Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-9967 | e-ISSN 2149-116X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi eğitimin tüm alanlarında güncel konularda yapılan nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Ayrıca eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran çalışmalara da yer verilmektedir. Bu çerçevede dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır.
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaktadır. Derginin geçmiş sayılarına ise online Arşiv alanından ulaşılabilir.
Dergide yayına kabul edilecek çalışmaların eğitimle ilgili alanlarda kuramsal ve uygulama yönünden yeni ve özgün katkılar sunuyor olmaları beklenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye değerlendirme için gönderilen Türkçe hazırlanmış aday makalelerin değerlendirme sürecinden geçtikten ve yayınlanmasına karar verildikten sonra İngilizce sürümlerinin de gönderilmesi gerekmektedir. Yazar(lar)ın İngilizce sürüm için metin düzeltmesi yaptırmaları gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCOhost ve ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı) tarafından indekslenmektedir.


Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-9967 | e-ISSN 2149-116X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

50.972

69.700
ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi eğitimin tüm alanlarında güncel konularda yapılan nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Ayrıca eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran çalışmalara da yer verilmektedir. Bu çerçevede dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır.
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaktadır. Derginin geçmiş sayılarına ise online Arşiv alanından ulaşılabilir.
Dergide yayına kabul edilecek çalışmaların eğitimle ilgili alanlarda kuramsal ve uygulama yönünden yeni ve özgün katkılar sunuyor olmaları beklenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye değerlendirme için gönderilen Türkçe hazırlanmış aday makalelerin değerlendirme sürecinden geçtikten ve yayınlanmasına karar verildikten sonra İngilizce sürümlerinin de gönderilmesi gerekmektedir. Yazar(lar)ın İngilizce sürüm için metin düzeltmesi yaptırmaları gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCOhost ve ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı) tarafından indekslenmektedir.


Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 47 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Lisansüstü Eğitim: Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
  Sayfalar 1 - 36
  Betül Baldan, Meral Güven
 2. The Effect of Using Jigsaw Cooperative Learning Technique in Teaching Computer Literacy on Students’ Achievement and Retention
  Sayfalar 37 - 59
  Mehmet Tekdal, Seval Sönmez
 3. Nicel Muhakeme: Gerçek Yaşam Problemlerinin Çözüm Sürecinden Yansımalar
  Sayfalar 60 - 108
  Dilek Tanışlı, Mehmet Dur
 4. A Review on Cross Cultural Education throughout Europe: Identity Issues
  Sayfalar 109 - 125
  Meral ŞEKER
 5. Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesi Algıları İle Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnançlarının İncelenmesi
  Sayfalar 126 - 150
  Sedef ZENCİROĞLU, Fatma SADIK
 6. Teaching Vocabulary to Visually Impaired EFL Learners: A Small-Scale Study
  Sayfalar 151 - 163
  Havva Zorluel Özer, Neşe Cabaroğlu
 7. The Investigation of The Relationships Between Organisational Justice, Work Motivation and Teacher Performance
  Sayfalar 164 - 187
  YENER AKMAN
 8. History of Mathematics in the Turkish Middle School Mathematics Curriculum and Textbooks
  Sayfalar 188 - 215
  Gülçin Tan Şişman, Büşra Kirez
 9. Managerial Resourcefulness in School Administrators: Association with Stress and Depression
  Sayfalar 216 - 232
  Muhammed Turhan, Songül Karabatak, Dönüş Şengür, Muhammed Zincirli
 10. Online Self-regulation Questionnaire: Validity and Reliability Study of Turkish Translation
  Sayfalar 233 - 245
  Selcan Kilis, Zahide Yıldırım
 11. Predictors of Loneliness in Turkish University Students: Shyness and Gender
  Sayfalar 246 - 259
  Mine Muyan, Gökçe Sancak Aydın, Ayhan Demir
 12. Comparison of Classification Judgments Scaling Methods
  Sayfalar 260 - 284
  Serap Büyükkıdık
 13. Turkish Adaptation of Interpersonal Sexual Objectification Scale: A Reliability and Validity Study
  Sayfalar 285 - 307
  Zeynep Demiröz, Burhan Çapri
 14. Use of Current Educational Technology in Science Education: A Scoping Review
  Sayfalar 308 - 336
  Fatih Saltan, Tuğçe Türkyılmaz, Caner Karaçaltı, Kemal Bilir
 15. Determination of the Relationship Between Self-Handicapping and Burneout of Nursing Students
  Sayfalar 337 - 356
  Sümeyra TOPAL, Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA, Nursan ÇINAR