Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, Sayfalar 329 - 359 2018-06-30

Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Adil Davranış Gösterme Arasındaki İlişki

Yasemin GÜLEÇ [1]

97 151

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin adil olma ve dindarlık düzeylerini esas alarak, öğrencilerin adil davranışlar gösterme düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektedir. Bu çalışmada, araştırmacı tarafından hazırlanan "Adil Davranışlar Gösterme Ölçeği (ADGÖ)" ile Asım Yapıcı tarafından hazırlanan, "Dinin Etkisini Hissetme (Dindarlık)" ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmaya 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonbahar döneminde İstanbul Üniversitesi bünyesinde; Astronomi, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Hukuk, İlahiyat, Makine Mühendisliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Tıp, Türk Dili ve Edebiyatı fakülte ve bölümlerinde, 1 ve 4. sınıflarda öğrenimlerine devam eden 919 öğrenci katılmıştır.  Veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Fakülte ve bölümlere göre adil davranışların "inanç-ibadet," "farkındalık ve "önyargıdan uzak olma" boyutlarında, gruplar arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir. Dinin etkisini hissetme düzeyi (dindarlık) en yüksek olanlar, İlahiyat Öğrencileri, en düşük olanlar ise Makine Mühendisliği öğrencileridir. Dinin etkisini hissetme ile "inanç-ibadet," "farkındalık," "emanet-doğruluk," "israftan kaçınma" yönelimlerinde, pozitif bir ilişki görülmektedir. Yani gençlerin dinin etkisini hissetme düzeyleri arttıkça, "inanç-ibadet," "farkındalık," "emanet-doğruluk," "israftan kaçınma" düzeyleri de artmaktadır.
Adalet Erdemi, Adil olma, Din Eğitimi, Adil Davranışlar Gösterme Ölçeği, Dinin Etkisini Hissetme Ölçeği
  • Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and preju-dice. Journal of Personality and Social Psychology, 5 (4), 432-443.
  • Altınışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal bi-limlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
  • Alusi. (1997). Ruhu’l-meani. Beyrut: Daru’l-Fikr.
  • Aristoteles. (2007). Nikomakhos’a etik. ( Çev. Saffet Babür). Ankara: Bilgesu.
  • Arıtan, A. S. (2003). Din adamları ve din eğitimcilerinin yetişmesinde kültür-sanat eğitiminin önemi. Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
  • Ay, M. E. (2000). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin öğretim elamanlarından bek-lentileri (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma)", Gençlik dönemi ve eğitim. İ. Kurt, ve S. Kurt (Ed.) içinde, İstanbul: Ensar Neşriyat.
  • Aydın, C. (2008). Dinsel fundamentalizm ile yeni çağ inançlarına yönelik tutum-lar arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İz-mir:Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Ayhan, H., Hökelekli, H., Mehmedoğlu, Y., Öcal, M. ve Ekşi, H. (2004). Din ve ahlak eğitim-öğretimine yeni yaklaşımlar. İstanbul: Dem Yayınları.
  • Ayten, A. (2010). 'Sahip olma’mı ? ‘emanet görme’ mi? çevre bilinci ve dindar-lık ilişkisi üzerine bir araştırma. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergi-si, 10 (2), 203-233.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8843-3270
Yazar: Yasemin GÜLEÇ (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { cuilah440705, journal = {Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)}, issn = {1303-3670}, eissn = {2564-6427}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {329 - 359}, doi = {10.30627/cuilah.440705}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Adil Davranış Gösterme Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {GÜLEÇ, Yasemin} }
APA GÜLEÇ, Y . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Adil Davranış Gösterme Arasındaki İlişki. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), 18 (1), 329-359. DOI: 10.30627/cuilah.440705
MLA GÜLEÇ, Y . "Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Adil Davranış Gösterme Arasındaki İlişki". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 (2018): 329-359 <http://dergipark.gov.tr/cuilah/issue/38146/440705>
Chicago GÜLEÇ, Y . "Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Adil Davranış Gösterme Arasındaki İlişki". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 (2018): 329-359
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Adil Davranış Gösterme Arasındaki İlişki AU - Yasemin GÜLEÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30627/cuilah.440705 DO - 10.30627/cuilah.440705 T2 - Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 359 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-3670-2564-6427 M3 - doi: 10.30627/cuilah.440705 UR - http://dx.doi.org/10.30627/cuilah.440705 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Adil Davranış Gösterme Arasındaki İlişki %A Yasemin GÜLEÇ %T Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Adil Davranış Gösterme Arasındaki İlişki %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) %P 1303-3670-2564-6427 %V 18 %N 1 %R doi: 10.30627/cuilah.440705 %U 10.30627/cuilah.440705
ISNAD GÜLEÇ, Yasemin . "Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Adil Davranış Gösterme Arasındaki İlişki". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 / 1 (Haziran 2018): 329-359. http://dx.doi.org/10.30627/cuilah.440705