Cumhuriyet Science Journal
Kapak Resmi
ISSN 2587-2680 | e-ISSN 2587-246X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/csj

Cumhuriyet Science Journal, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi'nin resmi  yayın organıdır. Dergide, doğa bilimleri ve mühendislik ile ilgili yüksek kaliteli araştırma makaleleri yılda 4 kez çevrimiçi  olarak yayınlanmaktadır. CSJ  İngilizce dilinde yazılmış makaleler yayımlanyan açık erişimli, ücretsiz bir dergidir.

Cumhuriyet Science Journal

ISSN 2587-2680 | e-ISSN 2587-246X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/csj
Kapak Resmi

9.286

10.049

Cumhuriyet Science Journal, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi'nin resmi  yayın organıdır. Dergide, doğa bilimleri ve mühendislik ile ilgili yüksek kaliteli araştırma makaleleri yılda 4 kez çevrimiçi  olarak yayınlanmaktadır. CSJ  İngilizce dilinde yazılmış makaleler yayımlanyan açık erişimli, ücretsiz bir dergidir.

Cilt: 39 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 39 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Çaprazlanmış Kareler için Bir Fibrasyon Uygulaması
  Sayfalar 1 - 6
  Koray YILMAZ
 2. Genelleştirilmiş Fark Operatörü B(r,s) nin cs Dizi Uzayı Üzerinde Spektral Ayrışımı
  Sayfalar 7 - 15
  Nuh DURNA, Mustafa YILDIRIM, Rabia KILIÇ
 3. Tek Eksenli Stres Etkisi Altında Demir Çatlak Kusurları Kararlılığı
  Sayfalar 16 - 22
  Mosab Jaser BANISALMAN, Takuji ODA
 4. Dilovası (Kocaeli/Türkiye) Bölgesinden Alınan Yüzey Topraklarındaki Ağır Metal İçeriklerinin Kemometrik Değerlendirilmesi
  Sayfalar 23 - 33
  Deniz BİNGÖL, Seda KARAYÜNLÜ BOZBAŞ, Ümit AY, Nevin UZGÖREN
 5. Hemen Hemen Yakınsak Dizi Uzaylar için Yeni Bir Bakış
  Sayfalar 34 - 46
  Murat CANDAN
 6. İç ve Dış Sıfır Açılı Bölgelerde Polinom için Düzgün ve Noktasal Değerlendirmeler
  Sayfalar 47 - 65
  Pelin ÖZKARTEPE
 7. Allium vineale Bitkisinden İzole Edilen Flavonoidler Üzerinde Teorik Çalışmalar
  Sayfalar 66 - 70
  Tunay KARAN, Faik GOKALP, Ramazan ERENLER
 8. Zamanımsı Asal Normalli Uzayımsı Bezier Eğrisinin Bazı Geometrik Özellikleri
  Sayfalar 71 - 79
  Hatice KUŞAK SAMANCI
 9. ELI-NP Tesislerinde Radyasyon Dozimetri Laboratuvarı için Kalite Yönetim Sisteminin (QMS) Teknik Yönleri
  Sayfalar 80 - 86
  Dorina ARANGHEL, Doina STANCIU, Chivuta-Ramona BADITA, Ana STOCHIOIU, Ion TUDOR
 10. Yapay Sinir Ağları (YSA) Yöntemi Kullanarak Ra-226, Th-232 ve U-238 Konsantrasyonlarının Kestirimleri
  Sayfalar 87 - 94
  Sevim BİLİCİ, Miraç KAMIŞLIOĞLU, Ahmet BİLİCİ, Fatih KÜLAHCI
 11. Part-Time Operatörlü İlerleyen Tür Tip-I Aralık Sansürleme Altında Weibull Dağılımı için İstatistiksel Tahmin
  Sayfalar 95 - 104
  Yener ÜNAL, Muhammet BEKÇİ
 12. Piridin Benzimidazol Türevlerinin NLO Özelliklerin İncelenmesi: Ab-Initio Yaklaşımı
  Sayfalar 105 - 117
  Ayhan ÜNGÖRDÜ
 13. Cranked Nilsson-Strutinsky Model ile N = 82 Çekirdeğinde Kabuk Kapanması Yorumu
  Sayfalar 118 - 126
  Samra KAIM, A. ABOUDI, R. BELGHARBI, A. LAALA
