Cumhuriyet Science Journal
Kapak Resmi
ISSN 2587-2680 | e-ISSN 2587-246X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/csj

Cumhuriyet Science Journal, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi'nin resmi  yayın organıdır. Dergide, doğa bilimleri ve mühendislik ile ilgili yüksek kaliteli araştırma makaleleri yılda 4 kez çevrimiçi  olarak yayınlanmaktadır. CSJ  İngilizce dilinde yazılmış makaleler yayımlanyan açık erişimli, ücretsiz bir dergidir.

Cumhuriyet Science Journal

ISSN 2587-2680 | e-ISSN 2587-246X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/csj
Kapak Resmi

11.583

13.406

Cumhuriyet Science Journal, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi'nin resmi  yayın organıdır. Dergide, doğa bilimleri ve mühendislik ile ilgili yüksek kaliteli araştırma makaleleri yılda 4 kez çevrimiçi  olarak yayınlanmaktadır. CSJ  İngilizce dilinde yazılmış makaleler yayımlanyan açık erişimli, ücretsiz bir dergidir.

Cilt: 39 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 39 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Kuaterniyon 3-Uzay Üzerine Bazı Sonuçlar
  Sayfalar 303 - 313
  Atilla AKPINAR, Fatma ÖZEN ERDOĞAN
 2. Spacelike Ruled Surface In Hyperbolic 3-Space
  Sayfalar 314 - 324
  Tuğba MERT
 3. İzotropik Olmayan Potansiyel Teorik Eşitsizlik
  Sayfalar 325 - 338
  Merve Esra YILDIRIM, Abdullah AKKURT, Hüseyin YILDIRIM
 4. Çimen Dağı ve Çevresi Sinir Kanatlı Faunası (Neuroptera:Planipennia) Kahramanmaraş, Turkey
  Sayfalar 339 - 348
  Hakan BOZDAĞAN
 5. Rhumel Nehrinin (Kuzeydoğu Cezayir) çökelti kümelerinde doğal radyonüklidlerin seviyeleri ve etkileri
  Sayfalar 349 - 356
  Ghania BOUHILA, Fatima BENRACHI, Mourad RAMDHANE
 6. Bazı Yeni Tiyofen-2,5 Dikarboksilik Asit bis-aril (alkil) amid Bileşiklerinin Antitümör ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 357 - 365
  Pelin KOPARIR, Akif Evren PARLAK
 7. Plazma Poli(etilen oksit) Filmlerin Dielektrik Kaybının Kalınlığa Bağlılığı
  Sayfalar 366 - 374
  Hulusi Kemal ULUTAŞ
 8. Hadron-Hadron Saçılımlarında Polarizasyon Etkileri
  Sayfalar 375 - 379
  I.G. AFANDIYEVA, Rasim A. AHMEDOV
 9. Bazı İlaç Tozlarında Radyasyon Etkisinin Elektron Paramanyetik Rezonans İncelenmesi
  Sayfalar 380 - 388
  Şemsettin OSMANOĞLU, Kerem SÜTÇÜ
 10. Enerji Spektrumları ve Quadrupole Geçiş olasılıklarının 190 Hg'nin Teorik Tanımı
  Sayfalar 389 - 398
  Zahra JAHANGIRI TAZEKAND, Hadi SABRI, Mohammad Ali MOHAMMADI
 11. BSCCO Süper İletkeninde (Mo / W) Eş-Katkılamanın Etkileri
  Sayfalar 399 - 405
  Aslı Asiye AĞIL, Hakan GÜNDOĞMUŞ, Şükrü KARATAŞ
 12. (La0.8Gd0.2)0.85Ag0.15MnO3 Perovskit Manganit Sisteminde Gd Yer Değiştirmesinin Yapısal Manyetik ve Manyetokalorik Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 406 - 412
