Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
Kapak Resmi
ISSN 1303-3670 | e-ISSN 2564-6427 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |

Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Sosyal Bilimler'in özellikle Temel İslam Bilimleri, Felefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları gibi anabilim dallarında hazırlanmış bilimsel yayınların yer aldığı ulusal, hakemli, akademik bir dergi olup dergimizde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana ilahiyatdergi@gmail.com

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

ISSN 1303-3670 | e-ISSN 2564-6427 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

72.434

94.036

Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Sosyal Bilimler'in özellikle Temel İslam Bilimleri, Felefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları gibi anabilim dallarında hazırlanmış bilimsel yayınların yer aldığı ulusal, hakemli, akademik bir dergi olup dergimizde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana ilahiyatdergi@gmail.com

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

Cilt 17 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Ortaöğretim Öğrencilerinin Tahripçi Davranışlarda Bulunma ile Dindarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1 - 18
  Prof.Dr. Hasan KAYIKLIK, Doktora Mehmet Emin KALGI
 2. İslam, Kutsal ve Seküler
  Sayfalar 19 - 41
  Prof.Dr. M. Ali KİRMAN, Doç.Dr. Abdullah ÖZBOLAT
 3. Şah Veli Torunu Şah Veli el-Halvetî ve Gunyetü’s-Sâlikîn Adlı Eseri
  Sayfalar 43 - 59
  Doç.Dr. Hayri KAPLAN
 4. Din, Fıtrat ve Akl-ı Selim İlişkisi Üzerine
  Sayfalar 61 - 84
  Doç.Dr. İbrahim KAPLAN
 5. Memlükler Dönemi Hıristiyan Tarihçileri
  Sayfalar 85 - 102
  Arş.Gör. Aygül DÜZENLİ, Prof.Dr. Fatih Yahya AYAZ
 6. Yahudi Geleneğinde Kadının Yaratılışı ve Lilit Efsanesi
  Sayfalar 103 - 115
  Doç.Dr. Asife ÜNAL
 7. İbn Garsiye ve Şu‘ûbiye Risâlesi: Takdim ve Tercüme
  Sayfalar 117 - 148
  Yrd.Doç.Dr. Ali HATALMIŞ
 8. Tasavvufta Hakikat Kavramına Kaynak Olması Yönüyle Hârise Hadisi
  Sayfalar 149 - 184
  Yrd.Doç.Dr. Mahmud Esad ERKAYA
 9. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Yeterlikleri: Veli Beklentileri
  Sayfalar 185 - 204
  Yrd.Doç.Dr. E. Zehra TURAN
 10. Râfiî el-Kazvînî’nin Fıkıhçılığı ve Bazı Fıkhî Görüşleri (Taharet ve Salat Konuları Özelinde)
  Sayfalar 205 - 229
  Arş.Gör. İbrahim SİZGEN
 11. el-Mâverdî’nin Mu’tezilîliği İthamının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 231 - 258
  Arş.Gör. Murat ORAL
 12. Baha Tevfik’in Tanrı Problemine Yaklaşımı
  Sayfalar 259 - 280
  Doktora Mustafa ATEŞ
 13. Nicelik Açısından Sosyal Bilimlerde BAP Projeleri: İlahiyat Örneği
  Sayfalar 281 - 298
  Doç.Dr. Asife ÜNAL
 14. Hz. Peygamber’in Yaşantısında Tasavvufî Unsurlar
  Sayfalar 299 - 329
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Mansur GÖKCAN
 15. Baha Tevfik’in Hayatı, Eserleri ve Felsefî Düşünce Yapısı
  Sayfalar 331 - 348
  Doktora Mustafa ATEŞ
 16. Kur’an’da Hıristiyanlar ve Hıristiyanlık
  Sayfalar 351 - 363
  Jaakko Hameen-ANTILLA / çev. Ertuğrul DÖNER, Kübra GÜNGÖR, Fatmanur YORGAN, Sümeyye ZORLU
 17. Yahudi-Müslüman İlişkileri
  Sayfalar 365 - 384
  Prof.Dr. Reuven FIRESTONE / çev. Ahmet Rifat GEÇİOĞLU, Ertuğrul DÖNER
 18. Statü ve Din (A. Özbolat)
  Sayfalar 385 - 389
  Doktora Harun TUNÇ, Doktora Hasan GÖKMEN
 19. Bilim Felsefesi - Bilim ile Felsefe Arasındaki Bağ (P. Frank)
  Sayfalar 391 - 396
  Yüksek Lisans Özlem KARA
 20. Yobazlıklar (R. Garaudy)
  Sayfalar 397 - 404
  Yrd.Doç.Dr. Yusuf OKŞAR
 21. Frankfurt Okulu (P. L. Assoun)
  Sayfalar 405 - 409
  Yrd.Doç.Dr. Tamer YILDIRIM
Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar