Cukurova Medical Journal
Kapak Resmi
ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |

Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150)  adını Cukurova Medical Journal  (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir.

Cukurova Medical Journal  Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili tüm konularda (tıp, diş hekimliği, klinik farmakoloji, halk sağlığı) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli  hakemli bir tıp dergisidir.Cukurova Medical Journal

ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

266.609

802.115

Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150)  adını Cukurova Medical Journal  (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir.

Cukurova Medical Journal  Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili tüm konularda (tıp, diş hekimliği, klinik farmakoloji, halk sağlığı) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli  hakemli bir tıp dergisidir.Yıl: 2019 Cilt: 44 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 44 - Sayı 1 - Mar 2019
 1. Prognostic and clinical significance of expressions of P53, Erbb2, c-Kit and Bcl2 in childhood medulloblastoma
  Sayfalar 1 - 6
  Süheyla Ocak, Mustafa Alp Özkan, Ferda Ozkan, Büge Öz, Tülin Tiraje Celkan, Hilmi Apak
 2. Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek
  Sayfalar 7 - 17
  Feride Ercan, Satı Demir
 3. İçgörüsü olan ve olmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında kişilik örgütlenmesi
  Sayfalar 18 - 26
  Fikret Ferzan Gıynaş, Özlem Kazan Kızılkurt, Medine Yazıcı Güleç, Hüseyin Güleç
 4. The necessity of bone grafting in the surgical treatment of severely comminuted calcaneus fractures
  Sayfalar 27 - 32
  Mustafa Caner Okkaoğlu, Ahmet Ateş, Yüksel Uğur Yaradılmış, İsmail Demirkale, Ali Teoman Evren, Murat Altay
 5. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri
  Sayfalar 33 - 43
  Ayşe Aslı Oktay, Filiz Taş, Adem Doğaner, Merve Gülpak, Seda Avnioğlu
 6. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanılı bireylerde psikiyatrik eştanı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: ön çalışma
  Sayfalar 44 - 51
  Nilüfer Sayılgan, Füsun Mayda Domaç, Hüseyin Güleç
 7. Relationship between human leukocyte antigen (HLA) alleles and pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with Streptococcal infections (PANDAS)
  Sayfalar 52 - 58
  Gökhan Karacaoğlan, Ümit Lüleyap, Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Perçin Pazarcı, Akgün Yaman, Salih Çetiner, Yaşar Sertdemir, Doğa Lüleyap
 8. Alkol-madde kullanım bozukluğu olan hastalarda tedaviye yarım bırakmanın yordayıcıları olarak mizaç ve karakter profilleri ve dürtüsellik
  Sayfalar 59 - 65
  Fikret Ferzan Gıynaş, Özlem Kazan Kızılkurt, Nihal Taştekin, Betül Kırşavoğlu, Gamze Akçay Oruç, Rabia Bilici
 9. Effects of boric-acid-applied green tea on the expressions of heat shock proteins in MCF-7 cells
  Sayfalar 66 - 71
  Melike Ersöz, Ayşe Karatuğ Kaçar, Işıl Sezekler, Zeynep Mine Coşkun
 10. Hirsutizmi olan kadınlarda tanı, insülin direnci ve beden kitle indeksi arasındaki ilişki
  Sayfalar 72 - 79
  Derya Özberk, Ruhuşen Kutlu, Hüseyin Görkemli
 11. Akut kuvvet antrenmanının biyoelektrik empedans ölçümleri üzerine etkileri
  Sayfalar 80 - 86
  Ali Işın, Tuba Melekoğlu
