http://dergipark.gov.tr/csj

Cumhuriyet Science Journal, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi'nin resmi  yayın organıdır. Dergide, doğa bilimleri ve mühendislik ile ilgili yüksek kaliteli araştırma makaleleri yılda 4 kez çevrimiçi  olarak yayınlanmaktadır. Dergi tercihen  İngilizce dilinde yazılmış makaleler yayımlanmaktadır (Türkçe makalelerin bir sayıdaki oranı en fazla % 25'dir). CSJ açık erişimli, ücretsiz bir dergidir.


Derginin Eski Adı

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Derginin 2011-2017 yılları arasındaki arşivine buradan ulaşabilirsiniz.


Makale Ön İnceleme Formu

Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserlerin öncelikle yayın ilkeleri ile dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. Ön İnceleme Formu

Hakem Değerlendirme Formu

Makale Değerlendirme Formu Örneği