Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-9967 | e-ISSN 2149-116X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Dergimize yönelik yoğun talep nedeniyle makale kabulü geçici olarak durdurulmuştur.

ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi eğitimin tüm alanlarında güncel konularda yapılan nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Ayrıca eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran çalışmalara da yer verilmektedir. Bu çerçevede dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır.
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaktadır. Derginin geçmiş sayılarına ise online Arşiv alanından ulaşılabilir.
Dergide yayına kabul edilecek çalışmaların eğitimle ilgili alanlarda kuramsal ve uygulama yönünden yeni ve özgün katkılar sunuyor olmaları beklenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye değerlendirme için gönderilen Türkçe hazırlanmış aday makalelerin değerlendirme sürecinden geçtikten ve yayınlanmasına karar verildikten sonra İngilizce sürümlerinin de gönderilmesi gerekmektedir. Yazar(lar)ın İngilizce sürüm için metin düzeltmesi yaptırmaları gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCOhost ve ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı) tarafından indekslenmektedir.


Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-9967 | e-ISSN 2149-116X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

41.703

45.169
Dergimize yönelik yoğun talep nedeniyle makale kabulü geçici olarak durdurulmuştur.

ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisi eğitimin tüm alanlarında güncel konularda yapılan nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Ayrıca eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran çalışmalara da yer verilmektedir. Bu çerçevede dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır.
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaktadır. Derginin geçmiş sayılarına ise online Arşiv alanından ulaşılabilir.
Dergide yayına kabul edilecek çalışmaların eğitimle ilgili alanlarda kuramsal ve uygulama yönünden yeni ve özgün katkılar sunuyor olmaları beklenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye değerlendirme için gönderilen Türkçe hazırlanmış aday makalelerin değerlendirme sürecinden geçtikten ve yayınlanmasına karar verildikten sonra İngilizce sürümlerinin de gönderilmesi gerekmektedir. Yazar(lar)ın İngilizce sürüm için metin düzeltmesi yaptırmaları gerekmektedir.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCOhost ve ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı) tarafından indekslenmektedir.


GÜZ 2017 Son Sayı
Cilt 46 - Sayı 2 - Eki 2017
 1. Further Questioning Oral Communication Strategy Instruction From a Different Perspective: Is Implicit Learning Possible?
  Sayfalar 289 - 297
  Meryem ÖZDEMİR YILMAZER, Esra ÖRSDEMİR
 2. Türk Eğitim Sisteminde Ders Denetimi Sorunsalı
  Sayfalar 298 - 367
  AKİF KÖSE
 3. Negative Effects of Media on Children and Youth’ Socialization Process: A Study on Violent and Aggressive Behaviors
  Sayfalar 368 - 398
  Turhan Şengönül
 4. Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması
  Sayfalar 399 - 426
  Hasan Şahin KIZILCIK, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ
 5. The Effect of Cooperative Learning Methods on Pre Service Elementary Mathematics Teachers' Academic Achievement and Retention in the Subject of Analytical Examination of the Circle
  Sayfalar 427 - 440
  Murat Dirlikli, Levent Akgün
 6. Investigating The Effect of Technology Use in Education on Classroom Management within The Scope of The FATİH Project
  Sayfalar 441 - 457
  Hatice DURAK, Mustafa SARITEPECİ
 7. An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards Democracy
  Sayfalar 458 - 471
  Serkan ASLAN, Birsel AYBEK
 8. Science Teachers and Pre-Service Science Teachers’ Scientific Epistemological Beliefs and Opinions on the Nature of Science
  Sayfalar 472 - 503
  FATMA ADAK, SELDA BAKIR
 9. Teachers’ ICT Skills Scale (TICTS): Reliability and Validity
  Sayfalar 503 - 516
  Yalın Kılıç Türel, Tuncay Yavuz ÖZDEMİR, Filiz Varol
 10. Teachers’ Opinions towards Private Courses and Teachers’ Efficacy
  Sayfalar 517 - 540
  Fatma Alkan, Dilek Sultan Acarlı, Canan Altundağ
 11. The Effect of the Process Approach on Students’ Writing Success: A Meta-Analysis
  Sayfalar 541 - 586
  Hasan Basri Kansızoğlu, Özlem Bayrak Cömert
 12. FARKLI BÖTE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI VE MESLEKİ KAYGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 587 - 602
  Sercan Özen, S. Güzin MAZMAN AKAR, Mehmet Barış Horzum
 13. Bilgisayar Destekli Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi Üzerine Meta Analiz Çalışması
  Sayfalar 603 - 638
  ÖZCAN PALAVAN, Bilal Sungur
 14. Problem Solving Levels Of Elementary School Students On Mathematical Word Problems And The Distribution of These Problems in Textbooks
  Sayfalar 639 - 648
  Kamuran Tarım
 15. Democratic Citizenship Attitude Scale: A Validity and Reliability Study
  Sayfalar 649 - 664
  Cengiz YILDIRIM, Adil TÜRKOĞLU
 16. Genel Sistemler Kuramının ve Yapısal Aile Terapisi Yaklaşımının Okul Öncesinde Sınıf Yönetimine Uyarlanması
  Sayfalar 665 - 696
  Mustafa Yaşar
 17. İkinci/yabancı dil öğreniminde öğrenen güdülenmesi üzerine araştırmaların taranması ve yeni yönelimler
  Sayfalar 697 - 710
  Sibel Tatar
 18. Matematik Öğretmeni Adaylarının Silindir Kavramıyla İlgili Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 711 - 765
  Meltem KOÇAK, Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Yasin SOYLU
 19. ENGLISH TEACHERS’ PERSPECTIVES ABOUT STAKEHOLDERS AND INSPECTION
  Sayfalar 766 - 788
  ÇAĞLA ATMACA
 20. Turkish State And Private School EFL Teachers’ Perceptions on Professional Development
  Sayfalar 789 - 803
  M. Pınar Babanoğlu, Aylin Yardımcı