 12. Egzersiz sırasında substrat kesişim noktasındaki yağ oksidasyonlarının farklı vücut kitle indeksine sahip kadınlarda karşılaştırılması
  Sayfalar 87 - 92
  Çiğdem Özdemir, Kerem T. Özgünen, Özgür Günaştı, Selcen Korkmaz Eryılmaz, Abdullah Kılcı, C.Çağlar Bıldırcın, S.Sadi Kurdak
 13. Üniversite öğrencilerinin evlilik tutumlarını etkileyen faktörler
  Sayfalar 93 - 100
  Meltem Akbaş, Şule Gökyıldız Sürücü, Cemile Onat Köroğlu, Melike Öztürk
 14. Electronic waste awareness among students of engineering department
  Sayfalar 101 - 109
  Pınar Özdemir Deniz, Çiğdem Yılmaz Aydın, Emine Didem Evci Kiraz
 15. Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında sigara içiciliği ve miktarı ile diyabetik komplikasyonlar arasındaki ilişkisi
  Sayfalar 110 - 117
  Yusuf Kayar, Hüseyin Çetin, Mehmet Ağın
 16. Views of Turkish people on oocyte and sperm donation
  Sayfalar 118 - 126
  Derya Kaya Şenol, Sema Dereli Yılmaz, Meltem Demirgöz Bal, Nezihe Kızılkaya Beji, Seval Çalışkan, Bulent Urman
 17. Kanser Bilgi Yükü Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik-güvenilirlik çalışması
  Sayfalar 127 - 135
  Fadime Hatice İnci, Hatice Başkale, Pınar Serçekuş Ak
 18. Ağrı ile ilişkili girişimler konusunda hemşirelerin bilgi ve yaklaşımları
  Sayfalar 136 - 143
  Meltem Akbaş, İpek Köse Tosunöz
 19. Meme kanseri hücre hatlarında propranolol ve paklitakselin anjiyogenez üzerine etkisi
  Sayfalar 144 - 153
  Fatma Şimşek, Sevinç İnan, Sevda Müftüoğlu, Kemal Özbilgin, Seda Vatansever, İbrahim Tuğlu
 20. The role of mean platelet volume and ischemia modified albumin levels in early periods of acute mesenteric ischemia: an experimental study
  Sayfalar 154 - 159
  Güvenç Cantilav, Tuna Bilecik, Nurullah Bülbüller
 21. Knowledge and attitude on Hepatitis B infection among health-based students in a public university in Malaysia
  Sayfalar 160 - 168
  Siti Nurafifah Binti Sheikh Zainal Abidin, Nor Azlina A. Rahman, Mainul Haque
 22. Shall we use a mesh in every patient undergoing repair surgery for umbilical hernia? a prospective study
  Sayfalar 169 - 175
  Hakan Özkan, Acar Aren, Aylin Hande Gökçe
 23. Theory of mind abilities and its relationship with clinical features in euthymic bipolar patients
  Sayfalar 176 - 182
  Elif Ateş Budak, Suat Küçükgöncü, Engin Emrem Beştepe
 24. Doğumhanede tıp etiği: bir alan çalışması
  Sayfalar 183 - 194
  Melike Öztürk, Sultan Alan, Selim Kadıoğlu
 25. Concurrent chemoradiotherapy with weekly carboplatin and paclitaxel may be a feasible option in inoperable stage III non-small cell lung cancer: A single center experience
  Sayfalar 195 - 199
  Züleyha Çalıkuşu, Ali Murat Sedef, Pınar Saltaoğlu
 26. Elektif olgularda açık ve laparaskopik splenektominin karşılaştırılması
  Sayfalar 200 - 205
  Abdullah Ülkü, Uğur Topal, Ahmet Gökhan Sarıtaş, Ahmet Rencüzoğulları, Tolga Akçam, İsmail Cem Eray, Orçun Yalav, Kubilay Dalcı, İshak Aydın
 27. Stereotaktik radyocerrahi uygulanan vertebra metastazlarında yanıt değerlendirmesinde PET-BT’nin yeri
  Sayfalar 206 - 214
  Yurday Özdemir, Neşe Torun, Erkan Topkan
 28. Fever of unknown origin: evaluation of 30 pediatric patients
  Sayfalar 215 - 220
  Özlem Özgür Gündeşli̇oğlu, Emine Kocabaş, Emre Alhan, Necmi Aksaray, Derya Alabaz, Barbaros Şahin Karagün
 29. İnfant koroid pleksus tümörlerinde tedavi yaklaşımı: tek merkez deneyimi
  Sayfalar 221 - 225
  Ersin Hacıyakupoğlu
