Cukurova Medical Journal
Kapak Resmi
ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |

Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150)  adını Cukurova Medical Journal  (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir.

Cukurova Medical Journal  Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili tüm konularda (tıp, diş hekimliği, klinik farmakoloji, halk sağlığı) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli  hakemli bir tıp dergisidir.Cukurova Medical Journal

ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

210.093

501.328

Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150)  adını Cukurova Medical Journal  (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir.

Cukurova Medical Journal  Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili tüm konularda (tıp, diş hekimliği, klinik farmakoloji, halk sağlığı) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli  hakemli bir tıp dergisidir.Yıl: 2018 Cilt: 43 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 43 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Nöroendokrin tümörlerin klinikohistopatolojik özellikleri ve tedavi sonuçları: tek merkez deneyimi
  Sayfalar 533 - 538
  Ali Murat Sedef, Fatih Köse, Ahmet Taner Sümbül, Hüseyin Mertsoylu, Ali Ayberk Besen, Ahmet Sezer, Özgür Özyılkan, Hüseyin Abalı
 2. Döküm tekniğinin sabit protetik diş tedavisinde kullanılan Co-Cr alaşımlarının mikrosertlik ve mikroyapı özellikleri üzerine etkisi
  Sayfalar 539 - 544
  Ahmet Özkömür, Orhun Ekren
 3. Dar burunlu yüksek topuk topuklu ayakkabı giyen ve giymeyen yetişkin sağlıklı kadınlarda alt ekstremite antropometrik ölçümlerin belirlenmesi
  Sayfalar 545 - 551
  Sema Polat, Ahmet Hilmi Yücel
 4. Patent duktus arteriozuslu bebeklerde konservatif tedavinin sonuçları
  Sayfalar 552 - 556
  Derya Karpuz, Yalçın Çelik, Gülçin Bozlu, Baki Kara, Dilek Giray, Olgu Hallıoğlu
 5. Oral antidiyabetik metforminin hepatosellüler kanser hücreleri üzerine etkisi
  Sayfalar 557 - 561
  Ayla Solmaz Avcıkurt, Eren Altun
 6. Metabolik cerrahide ekstraksiyon metodlarının kıyaslanması: endo bag faydalı mı?
  Sayfalar 562 - 567
  Serdar Yormaz, Hüseyin Yılmaz, İlhan Ece, Bayram Çolak, Hüsnü Alptekin, Fahrettin Acar, M. Ertugrul Kafalı, Enes Sahin, Mustafa Şahin
 7. Adölesanlarda süperior mezenterik arter ve aorta arasında mesafe ve açı ölçümü ve vücut kitle indeksi ile ilişkisi
  Sayfalar 568 - 573
  Mehmet Öztürk, Emine Çalışkan
 8. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılan hastalarda intestinal metaplazi ve Helikobakter pylori skorlarının karşılaştırılması
  Sayfalar 574 - 580
  Uğur Kesici
 9. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ebeveynlerinde mükemmeliyetçilik ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  Sayfalar 581 - 588
  Neslim Güvendeğer Doksat, Hande Balkanlı Zengin, Mehmet Kerem Doksat
 10. Keratokonus hastalarında UVA-Riboflavin korneal kollajen çapraz bağlama tedavisinin sonuçları
  Sayfalar 589 - 593
