Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/cuid

“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 01 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 01 Ekim). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/cuid
Kapak Resmi

75.407

113.566

“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 01 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 01 Ekim). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

15 Aralık 2018 Son Sayı
Cilt 22 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. İSNAD Atıf Sistemi
  Sayfalar 777 - 776
  Abdullah Demir
 2. Childhood And Child Marriage in Islamic Law
  Sayfalar 783 - 805
  Oğuzhan Tan
 3. Hüseyin Kâzım Kadri’nin Yeni İlm-i Kelâm Karşıtı Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 807 - 831
  Rabiye Çetin
 4. Çağdaş İslam Düşüncesi’nde Hilafet Anlayışları: Muhammed Hamîdullah ve Yüksek Hilafet Konseyi
  Sayfalar 833 - 858
  Abdulkadir Macit
 5. Ayın Yarılması Meselesine Dair Tefsirlerdeki Yorum Farklılıkları
  Sayfalar 859 - 884
  Mehmet Salmazzem
 6. Arşiv Belgeleri Işığında Balıkesirli Şeyh Lütfullah Câmii ve Zâviyesi
  Sayfalar 885 - 908
  Mehmet Akkuş, Abdülmecit İslamoğlu
 7. İbn Hazm Teolojisinde Teşbîh ve Tecsîm İnancı: Müşebbihe ve Mücessime’ye Yönelik Teolojik Eleştiriler
  Sayfalar 909 - 938
  Recep Önal
 8. Arap Şiirinde Lügaz ve Muʿammânın Yapısı: İbnü’l-Fârız’ın Dîvân’ına Teorik Bir Bakış
  Sayfalar 939 - 967
  Murat Tala
 9. Kitâbü’l-Eżdâd Özelinde Ebü’t-Ṭayyib el-Luġ̣avî’nin Eżdâd’dan Kabul Etmediği Kelimeler
  Sayfalar 969 - 988
  Ayşe Meydanoğlu
 10. Fezâyî’nin Çihil-nâm-ı Manzûm Adlı Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ Mesnevisi
  Sayfalar 999 - 1034
  Seydi Kiraz
 11. Şâfiî Mezhebinde Şer‘u Men Kablenânın Hüccet Değeri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1035 - 1057
  Mehmet Selim Aslan
 12. Sivas Şer’iyye Sicilleri Toplu Kataloğu Üzerine
  Sayfalar 1059 - 1079
  Abubekir Sıddık Yücel
 13. Türkiye’de Kıraat İlmi Eğitim-Öğretimi
  Sayfalar 1081 - 1107
  Yaşar Akaslan
 14. Ekonomik ve Sosyal Münasebetler Özelinde Vidin’de Müslim-Gayrimüslim İlişkileri (1700-1750)
  Sayfalar 1109 - 1136
  Zülfiye Koçak
 15. Ortaçağ İslam Coğrafyacılarında Şehir Tipolojisi: Terminolojik Bir Bakış
  Sayfalar 1137 - 1163
  Mesut Can
 16. Haram Madde İçeren Ürünlerin Hükmüne İstihlâkin Etkisi
  Sayfalar 1165 - 1189
  Hüseyin Baysa
 17. Etlerinin Yenilmesi Yasaklanan Hayvanlar İle İlgili Hadis Rivayetlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1191 - 1220
  Nejla Hacıoğlu
 18. Şer‘î Hükmün Hitabullah Üzerinden Tanımlanması
  Sayfalar 1221 - 1247
  Temel Kacır
 19. Âyetlerde Gayb Bilgisinin Şihâblar ile Muhafazası Meselesi
  Sayfalar 1248 - 1271
  Hekim Tay
 20. Kur’an’da ‘İhtilaf’ Kavramı ve Türkçeye Çeviri Sorunu
  Sayfalar 1273 - 1295
  Zekeriya Pak, Fatih Tiyek
 21. Ehl-i Sünnet Kelâmı’nda İcmâ
  Sayfalar 1297 - 1319
  Erkan Bulut
 22. Halîfe b. Hayyât’ın Tarih Yazıcılığı Metodu
  Sayfalar 1321 - 1345
  Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu
 23. Kur’ân-ı Kerîm’deki Sarf ‘Udûllerinin Anlama Etkisi
  Sayfalar 1347 - 1368
  Yaşar Daşkıran
 24. Ahkâmın Değişiminde Amel ve Hadis Dilemması: Şevvâl Orucu Çerçevesinde Hadis Rivayetlerinin Mekruh Ameli Müstehaba Dönüştürmesi
  Sayfalar 1369 - 1399
  Ahmet Temel
 25. Some Ḥadiths Subjected to Discussion by Supporters of Bishr al-Marīsī Due to Having an Anthropormorphist and Corporealist Content
  Sayfalar 1401 - 1423
  Ali Kaya, Ahmet Çekiç
 26. İbn Arabî’de İşârî Tefsir, yazar Davut Ağbal (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017)
  Sayfalar 1425 - 1429
  Yüksel Göztepe
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 1996-2018