Cukurova Medical Journal
Kapak Resmi
ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |

Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150)  adını Cukurova Medical Journal  (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir.

Cukurova Medical Journal  Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili tüm konularda (tıp, diş hekimliği, klinik farmakoloji, halk sağlığı) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli  hakemli bir tıp dergisidir.Cukurova Medical Journal

ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

235.678

633.807

Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150)  adını Cukurova Medical Journal  (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir.

Cukurova Medical Journal  Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili tüm konularda (tıp, diş hekimliği, klinik farmakoloji, halk sağlığı) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli  hakemli bir tıp dergisidir.Yıl: 2018 Cilt: 43 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 43 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Domestic violence and anxiety levels in infertile women
  Sayfalar 777 - 784
  Sevil Şahin, Kevser İlçioğlu, Alaettin Ünsal
 2. Dikkat ve öğrenme bozukluklarında WISC-R alt testleri ile psikiyatrik semptom grupları arasındaki ilişki
  Sayfalar 785 - 791
  Saliha Baykal, Gülsüm Ceylan, Koray Karabekiroğlu, Atilla Tekin
 3. Çocukluk çağı kanserlerinde vitamin B12 ve folik asit düzeyleri
  Sayfalar 792 - 796
  Serhan Küpeli, Ayşe Özkan, Tuna Eker, Gülay Sezgin, İbrahim Bayram
 4. Patients’ satisfaction of service quality: the mediating role of sense of security
  Sayfalar 797 - 809
  Farideh Rostami, Ghasem Abedi, Aliasghar Nadi, Ehsan Abedini, Kamyar Mansori
 5. Çocukluk çağı kanserlerinde transfüzyon ile ilişkili aşırı demir yükü
  Sayfalar 810 - 815
  Aysu İlhan Yalaki, Begül Yağcı Küpeli, Serhan Küpeli, İbrahim Bayram, Okan Dilek, Cengiz Yılmaz
 6. Assessment of pedicle screw malposition rates in thoracolumbosacral spine: results of postoperative computed tomography in 100 patients
  Sayfalar 816 - 820
  Özcan Aslanbaş, Kadir Oktay, Kerem Mazhar Özsoy, Nuri Eralp Çetinalp, Metin Tuna
 7. Sudden death and coronary heart disease: findings from a retrospective autopsy study
  Sayfalar 821 - 827
  Fotios Chatzinikolaou, Aspasia Deliligka, Dimitrios Koutsoukis, Ioannis Chrysovergis, Evangelia Karachaliou, George J. Karampoutakis, Christina Ouzouni, Konstantinos Nakakis, Konstantinos Koutsampasopoulos
 8. Psychological empowerment and its relationship with assertiveness skill among nurses in neonatal wards
  Sayfalar 828 - 834
  Mohammad Arshadi Bostanabad, Mohammad Hassan Sahebihagh, Maliheh Asadollahi, Masoumeh Zakernik
 9. Comparison of the effects of intrathecal fentanyl and intrathecal morphine on postoperative pain for inguinal hernia repair
  Sayfalar 835 - 839
  Refika Kılıçkaya, Tuna Şahin, Ersel Güleç, Mehtap Balcı, Fatih Balcı
 10. Relationship between pulmonary and cognitive functions in myotonic dystrophy type 1: a preliminary study
  Sayfalar 840 - 844
  Ahmet Evlice, Sedat Kuleci, Filiz Koç
 11. Omuz iç rotasyonunun korakohumeral ve akromiyo aralığa etkisinin üç boyutlu tomografi ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 845 - 852
