Yıl 2017, Cilt 46, Sayı 1, Sayfalar 202 - 230 2017-04-27

Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerine Mikroöğretimin Etkisi
The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Experiences

Hüseyin Akkuş [1] , Sinem Üner [2]

299 537

Bu araştırmanın amacı, kimya öğretmen adaylarının öğretim becerileri üzerine mikro öğretimin etkisini incelemektir. Tek grup öntest-sontest deseninde olan bu çalışma, 2009-2010 güz döneminde Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 31 kimya öğretmen adayı ile yürütüldü. Araştırmanın verileri; öz-değerlendirme, grup değerlendirme, akran değerlendirme, araştırmacı değerlendirmeleri ve gözlemci değerlendirmeleri ile öğrenci dönüt formları ile toplandı. Çalışma grubundan elde edilen veriler, öğretmen adaylarının uygulamadan önce öğretim deneyimleriyle ilgili becerilerinde eksiklikler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu çalışmanın sonuçları mikro öğretimin, öğretmen adaylarının iletişim becerileri performansı, gösterim ve sunum performansı ve dersle ilgili süreç becerisi performansının gelişmesinde katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

The purpose of this research is to examine the effect of microteaching on teaching experiences of pre-service chemistry teachers. The research which was a one-group pretest-posttest design study was conducted with 31 pre-service chemistry teachers in a state university in Turkey in 2009-2010 fall semesters. The data of the research was collected by using self-evaluation, group evaluation, peer-evaluation, researchers’ evaluations, observer evaluation together with students’ self-reflective essays and feedback forms. The data obtained from this study shows that pre-service chemistry teachers lack skills related to teaching experience before applying microteaching. Also the results of this study show that microteaching contributed to the development of communication skills performance, illustrated talk performance, and process skill lesson performance of the pre-service teachers. Moreover, pre-service chemistry teachers realized the deficiencies in their chemistry teaching practices and overcame them, emphasized the relationship between chemistry and daily life more, became more aware of students’ misconceptions about chemistry topics due to the microteaching technique.
 • Allen, D. W. (1966). Micro-teaching: A new framework for in-service education. The High School Journal, 49, 355-362. Retrieved from ERIC database. (ED013240).
 • Ambusaidi, A. K., & Al-Balushi, S. M. (2012). A longitudinal study to identify prospective science teachers’ beliefs about science teaching using the draw-a-science-teacher-test checklist. International Journal of Environmental & Science Education, 7(2), 291-311. Retrieved from http://www.ijese.com/IJESE_v7n2_Ambusaidi-and-Al-Balushi.pdf
 • Amobi, F. A., & Irwin, L. (2009). Implementing on-campus microteaching to elicit preservice teachers’ reflection on teaching actions: Fresh perspective on an established practice. Teacher Education Quarterly, 32, 115-130. Retrieved from ERIC database. (EJ854876)
 • Amobi, F. A. (2005). Preservice teachers’ reflectivity on the sequence and consequences of teaching actions in a microteaching experience. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 9(1), 27-34. Retrieved from ERIC database. (EJ795309).
 • Arsal, Z. (2014). Mikro öğretimin öğretmen adaylarının sınıf yönetimi tutum ve inançlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 137-150.
 • Bakır, S. (2014). The effect of microteaching on the teaching skills of pre-service science teachers. Journal of Baltic Science Education, 13(6). 789-801.
 • Bell, N. D. (2007). Microteaching: What is it that is going on here?. Linguistics and Education, 18, 24-40. doi:10.1016/j.linged.2007.04.002
 • Benton-Kupper, J. (2001). The microteaching experience: Student perspectives. Education, 121(4), 830-835.
 • Brown, G. (1975). Microteaching a programme of teaching skills. London: Methuen.
 • Bulut, K., Açık, F., & Çiftçi, Ö. (2016). Mikro öğretim tekniğinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 134-150.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için very analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cakir, O., & Aksan, Y. (1992). Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikro öğretimin rolü: Bir model. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 313-320.
 • Can, V. (2009). A microteaching application on a teaching practice course. Cypriot Journal of Educational Sciences, 4, 125-140. Retrieved from http://www.world-education-center.org/index.php/cjes/article/viewFile/111/44
 • Canbazoğlu Bilici, S., & Yamak, H. (2014). Teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli bir araştırmada öğretmen adaylarının mikroöğretim hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 40-61.
 • Cinici, A. (2016). Pre-service teachers’ science teaching self-efficacy beliefs: the influence of a collaborative peer microteaching program. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 24(3), 228-249. doi: 10.1080/13611267.2016.1222812
 • Darling-Hammond, L., Hammerness, K., Grossman, P., Rust, F., & Shulman, L. (2005). The design of teacher education programs. In L. Darling-Hammond and J. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do (pp. 391-441). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Demirbaş, M., & Afacan, Ö. (2013). The views of prospective classroom teachers on interactive microteaching applications about science. Balkan Physics Letters, 21, 21-28.
 • Donnelly, R., & Fitzmaurice, M. (2011). Towards productive reflective practice in microteaching. Innovations in Education and Training International, 48(3), 335-346.
 • Erokten, S., & Durkan, N. (2009). Özel öğretim yöntemleri II dersinde mikro öğretim uygulamaları. Paper presented at the 1st International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye.
 • Fernandez, M. L. (2010). Investigating how and what prospective teachers learn through microteaching lesson study. Teaching and Teacher Education, 26, 351-362. doi:10.1016/j.tate.2009.09.012
 • Fernandez, M. L. (2005). Learning through microteaching lesson study in teacher preparation. Action in Teacher Education, 26(4), 37-47. doi:10.1080/01626620.2005.10463341
 • Fernandez, M. L., & Robinson, M. (2006). Prospective teachers' perspectives on microteaching lesson study. Education, 127(2), 203-215. Retrieved from http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5fb24c52-e5c0-4d83-84d2-303884f7f243%40sessionmgr10&vid=5&hid=7
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. (8th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Gee, J. B. (1992). Innovation in instructional strategies used with graduate students enrolled in an advanced heterogeneous methods class. Paper presented at the Annual Meeting of the Mid‐South Educational Research Association, Knoxville.
 • Gess-Newsome, J. (1999). Secondary teachers’ knowledge and beliefs about subject matter and their impact on instruction. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp. 51-94). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Gürbüzoğlu Yalmancı, S., & Aydın, S. (2014). The views of Turkish pre-service science teachers concerning microteaching practices. Turkish Journal of Education, 3(4), 4-14.
 • He, C., & Yan, C. (2011). Exploring authenticity of microteaching in pre-service teacher education programmes. Teaching Education, 22(3), 291-302. doi: 10.1080/10476210.2011.590588
 • Hu, C. (2008). Research into microteaching in application of mathematics teaching theory. Journal of Chongqing Normal University, 1, 87-90.
 • Karataş, F. Ö., & Cengiz, C. (2016). Özel öğretim yöntemleri II dersinde gerçekleştirilen mikro-öğretim uygulamalarının kimya öğretmen adayları tarafindan değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 565-584.
 • Klinzing, H. G., & Floden, R. E. (1991). The development of microteaching movement in Europe. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago.
 • Kpanja, E. (2001). A study of the effects of the video tape recording in microteaching training. British Journal of Educational Technology, 32(4), 483-486. doi: 10.1111/1467-8535.00215
 • Lu, C., Tsai, C., & Hong, J. (2008). Use root cause analysis teaching strategy to train pre-service science teachers. US-China Education Review, 5(12), 47-53. Retrieved from ERIC database. (ED503886).
 • Mergler, A. G., & Tangen, D. (2010). Using microteaching to enhance teacher efficacy in pre-service teachers. Teaching Education, 21(2), 199-210. doi: 10.1080/10476210902998466
 • Molina, R., Fernandez, M. L., & Nisbet, L. (2011). Analyzing elementary preservice teachers’ development of content and pedagogical content knowledge in mathematics through microteaching lesson study. In M. S. Plakhotnik, S. M. Nielsen & D. M. Pane (Eds.), Proceedings of the Tenth Annual College of Education and GSN Research Conference (pp. 162-168). Miami: Florida International University.
 • Pauline, R. F. (1993). Microteaching: an integral part of a science methods class. Journal of Science Teacher Education, 4, 9-17.
 • Ravitch, D. (2007). Challenges of teacher education. Journal of Teacher Education, 58(4), 269-273. Retrieved from ERIC database. (EJ771933).
 • Sevim, S. (2013). Mikro-öğretim uygulamasinin öğretmen adaylari gözüyle değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 303-313.
 • Singh, Y. K., & Sharma, A. (2004). Micro teaching. New Delhi: APH Publishing.
 • Subramaniam, K. (2006). Creating a microteaching evaluation form: the needed evaluation criteria. Education, 126(4), 666-677. Retrieved from ERIC database. (EJ765785).
 • Uzun, N., Keleş, Ö., & Sağlam, N. (2013). The effect of microteaching applications in environmental education. Çukurova University Faculty of Education Journal, 42(1), 13-22.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin Akkuş

