Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

ISSN 1300-0756 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi | http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/tr/index.htm
Kapak Resmi

46.070

109.847
Cilt: 15 Sayı: 31 Son Sayı
Cilt 15 - Sayı 31 - Ara 2015
 1. Ergün Aybars Bir Cumhuriyet Tarihçisi
  Sayfalar 7 - 10
  Zeki ARIKAN
 2. Prof. Dr. Ergün Aybars Hocamız
  Sayfalar 11 - 13
  Sabri SÜRGEVİL
 3. Benim Gözümde Ergün Hoca
  Sayfalar 15 - 16
  Engin BERBER
 4. BİLİMSEL TARİHÇİLİKTE YENİ NESİLLERE: ERGÜN AYBARS HOCAMA
  Sayfalar 17 - 18
  Mehmet Emin ELMACI
 5. BİR TARİHÇİ YURTSEVER: ERGÜN AYBARS
  Sayfalar 19 - 27
  Yaşar AKSOY
 6. Prof. Dr. Ergün Aybars İle Türk Devrimi’nin Laik Kimliği Üzerine Bir Söyleşi
  Sayfalar 29 - 46
  Türkan BAŞYİĞİT
 7. İstiklal Mahkemeleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
  Sayfalar 47 - 79
  Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU, Cemal GÜREL
 8. Birinci TBMM’de Mesleki Temsil Tartışmaları
  Sayfalar 81 - 106
  Şaduman HALICI
 9. I. Dönem TBMM’de İzmir Mebusları ve Faaliyetleri
  Sayfalar 107 - 155
  Filiz ÇOLAK
 10. Mütareke ve İşgal Yıllarında İzmir Milli Kütüphanesi
  Sayfalar 157 - 175
  Günver GÜNEŞ
 11. İngiliz Basınında İzmir Yangını ve Mülteci Sorunu (Eylül 1922)
  Sayfalar 177 - 200
  Orhan ÖZCAN
 12. Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Tasarruf Bilinci Oluşturma Çabaları
  Sayfalar 201 - 221
  Doğan DUMAN, Mustafa DOĞDU
 13. Cenevre Jean Jacques Rousseau Enstitüsü Pedagoglarından Adolphe Ferriere’in İzmir Konferansları (1928)
  Sayfalar 223 - 244
  Hasan TÜRKER
 14. Atatürk’ün Vefatının Bulgaristan Kamuoyundaki Yankıları
  Sayfalar 245 - 267
  Melih TINAL
 15. Hatay Mücadelesinde Siyasi-Entelektüel Bir Portre ve Risalesi:Ahmet Sırrı Hocaoğlu – Zindan Bekçileri Yahut Hortlayan Ali Kemal
  Sayfalar 269 - 287
  Olcay ÖZKAYA DUMAN, Volkan PAYASLI
 16. “Yarının Dünyası”nda Türkiye" 1939 New York Dünya Sergisi
  Sayfalar 289 - 332
  Cahide SINMAZ SÖNMEZ
 17. II. Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Ekonomiye Eklemlenme Sürecinde Türkiye’nin Deniz Ticareti ve Liman Politikası (1945-1960)
  Sayfalar 333 - 357
  İbrahim BOZKURT, İbrahim Halil AYTAR
 18. H. 1258/ M. 1842-43 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Çeşme
  Sayfalar 359 - 383
  Mehmet BAŞARAN, Aysun SARIBEY HAYKIRAN
 19. Kıbrıs Barış Harekâtının Türk Mizahına Yansımasında Akbaba Örneği
  Sayfalar 385 - 414
  Ferah AYYILMAZ ARAS
 20. 27 Mayıs 1960 Darbesinin Kıbrıs’a Yansıması; TMT ve Nacak Gazetesi Örneği
  Sayfalar 415 - 451
  Ulvi KESER, Münevver KATA
 21. Bartın Matbuat Tarihinin İzini Sürmek: Parthenios Bartın’da Kültür ve Sanat Bülteni Örneği
  Sayfalar 453 - 512
  Yenal ÜNAL
 22. Serhan Kemal Saygı, Meclis-i Mebusan’da İzmir Mebusları (1908-1918)
  Sayfalar 513 - 516
  Zeki ARIKAN
 23. Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kuruluşunun 100. Yılında Türk İstihbaratı
  Sayfalar 517 - 522
  Türkan BAŞYİĞİT
 24. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 1988-2015 Yılları Arasında Tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bibliyografyası
  Sayfalar 523 - 552
  Aymelek ŞENEL