  Mehmet Çetinkaya, Nizamettin Koçkara, Mustafa Özer, Muhammet Baybars Ataoğlu, Erdinç Genç, Ulunay Kanatlı
 12. Sociodemographic and clinical characteristics of juvenile delinquents
  Sayfalar 853 - 861
  Sibelnur Avcil, Mücahit Avcil, Nevzat Yılmaz
 13. Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken kardiyak komplikasyonların tanı ve tedavisinde ekokardiyografinin rolü
  Sayfalar 862 - 867
  Cengiz Ovalı, Aykut Şahin
 14. Histopathological subtypes of pediatric lymphomas and relation to Ebstein-Barr virus: an immunohistochemical and in situ hybridization study
  Sayfalar 868 - 875
  Emine Kılıç Bağır, Arbil Açıkalın, Melek Ergin, Gülay Sezgin, Serhan Küpeli, Gülşah Seydaoğlu
 15. Effects of dentin graft on bone mineral density of newly formed bone: an experimental animal study
  Sayfalar 876 - 885
  Uğur Mercan, Mahmut Sümer, Sibel Uçak Semirgen, Umut Ballı, Yonca Betil Kabak, Özgün Şenyurt
 16. Safen ven yetmezliklerinin n-butil siyanoakrilat embolizasyonu ile tedavisi: tek merkez bulguları
  Sayfalar 886 - 891
  Cengiz Ovalı
 17. Şizofreni hastalarında fiziksel hastalık eş tanılarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 892 - 902
  Betül Demirel Döngel, Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam
 18. Kronik spontan ürtikerde omalizumab tedavisinin etkinliği ve güvenliği
  Sayfalar 903 - 907
  Tuğba Songül Tat
 19. Cranial measurements and pattern of head shapes in children (0-36 months) from Sokoto, Nigeria
  Sayfalar 908 - 914
  Muhammad A. Musa, Abdullahi D. Zagga, Ahmed Hamid Oon
 20. Arka kapsül bütünlüğü olmayan olgularda arka kamara göz içi mercek implantasyonu
  Sayfalar 915 - 922
  Evin Şingar Özdemir, Uğur Emrah Altıparmak, Nurten Ünlü, Yaprak Arzu Özdemir, Sunay Duman
 21. Cancerous cell lines alter their genomic organization and karyotype with increased passage number: a cytogenetic study
  Sayfalar 923 - 930
  M. Bertan Yılmaz, Erdal Tunç, N. Seda Ilgaz, Hale Öksüz, Ezgi Öztecik, Lütfiye Özpak, Işıl Öcal, Ayfer Pazarbaşı, Osman Demirhan
 22. Çocukluk çağı santral sinir sistemi tümörleri: 60 olgunun retrospektif analizi
  Sayfalar 931 - 935
  Begül Yağcı Küpeli, Ali İhsan Ökten, Yurdal Gezercan, Şebnem Uluç, Selahattin Menteş
 23. Test-retest reliability of muscle strength evaluations in healthy ballet students
  Sayfalar 936 - 940
  Ahmet Hilmi Yücel, Seda Ayvazoğlu, Sema Özandaç Polat, Ayşe Gül Kabakcı
 24. Impact of exercise on quality of life, body awareness, kinesiophobia and the risk of falling among young older adults
  Sayfalar 941 - 950
  Arzu Erden, Seçil Gülhan Güner
 25. Intrascleral sutureless fixation of three-piece intraocular lens for aphakia management
  Sayfalar 951 - 957
  Emine Çiloğlu, Fikret Ünal
 26. Relationship between the patients’ sense of security and the gap in the quality of services in hospitals of Sari city, Iran
  Sayfalar 958 - 966
  Farideh Rostami, Aliasghar Nadi, Ghasem Abedi, Mohammad Moosazadeh, Ehsan Abedini, Fatemeh Khosravi Shadmani, Kamyar Mansori
 27. The opinions of Turkish maternity care providers in different provinces on women’s preferences for mode of delivery
  Sayfalar 967 - 974
  Filiz Okumuş, Kübra Oymakçıer Evgin
 28. Effectiveness of Bobath therapy on balance in cerebral palsy
