Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1019-1011 | e-ISSN 2564-7520 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1019-1011 | e-ISSN 2564-7520 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

39.101

134.012
Cilt: 32 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 32 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Değer Eşitliği Kısıtlı p-Medyan Problemi için Evrimsel Bir Algoritma
  Sayfalar 1 - 10
  Ertan YAKICI, Aybeniz YİĞİT
 2. Çanakkale Tuzla Jeotermal Sondaj Sahası Çamur Maliyetinin Araştırılması
  Sayfalar 11 - 20
  Yasin ERDOĞAN, Onur Eser KÖK, İlknur TANRIVERDİ
 3. Çimento Hammadde Sahasının Bulanık Sinir Ağı ile Modellenmesi
  Sayfalar 21 - 30
  Faruk ŞAHİN, Ahmet DAĞ, Bayram Ali MERT
 4. Çukurova Bölgesi Kireçtaşlarının Los Angeles Aşınma Direnci ile Fiziko-Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 31 - 38
  Ahmet Mahmut KILIÇ, Esma KAHRAMAN
 5. Demiryolu Mimarisinin Korunma Sorunları ve Kırklareli Tren İstasyonu Yapılarının Yeniden Kullanımı için Bir Öneri
  Sayfalar 39 - 54
  Ali YILDIZ
 6. Hidrolik Kamyon Boşaltma Platformlarının Dizayn ve Analizi
  Sayfalar 55 - 62
  Erinç ULUDAMAR, Gökhan TÜCCAR
 7. Dizel Motorlarda Egzoz Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Alternatif Çözümlerin Geliştirilmesi
  Sayfalar 63 - 71
  Kadir AYDIN, Havva Hande ŞAHİN
 8. Yapı Denetim Firmalarının Sorunlarının Belirlenmesi ve Adana Örneği
  Sayfalar 71 - 78
  Gözde TANTEKİN ÇELİK, Cengizhan ÜNAL
 9. Farklı İklim Bölgelerindeki Seralar için Isı Gereksinimlerinin Modellenmesi
  Sayfalar 79 - 86
  Zeynep ZAİMOĞLU
 10. Farklı Yıkamaların Denim Kumaş Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 87 - 98
  Ramazan Tuğrul OĞULATA, Ahmet NERGİS
 11. İnce Cidarlı Basınçlı Kapların Dış Yükler Altında Mekanik Davranışlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 99 - 106
  İbrahim ÇAYIROĞLU, Ferdi YILDIRIM, Sadettin ŞAHİN
 12. Mikrodalga Enerjisi Kullanarak Kabağın Kuruma Kinetiklerinin Araştırılması
  Sayfalar 107 - 120
  Soner ÇELEN, Ayşen HAKSEVER, Aytaç MORALAR
 13. Lantanit Element Katkılı Uzun Işımalı CaAl2O4 Fosforların Trafik Yol İşaret Çizgisi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 121 - 126
  Yusuf Ziya HALEFOĞLU
 14. Momente Maruz Kazıkların Nümerik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 127 - 134
  Gökhan ALTAY, Cafer KAYADELEN
 15. Nötrosofik Üyelik Fonksiyonlu Bulanık Mantık-PID (NBMD-PID) ve Geleneksel Bulanık Mantık-PID (BMD-PID) Denetleyicinin Gerçek Zamanlı Karşılaştırılması
  Sayfalar 135 - 146
  Mehmet Serhat CAN, Ömerül Faruk ÖZGÜVEN
 16. Pamuk Yağı Biyodizelinin Motor Ses Seviyesine Olan Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 147 - 152
  Ahmet Çalık
 17. Buck Dönüştürücü Çıkış Geriliminin Karınca Koloni Algoritması Kullanılarak PI Tabanlı Optimal Kontrolü
  Sayfalar 153 - 162
  Ercan KÖSE, Aydın MÜHÜRCÜ, Gülçin MÜHÜRCÜ, Ecem AYDOĞAN
 18. Şekerbulak (Diyadin-Ağrı) Dolaylarında Yüzeyleyen Volkanik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri
  Sayfalar 163 - 174
  Mustafa AÇLAN, İnci Kibariye TURGUT
 19. Reactive Red 45’in Antep Fıstığı Katı Atığı Üzerine Etkili Gideriminin Araştırılması
  Sayfalar 175 - 184
  Serpil SAVCI, Zeynep KARAMAN, Mutlu YALVAÇ
 20. Elmas Telli Sayalama Makinesi Kullanılan Bir Doğaltaş Fabrikasında Ortam Şartlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 185 - 192
  Ali Ekrem ARITAN, Melek TÜMER
 21. Disk Fren Sistemlerinde Dalgacık Tepeleri Yöntemi ile Ses Analizi
  Sayfalar 193 - 200
  Zeynep ERTEKİN, Nalan ÖZKURT, Cem YILMAZ
 22. Isınma Periyodu Belirleme Yöntemlerinin Etkinliklerinin Analizi
  Sayfalar 201 - 210
  Nuşin UNCU
 23. Mobilya Sektöründe Pnömatik Zımbalama ve Vidalama İşlerinin Ergonomik Risk Değerlendirmesi
  Sayfalar 211 - 226
  Hale ALICI, Hilal ATICI ULUSU, Tülin GÜNDÜZ
 24. Geotekstil, Geogrid ve Çelik Şerit Donatılı Şevlerde Modelleme Çalışması
  Sayfalar 227 - 240
  Burak EVİRGEN, Mustafa TUNCAN, Ahmet TUNCAN
 25. Sac Metallerin Şekillendirilmesinde Farklı bir Uygulama: Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Akışkan Basıncıyla Alüminyum Sacın Şekillendirilmesi
  Sayfalar 241 - 252
  Murat ŞEN, Mihrigül ALTAN