http://dergipark.gov.tr/cuid
Dergi eski adı: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®) no. 3897088     EBSCO PID: 22392     CROSSREF ID: 300466  OCLC WorldCat: TRCUI-7157

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az üç hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde İLAHİYAT (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) alanında hazırlanan araştırma makaleleri, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve son üç yıl içinde tamamlanan doktora tez özetleri (Türkçe -İngilizce) yayımlanır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir.

Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

Ayrıca bk.  Tarandığımız Diğer İndeksler [ULAKBİM TR DİZİN (Başlangıç: 2012 Yılı 16. Cilt 1. Sayıdan itibaren]