 30. Effect of neoadjuvant chemotherapy on ER, PR, c-erb2, VEGF and Ki-67 in patients with locally advanced breast cancer
  Sayfalar 226 - 231
  Ahmet Gökhan Sarıtaş, Orçun Yalav, Yalçın Kekeç, Gürhan Sakman, Emine Kılıç, Suzan Zorludemir, Melek Ergin, İsmail Cem Eray, Oğuz Kara, Semra Paydaş
 31. Sağlık bilimlerinde araştırma ve yayın etiği
  Sayfalar 232 - 240
  Serhan Küpeli
 32. Tümörogenezisde endoplazmik retikulum stres cevabının rolü
  Sayfalar 241 - 248
  Gülşah Evyapan, Gülsevinç Ay, Gamze Cömertpay, H. Ümit Lüleyap
 33. Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu: iki olgu sunumu
  Sayfalar 249 - 254
  Hacı Ahmet Bircan, Hatice Çelik
 34. Aksiller web sendromu: omuz ağrısının gözden kaçan nedeni
  Sayfalar 255 - 259
  Bekir Tetik, Kadir Songür, Ayhan Aşkın
 35. Sigmoid volvulus sonrası tanı konulan diyafram evantrasyonu ve çoklu organ anomali birlikteliği
  Sayfalar 260 - 264
  Halil İbrahim Taşcı
 36. Tiroid ve paratiroid cerrahisi sırasında pozisyona bağlı komplikasyonları önlemede tansiyon manşonu koruyucu kılıfının etkisi
  Sayfalar 265 - 266
  Betül Kocamer Şimşek, Göktürk Maralcan
 37. Unilateral hypertrophy of the C5 vertebra spinous process in an adolescent
  Sayfalar 267 - 269
  İbrahim Başar, Mehmet Öztürk, Semih Sağlık
 38. Primary retroperitoneal hydatid cyst
  Sayfalar 270 - 273
  Ömer Koraş, İbrahim Halil Bozkurt, Serkan Yarımoğlu, Mehmet Erhan Aydın, Sinan Avcı, Elif Usturalı Keskin
 39. Heterozigot β-talasemili kadınlarda gebelik değişkeninin HbA2 değeri üzerine etkisi
  Sayfalar 274 - 275
  Gülüzar Özbolat
 40. Bir yenidoğanda megasistis mikrokolon intestinal hipoperistaltizm sendromu
  Sayfalar 276 - 278
  Perihan Eşsizoğlu, Ferda Özlü, Hüseyin Şimşek, Hacer Yapıcıoğlu, Mehmet Satar, Önder Özden
 41. Hydroureteronephrosis secondary to cystocele
  Sayfalar 279 - 280
  Canan Altay, Hakan Abdullah Özgül, Işıl Başara Akın, Mustafa Seçil
 42. Transient pseudothrombocytopenia associated with Graves’ disease
  Sayfalar 281 - 282
  Esin Beyan, Murat Dağdeviren, Cengiz Beyan
 43. Methotrexate induced seizures in a girl with acute lymphoblastic leukemia
  Sayfalar 283 - 284
  Serhan Küpeli
 44. Endoskopik olarak saptanan mide antrum yerleşimli ektopik pankreas
  Sayfalar 285 - 286
  Burak Bursalı, Mehmet Suat Yalçın, Serhat Sayın
 45. Senkron mide ve kolon kanserli hasta
  Sayfalar 287 - 289
  Mehmet Suat Yalçın, Burak Bursalı, Serhat Sayın
 46. Tanısı sıklıkla operasyon sırasında konan nadir bir herni: Amyand hernisi
  Sayfalar 290 - 292
  Uğur Topal, İsmail Cem Eray
 47. Silicone implant induced lymphadenopathy after breast reconstructive surgery
  Sayfalar 293 - 295
  Züleyha Çalıkuşu, Orhan Demircan, Pinar Saltaoglu, Nazli Ozcan
 48. Giant osteoma of the mandibular angle
  Sayfalar 296 - 299
  Vidya Ajila, Sachin Ram G, Padmaraj Hegde, Subhas Babu, Shruthi Hegde, Devika Pillai, Jasmine Shanthi Kamath
 49. Kronik myeloproliferatif neoplazm ve subklinik hipotiroidizm ile ilişkili akut portal ven trombozu
  Sayfalar 300 - 302
  Ali Gurur Çevik, Kaan Alişar, Asya Eylül Ağaoğlu, Cengiz Beyan
 50. Necessity to urgently respond to the challenge of malnutrition: World Health Organization
  Sayfalar 303 - 304
  Saurabh Shrivastava, Prateek Shrivastava
 51. İlginç trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları: 3 olgu
  Sayfalar 305 - 307
  Cenk Balta, Şamil Günay