Yazar: Sinem Üner

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd309459, journal = {Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {202 - 230}, doi = {10.14812/cuefd.309459}, title = {The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Experiences}, key = {cite}, author = {Üner, Sinem and Akkuş, Hüseyin} }
APA Akkuş, H , Üner, S . (2017). The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Experiences. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (1), 202-230. DOI: 10.14812/cuefd.309459
MLA Akkuş, H , Üner, S . "The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Experiences". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 202-230 <http://dergipark.gov.tr/cuefd/issue/28918/309459>
Chicago Akkuş, H , Üner, S . "The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Experiences". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 202-230
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Experiences AU - Hüseyin Akkuş , Sinem Üner Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14812/cuefd.309459 DO - 10.14812/cuefd.309459 T2 - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 230 VL - 46 IS - 1 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - doi: 10.14812/cuefd.309459 UR - http://dx.doi.org/10.14812/cuefd.309459 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Experiences %A Hüseyin Akkuş , Sinem Üner %T The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Experiences %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-9967-2149-116X %V 46 %N 1 %R doi: 10.14812/cuefd.309459 %U 10.14812/cuefd.309459
ISNAD Akkuş, Hüseyin , Üner, Sinem . "Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerine Mikroöğretimin Etkisi". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 / 1 (Nisan 2017): 202-230. http://dx.doi.org/10.14812/cuefd.309459