Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 285 - 312 2018-06-30

Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği

Rıdvan DEMİR [1] , Yusuf OKŞAR [2]

158 208

Yaşadığı yerden, herhangi bir şekilde ayrılan veya ayrılmak zorunda kalan bireylerin başka yerleşim alanlarına yaşamlarını sürdürmek üzere gitmesi durumu olarak ifade edilen “göç” olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, tarihi süreç içerisinde savaşlar, dini, ekonomik veya diğer sosyal olaylar dolayısıyla göç etmek durumunda kalmışlardır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de varlığını sürdüren son zamanlarda ise dünya genelinde artış gösteren göç olgusu insanoğlunun karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisidir. Suriye’de patlak veren ve zamanla daha da şiddetli hale gelen iç savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak durumunda kalıp Türkiye’ye göç eden Suriyeli sığınmacı sayısı göç idaresinin 2017 yılı verilerine göre üç milyonun üzerindedir. Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilere devlet tarafından barınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda hizmet verilmektedir. 2016–2017 eğitim/öğretim yılından itibaren Türk Milli Eğitim sistemine dâhil olmaya başlayan Suriyeli öğrenciler anasınıfından başlanarak 1. 5. ve 9. sınıflarda öğrenim görmektedirler. Türk öğrencilere göre dil başta olmak üzere eğitim, kültür, gelenek-görenek gibi hususlarda farklı nitelikler taşıyan bu öğrenciler Türkiye’deki eğitim kurumlarında bir takım uyum sorunları ile karşılaşmışlardır. Bu çalışmada Suriyeli öğrencilerin öğrenim gördüğü devlet okullarında ve Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) görev yapan din eğitimcilerinin Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaştığı problemlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Suriyeli öğrencilerin öğrenim gördüğü Kilis merkezdeki okullarda ve GEM’lerde görevli din eğitimi ile ilgili derslere giren 20 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisi olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre Suriyeli öğrencilerin öğrenim gördüğü kurumlarda çalışan yerel din eğitimcilerinin Arapça dil yeterlilikleri açısından problem yaşadıkları tespit edilirken, GEM’lerde çalışan Suriyeli eğitimcilerin öncelikli problemlerinin ders kitapları/öğretim materyalleri eksikliği olduğu tespit edilmiştir.
Din Eğitimi, Suriyeli Öğrenciler, Göç, Öğretmen, Kilis
  • Akalın, A. T. (2016). Türkiye’ye Gelen Suriyeli Göçmen Çocukların Eğitim So-runları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Aydın, H. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Eğitimi, Eğitime Bakış Dergisi, Sayı 36. Eğitim Birsen Yayınları, Ankara, ss. 53–58.
  • Balkar, B., Şahin, S. ve Babahan, N. I. (2016). Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar, Eği-timde Kuram ve Uygulama, 12(6), ss.1290–1310.
  • Can, G. (2008). Eğitimin Psikolojik Temelleri, Eğitim Bilime Giriş (Ed. Mehmet Gültekin), Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 948, Eskişehir.
  • Coşkun, İ ve Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Hari-tası Fırsatlar ve Zorluklar, SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştır-maları Vakfı). Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık A.Ş., İstanbul.
  • Culbertson, S. ve Constant, L. (2015). Education of Syrian Refugee Children Managing the Crisis in Turkey, Lebanon, and Jordan, RAND Corpora-tion, Santa Monica, Calif.
  • Çalışkan, N. (2016). Suriye’de Kur’an – Tefsir Çalışmaları ve Mülteciler Bağla-mında İlmi Mirasın Günümüze Aktarımı Teklifler – Öneriler, Route Educational and Social Science Journal, 3 (10), ss. 252–265.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6141-6638
Yazar: Rıdvan DEMİR (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-9060-3272
Yazar: Yusuf OKŞAR (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { cuilah440686, journal = {Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)}, issn = {1303-3670}, eissn = {2564-6427}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {285 - 312}, doi = {10.30627/cuilah.440686}, title = {Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği}, key = {cite}, author = {OKŞAR, Yusuf and DEMİR, Rıdvan} }
APA DEMİR, R , OKŞAR, Y . (2018). Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), 18 (1), 285-312. DOI: 10.30627/cuilah.440686
MLA DEMİR, R , OKŞAR, Y . "Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 (2018): 285-312 <http://dergipark.gov.tr/cuilah/issue/38146/440686>
Chicago DEMİR, R , OKŞAR, Y . "Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 (2018): 285-312
RIS TY - JOUR T1 - Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği AU - Rıdvan DEMİR , Yusuf OKŞAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30627/cuilah.440686 DO - 10.30627/cuilah.440686 T2 - Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 312 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-3670-2564-6427 M3 - doi: 10.30627/cuilah.440686 UR - http://dx.doi.org/10.30627/cuilah.440686 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği %A Rıdvan DEMİR , Yusuf OKŞAR %T Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) %P 1303-3670-2564-6427 %V 18 %N 1 %R doi: 10.30627/cuilah.440686 %U 10.30627/cuilah.440686
ISNAD DEMİR, Rıdvan , OKŞAR, Yusuf . "Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 / 1 (Haziran 2018): 285-312. http://dx.doi.org/10.30627/cuilah.440686