceleme Formu

Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserlerin öncelikle yayın ilkeleri ile dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. Ön İnceleme Formu

Hakem Değerlendirme Formu

Makale Değerlendirme Formu Örneği