  Ahmet EKİCİBİL, Ali Osman AYAŞ, Mustafa AKYOL
 13. Hazar Gölü’ndeki Radyoaktif Seviyelerin Belirlenmesi için Uyarlamalı Sinirsel-Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) ile Modellenmesi
  Sayfalar 413 - 423
  Miraç KAMIŞLIOĞLU, Fatih KÜLAHCI
 14. Farklı Enerji Bölgelerinde 58Ni’den 2H, 4,6He, 6,7,8Li, 7,9Be, 8,11B ve 18O’in Elastik Saçılmasının Geniş Ölçekli Analizi
  Sayfalar 424 - 430
  Z. Merve CİNAN, A.Hakan YILMAZ
 15. I-131 ve LU-177 PSMA Tedavisi Sonrası Hastaların Kurşun İzolasyonlu Odalarının Süpürme Testi ile Kontaminasyon Ölçümleri
  Sayfalar 431 - 438
  Tuğba DEMİRBAY, Kübra HARMAN, Mustafa DEMİR
 16. Canlı İki Yeşil Mikroalg Üzerinde Nikel (II), Antimon (III), Mangan (II) ve Bakır (II)’ın Dörtlü Adsorpsiyon Etkisi
  Sayfalar 439 - 453
  Tuğba ŞENTÜRK, Şükran YILDIZ
 17. Yatay Adımlı Işık Yoğunlaştırıcı Temelli Yoğunlaştırmalı Fotovoltaik Modülünün Gerçekleştirilmesi
  Sayfalar 454 - 462
  ÖZGÜR SELİMOĞLU, Raşit TURAN
 18. Coupled-Channel Analyses on 〖Ti〗^(46,48,50)+〖Sn〗^124 Heav-ion Fusion Reactions
  Sayfalar 463 - 468
  Burcu EROL, Ahmet Hakan YILMAZ
 19. Candida Utilis’in Kitosana Tutuklanması ile Sentezlenen Biyokompozit ile Ni (II) Gideriminin İncelenmesi
  Sayfalar 469 - 476
  Feray KİP, Ünsal AÇIKEL
 20. Seryum, Demir ve Bakır Emdirmenin, Ti-Sütunlu Bentonitlerin Yapısal Özellikleri ve Aktiviteleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 477 - 495
  Funda TURGUT BAŞOĞLU
 21. Lifli Betonarme Kısa Konsolların Kesme Dayanımının Destek Vektör Makineleri ile Tahmini
  Sayfalar 496 - 514
  Ahmet Emin KURTOĞLU
 22. Karışım Tasarım Yöntemi ile Kullanılmamış Yeni Kum Bileşiminin Kalıplamasının Optimizasyonu
  Sayfalar 512 - 523
  Mehmet KUL, Kürşad O. OSKAY, Erdem AKÇA, Aytuğ E. ALSAN, Bahadır KARACA
 23. Kızıldere Killerinin (ARSUZ-HATAY) Ana Kaya Karakteristikleri
  Sayfalar 524 - 530
  Esef KILINÇ, Meryem YEŞİLOT KAPLAN
 24. Grafen Nanopul Takviyeli Çapraz Katlı E-cam lifi/Epoksi Tabakalı Kompozit Malzemelerin Eğilme Davranışı
  Sayfalar 531 - 542
  Sakine KIRATLI, Züleyha ASLAN
 25. Su Kalitesinin Sınıflandırılmasında Spektral Sınıflandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 543 - 549
  Önder GÜRSOY, Rutkay ALTUN
 26. Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerde Farklı Vida Profillerinin Sıyırma Kuvveti Üzerine Etkisi
  Sayfalar 550 - 556
  Engin ÜNAL
Makale Gönder
Derginin Eski Adı

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Derginin 2011-2017 yılları arasındaki arşivine buradan ulaşabilirsiniz.


Makale Ön İnceleme Formu

Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserlerin öncelikle yayın ilkeleri ile dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. Ön İnceleme Formu

Hakem Değerlendirme Formu

Makale Değerlendirme Formu Örneği