Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/cuid
Kapak Resmi

122.109

273.955

“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography - EBSCO ve ProQuest (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest (Başlangıç: 27/10/2017)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Kabul: 23/01/2018)

Ayrıca bk.  Tarandığımız Diğer İndeksler [ULAKBİM TR DİZİN (Başlangıç: 2012 Yılı 16. Cilt 1. Sayıdan itibaren]


Dergimizde yayımlanan Web Of Science kapsamındaki makalelere, üniversiteniz internet bağlantısı üzerinden buradan ulaşabilirsiniz (CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL /PUBLICATION NAME)
5a42216f9fc18.png

5968720330993.jpg5a70f6cac9dfc.jpg

5a70f684ebb3c.png570ceb1545981.jpg

(15 Aralık 2017) Son Sayı
Cilt 21 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 21, Sayı 2
  Sayfalar 789 - 792
  Abdullah Demir
 2. The Legality of Religious Symbols in European Schools
  Sayfalar 793 - 825
  Ali Baltacı
 3. Nostalgic Paradigm in Classical Sociology and Longing for Golden Age in Islamism
  Sayfalar 827 - 850
  İrfan Kaya
 4. Denial of Paternity with DNA Fingerprint Test in Islamic Family Law
  Sayfalar 851 - 882
  İbrahim Yılmaz
 5. The Guide Book of Theoretical Tasawwuf: Content and Influences of Sadr al-Din al-Qunawī’s Miftāḥ al-ghayb
  Sayfalar 883 - 912
  Betül Gürer
 6. The Influence of Islamic Philosophy on Bar Hebraeus (Abu’l-Faraj Ibn Al-Ibrī)
  Sayfalar 913 - 946
  Mehmet Nesim Doru
 7. Çağdaş Türk Sinemasında Din Adamı Tasviri: ‘Kış Uykusu’ Filmi Örneği
  Sayfalar 947 - 976
  Ali Öncü
 8. Çağdaş Türk Romanında Din ve Siyaset İlişkisi: ‘Kar’ Örneği
  Sayfalar 977 - 1012
  Şaban Erdiç
 9. İbn Miskeveyh’de Estetiğin Tezâhürleri
  Sayfalar 1013 - 1034
  Ramazan Turan
 10. Özdenetimde Din Eğitiminin Etkisi
  Sayfalar 1035 - 1060
  Şakir Gözütok
 11. Kıyas Şekillerinin Geometrik Yöntemle İrcâ‘ı
  Sayfalar 1061 - 1105
  Ekrem Sefa Gül
 12. Anadolu’da İlk Tapınak: Göbeklitepe
  Sayfalar 1107 - 1138
  Ali Osman Kurt, Mehmet Emin Göler
 13. İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi
  Sayfalar 1139 - 1160
  Metin Aydın
 14. Edwin Cox ve Din Eğitimiyle İlgili Görüşleri
  Sayfalar 1161 - 1180
  Yusuf Ceylan
 15. Bir Terimin Arkeolojisi: Antisemitizmin Teolojik ve Politik Tarihi
  Sayfalar 1181 - 1216
  Mustafa Selim Yılmaz
 16. Anadolu Derviş Sofrasında Ahmed Yesevî’nin İzleri: Derviş Lokmasının Menkıbevi Referansları
  Sayfalar 1217 - 1247
  Güldane Gündüzöz
 17. Ahmed Sâfî’nin Sefînetü’s-Sâfî’sinde Mûsikî Bölümleri ve Ud’la İlgili Kısmın İncelenmesi
  Sayfalar 1249 - 1266
  Mehmet Tıraşcı, Mustafa Özfidan
 18. Hastane Örneği Üzerinden Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 1267 - 1304
  Mebrure Doğan
 19. Siyasetin Dine Etkisi Bağlamında Stalin’in Kilise Politikaları
  Sayfalar 1305 - 1322
  Şir Muhammed Dualı
 20. İlk Dönem Vehhâbî Düşüncesinde İçtihadın Konumu ve Fıkhî Bir Mezhebe Bağlılığın Manası
  Sayfalar 1323 - 1354
  Kerime Cesur Turhan
 21. Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî’nin Kelâm Anlayışında Mârifetullah-Akıl İlişkisi
  Sayfalar 1355 - 1382
  Ahmet Çelik
 22. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yayın İlkeleri
  Sayfalar 1383 - 1387
  Yayın Kurulu
 23. Guidelines for Authors: Cumhuriyet Theology Journal
  Sayfalar 1388 - 1392
  Yayın Kurulu
 24. İlahiyat Alanı Makale Yazım Kılavuzu
  Sayfalar 1393 - 1414
  Abdullah Demir
 25. Kitap Değerlendirmesi Yazım Kılavuzu
  Sayfalar 1415 - 1420
  Kadir Gömbeyaz
 26. Zotero ve Mendeley ile Atıf Sorunlarının Çözümü
  Sayfalar 1421 - 1431
  Muhammet Tarakçı
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 1996-2018