  Ayşe Sevgi Karadağ, Burak Bilgin, Nusret Özdemir
 11. Preoperatif kemoradyoterapi uygulanan lokal ileri rektum kanserli hastalarda tedavi öncesi hemoglobin düzeyinin prognostik rolü
  Sayfalar 594 - 599
  Berna Akkuş Yıldırım, Ahmet Taner Sümbül, Ozan Cem Güler, Ali Murat Sedef, Cem Önal, Erkan Topkan
 12. Miyofasiyal ağrı sendromu olan hastalarda obezitenin uyku kalitesi ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi
  Sayfalar 600 - 604
  Fatma Gülçin Ural
 13. Obstrüktif uyku apneli hastaların psikolojik profili
  Sayfalar 605 - 616
  Fatma Özlem Orhan, Nursel Dikmen, Saime Sağıroğlu, Adem Doğaner, Seyfettin Çakmak
 14. Akut pankreatitte prokalsitonin düzeyinin mortalite üzerine etkisi
  Sayfalar 617 - 623
  Zeynep Karakaya, Pınar Yeşim Akyol, Firdes Topal, Fatih Esad, Mehmet Coşkun Aykaç
 15. Kumar oynama bozukluğu tanısı olan hastalarda, anksiyete, depresyon, ruminasyon ve dürtüsellik
  Sayfalar 624 - 633
  Merih Altıntaş
 16. Sıçan omuriliğinde nosiseptif uyaranlardan sonra ağrı düzenlemesinde nitrik oksidin rolü
  Sayfalar 634 - 639
  Mesut Mete, Kamil Vural, Enis Cezayirli, Tuncay Varol, Mehmet İbrahim Tuğlu
 17. Adjuvant uzatılmış temozolamid tedavisinin glioblastoma multiforme hastalarının sağkalımına etkisi
  Sayfalar 640 - 645
  Berna Yıldırım, Ahmet Taner Sümbül, Erkan Topkan, Yurday Özdemir, Ali Ayberk Besen, Ozan Cem Güler, Ali Murat Sedef, Cem Önal
 18. Bale öğrencilerine uygulanacak alternatif point egzersizlerinin etkinliği
  Sayfalar 646 - 654
  Ahmet Hilmi Yücel, Erkan Kozanoglu, Seda Ayvazoglu, Ayşe Gül Kabakci
 19. İntraabdominal ekstragenital yerleşimli endometriozisler: tek merkez deneyimi
  Sayfalar 655 - 659
  Ahmet Rencüzoğulları, Kıvılcım Eren Erdoğan, Ahmet Gökhan Sarıtaş, Uğur Topal, Atılgan Tolga Akçam, Abdullah Ülkü, Orçun Yalav, İsmail Cem Eray, Kubilay Dalcı, Figen Doran
 20. Diyabet hastalarında sosyal sorun çözme tarzları/yönelimleri, yaşam kaliteleri ve HbA1c düzeyleri arasındaki ilişki
  Sayfalar 660 - 668
  Seda Özkan Başer, Sevgi Özcan
 21. Parental ve epirubicin-HCl dirençli H1299 hücrelerinde dağ çayı (Sideritis stricta Boiss & Heldr.) uçucu yağının sitotoksik ve membran hasar verici etkilerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 669 - 677
  Ayşe Erdoğan, Aysun Özkan, Orhan Ünal, Canan Dülgeroğlu
 22. Çocuklarda rijit bronkoskopide anestezi: tek merkez deneyimi
  Sayfalar 678 - 684
  Zehra Hatipoğlu, Önder Özden, Dilek Özcengiz
 23. Juvenil idiopatik inflamatuar miyopati: tek merkez verileri
  Sayfalar 685 - 691
  Sibel Balcı, Rabia Miray Kışla Ekinci, Derya Ufuk Altıntaş, Mustafa Yılmaz
 24. Hemiplejik omuzun EMG biofeedback kullanılarak yeniden eğitimi
  Sayfalar 692 - 697
  Volkan Deniz, Tunay Sarpel, Savaş Gürsoy
 25. Ameliyathane hemşirelerinde oje kullanımının cerrahi el yıkama sonrası bakteriyel kolonizasyona etkisi: bir ön çalışma
  Sayfalar 698 - 705
  Dilek Yıldırım Tank, Sevim Çelik
 26. Erişkin orak hücre anemili hastalarda pulmoner komplikasyonlar
  Sayfalar 706 - 717