 14. Rosmarinus officinalis L., Lavandula stoechas L. and Tilia cordata Mill. Sulu Ekstrelerinin in vitro İnsan Periferal Kan Lenfositleri Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkileri
  Sayfalar 127 - 143
  Tülay AŞKIN ÇELİK, Özlem Sultan ASLANTÜRK
 15. Ni-Esaslı Alaşımların (Ni% ≥70) Analizi için Spektroskopik Yöntemlerin Uygulanması
  Sayfalar 144 - 151
  Zeynep AYGÜN
 16. Büyük Menderes Nehri ile Sulanan Aydın Bölgesi’ndeki Toprakların Genotoksisitesinin Allium Test Sistemi ile Belirlenmesi
  Sayfalar 152 - 161
  Zahide ŞAHİN, Serdar KOCA
 17. Hadronterapi Işın Hattı için Geant4 Benzetimi
  Sayfalar 162 - 168
  Fatima Zohra CHEMINGUI, Fatima BENRACHI
 18. Cladonia furcata (Huds.) Schrad.'nın İnsan Periferal Lenfositleri Üzerindeki Sitotoksik, Genotoksik ve Oksidatif Etkileri
  Sayfalar 169 - 180
  Buğrahan EMSEN, Ali ASLAN, Abdullah KAYA
 19. Yeni Bir Kompozit Malzeme Kullanılarak Sulu Ortamdaki Katyonik Boya Giderimi
  Sayfalar 181 - 191
  Zeynep Mine HASDEMİR, Selçuk ŞİMŞEK
 20. Kimyasal Sertlikten Grup 1 ve 2 Halojenürlerin Örgü Enerjileri
  Sayfalar 192 - 195
  Robson Fernandes DE FARIAS, Savaş KAYA
 21. Düzleştirici Filtresiz Foton Kirişlerin (FFF) 3D Konformal Radyoterapide Dozimetrik Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 196 - 200
  Cherif KOURTELI, Fatima BENRACHI
 22. Neonikotinoidler ile İnsan Lenfositlerinde Genotoksisitenin Uyarılması
  Sayfalar 201 - 210
  Halit KIZILET, Handan UYSAL
 23. 222Rn Konsantrasyon ve Depremler Arasındaki İlişkileri Açıklayan Bulanık Mantık Uygulaması
  Sayfalar 211 - 217
  Miraç Kamışlıoğlu
 24. Bazı ilaç ve Su Örneklerinde Demirin Spektrofotometrik Tayin Öncesi Mağnezyum Hidroksit ile Birlikte Çöktürme Yoluyla Önderiştirilmesi
  Sayfalar 218 - 232
  Cemalettin UYAN, Ersin BEKÇİOĞULLARI
 25. Ikiz Merdane Sürekli Döküm 8006 Alüminyum Alaşımlarının Korozyon Davranışına Soğuk Hadde Ezme Oranının Etkisi
  Sayfalar 233 - 242
  İsrafil KÜÇÜK
 26. Alüminyum Titanat/La2O3 -Stabilize Edilmiş Zirkonya Seramiklerin Termal Özellikleri ve Mikroyapısal Karakterizasyonu
  Sayfalar 243 - 249
  Tahsin BOYRAZ
 27. Hidrojen İndirgenme Reaksiyonu İçin Yeni Bir Küresel Katalizör
  Sayfalar 250 - 257
  Murat FARSAK
 28. Göller Bölgesi Yağış Verileri Trend Analizi
  Sayfalar 258 - 273
  Dilek TAYLAN, Tuba AYDIN
 29. Toplu Taşımacılıkta Müşteri Memnuniyetini Geliştirmek için Aralıklı Tip-2 Bulanık Yöntemini Temel Alan Bütünleşik Bir TOPSIS, GRA ve VIKOR
  Sayfalar 274 - 293
  Muhammet Deveci
 30. Diferansiyel Gelişim Algoritması Kullanılarak Adaptif Süzgeçleme ile Fetal Elektrokardiyogram İşaretinin Çıkarılması ve İncelenmesi
  Sayfalar 294 - 302
  Serdar KOCKANAT, Serkan KOCKANAT
Makale Gönder
Derginin Eski Adı

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Derginin 2011-2017 yılları arasındaki arşivine buradan ulaşabilirsiniz.


Makale Ön İnceleme Formu

Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserlerin öncelikle yayın ilkeleri ile dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. Ön İnceleme Formu

Hakem Değerlendirme Formu

Makale Değerlendirme Formu Örneği