  Nazan Şen
 27. Treacher Collins sendromu: bir olgu sunumu
  Sayfalar 718 - 721
  Medhini Madi, Subhas G. Babu, Supriya Bhat, Ananya Madiyal
 28. İlaca bağlı diş eti büyümesi: diş hekiminin ikilemi
  Sayfalar 722 - 725
  Arati V Kulkarni, Raghavendra Kini, Prasanna Kumar Rao, Gowri P Bhandarkar, Roopashri Rajesh Kashyap
 29. Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu ve kalp yetmezliği olan yenidoğan olgusu
  Sayfalar 726 - 730
  Selvi Gülaşı, M. Kurthan Mert
 30. Mesane kavitesini dolduran ileri yaş mesane tümörlerinde komplet rezeksiyon
  Sayfalar 731 - 735
  Ayhan Dirim
 31. Post-travmatik siringomiyeli
  Sayfalar 736 - 739
  Ufuk Emre, Armağan Varol, Banu Bayramoğlu
 32. Persistan koksikodini
  Sayfalar 740 - 741
  Çiğdem Yalçın
 33. Çıkan kolon ve çekumun kistik lenfanjiomu
  Sayfalar 742 - 744
  Elif Karadeli, Gürcan Erbay
 34. Retroperitoneal rekürren matür kistik teratom zemininde gelişen nöroendokrin tümör
  Sayfalar 745 - 747
  Kıvılcım Erdoğan, Ahmet Gökhan Sarıtaş, Figen Doran, Sevil Karabağ, Abdullah Ülkü, Ahmet Rencüzoğulları, İsmail Cem Eray
 35. Tiroid bezinde Langerhans hücreli histiyositoz
  Sayfalar 748 - 750
  Müveddet Banu Özgüven, Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Berna Uslu Coşkun, Nedim Polat, Fevziye Kabukçuoğlu
 36. Tümörü taklit eden bir hepatolitiazis olgusu
  Sayfalar 751 - 752
  Kıvılcım Erdoğan, Ahmet Gökhan Sarıtaş, Abdullah Ülkü, Tuğsan Ballı, Atılgan Tolga Akçam, Ahmet Rencüzoğulları, Figen Doran
 37. Düşük doz haloperidol ile tedavi edilen yutma fobisi
  Sayfalar 753 - 754
  Ezgi Eynallı Gök, Gonca Gül Çelik, Ayşegül Tahiroğlu, Ayşe Avcı, Yorum Taş
 38. Topikal mitomisin-C ile tedavi edilen korneal intraepitelyal neoplazi
  Sayfalar 755 - 758
  Ayşe Sevgi Karadağ, Burak Bilgin, Nusret Özdemir
 39. Penisin Mondor hastalığı
  Sayfalar 759 - 760
  Ali Erhan Eren, Gökhan Baştürk, Ömer Koraş, Mehmet Erhan Aydın, Tansu Değirmenci, Evren Aldemir
 40. Kondroblastik osteosarkom: koyun görünümünde kurt
  Sayfalar 761 - 762
  Manas Bajpai, Nilesh Pardhe
 41. Otoimmün anti-NMDA reseptör ensefaliti
  Sayfalar 763 - 764
  Osama Shukir Muhammed Amin
 42. Yüzün halo nevüsü/Lökoderma acquisitum centrifugum
  Sayfalar 765 - 766
  Manas Bajpai, Nilesh Pardhe
 43. Postpartum dönemde gelişen Takotsubo sendromu
  Sayfalar 767 - 769
  Birsen Ertekin, Süleyman Kanyılmaz, Tarık Acar, Esma Öztürk
 44. Deri tutulumu olmaksızın Herpes zosterin ağız içi sert damak içinde görülmesi
  Sayfalar 770 - 771
  Kumuda Rao, Subhas Babu, Renita Lorina Castelino, Urvashi A Shetty, Supriya Bhat, Medhini Madi, Ananya Madiyal
 45. Renal anjiomiyolipom rüptürü
  Sayfalar 772 - 774
  Hüseyin Narcı, Cüneyt Ayrık, Güllü Akbaydoğan Dündar, Evren Uygungül
 46. Kronik üzerine akut subdural hematom
  Sayfalar 775 - 776
  Polat Durukan, Şule Yakar, Necmi Baykan, Ömer Salt, Bahadır Taşlıdere, Berna Özcan
Makale Gönder
Derginin Yeni Adı

Cukurova Medical Journal

Derginin yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.