  Sayfalar 975 - 981
  Erdoğan Kavlak, Ayşe Ünal, Fatih Tekin, Filiz Altuğ
 29. Negative effects of polygamy on family members in the province of Diyarbakir, Turkey
  Sayfalar 982 - 988
  Aslıhan Okan İbiloğlu, Abdullah Atlı, Mustafa Özkan
 30. Kalıcı tünelli hemodiyaliz kateterlerinin etkinliği ve uzun dönem sonuçları
  Sayfalar 989 - 993
  Taner Arpacı, Caner Özer, Altan Yıldız
 31. Laparotomi uygulanan künt karın travmalı hastalarda prognostik faktörler ve travma skorlama sistemlerinin prognostik değeri
  Sayfalar 994 - 1001
  Abdullah Ülkü
 32. T helper, cytotoxic T, and natural killer T cell profiles and their association with clinical prognosis in children with sickle cell anemia
  Sayfalar 1002 - 1007
  Bahriye Atmış, Yurdanur Kılınç, Mustafa Yılmaz, Anıl Atmış, Barbaros Şahin Karagün, Hatice İlgen Şaşmaz
 33. Korakoid taşma ile subskapularis yırtıklarının ilişkisi
  Sayfalar 1008 - 1014
  Mehmet Çetinkaya, Muhammet Baybars Ataoğlu, Mustafa Özer, Tacettin Ayanoğlu, Ahmet Yiğit Kaptan, Ulunay Kanatlı
 34. Cardiac effects of hemodialysis in children with chronic kidney disease
  Sayfalar 1015 - 1022
  Alev Arslan, Osman Küçükosmanoğlu, Zekiye Aytül Noyan, Nazan Özbarlas
 35. Constitutional chromosome 16q mosaicism: inheritance and phenotypic effects
  Sayfalar 1023 - 1027
  Osman Demirhan, Erdal Tunç, Şakir Altunbaşak
 36. When the fear of cold becomes uncontrollable: two cases of frigophobia
  Sayfalar 1028 - 1033
  Yeter Kitiş, Nermin Gürhan, Ebru Sönmez
 37. Sedasyon altında dental tedavi alan epidermolizis büllozalı hastada anestezi
  Sayfalar 1034 - 1037
  Hatice Akpınar, Yavuz Fındık
 38. Primary leimyosarcoma of the ovary
  Sayfalar 1038 - 1041
  Gökmen Sukgen, Adem Altunkol
 39. An infant with congenital midaortic syndrome
  Sayfalar 1042 - 1044
  Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Sevcan Erdem, Fadli Demir, Hüseyin Şimşek, Ferda Özlü
 40. Large-cell calcifying sertoli cell tumor of the testis
  Sayfalar 1045 - 1047
  Emine Kılıç Bağır, Arbil Açıkalın, Elif Çalış, Şeyda Erdoğan
 41. Malignant glioma arising from orbital teratoma in childhood
  Sayfalar 1048 - 1049
  Serhan Küpeli
 42. Akut ileus gelişen multipl sklerozlu gebede anestezi yönetimi
  Sayfalar 1050 - 1051
  Mustafa Azizoğlu, Selin Avlıyaoglu
 43. Bir milia en plak olgusu
  Sayfalar 1052 - 1053
  Hülya Cenk, Gülbahar Saraç, Nurhan Şahin
 44. A polyorchidism case: microcalcification in accessory testis
  Sayfalar 1054 - 1056
  Ömer Koraş, Mehmet Erhan Aydın, İbrahim Halil Bozkurt, Özgü Aydoğdu, Tarık Yonguç, Serkan Yarımoğlu
 45. Leptomeningeal carcinomatosis: remarkable diagnosis with diffusion weighted MR imaging
  Sayfalar 1057 - 1059
  Mustafa Ceylan, Onur Ceylan
 46. Emergency presentation of ophthalmic zona
  Sayfalar 1060 - 1061
  Polat Durukan, Necmi Baykan, Ömer Salt, Şule Yakar, İsmail Tekin, Cemil Kavalcı, Seda Özkan
 47. A novel mutation in congenital glucose galactose malabsorption syndrome
  Sayfalar 1062 - 1064
  Mehmet Satar, Mustafa Akçalı, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Ferda Özlü, Mehmet Ağın, Gökhan Tümgör, Atıl Bişgin
 48. Aquaporin 2 mutasyonu saptanan konjenital nefrojenik diabetes insipiduslu bir olgu
  Sayfalar 1065 - 1067
  Bahriye Atmış, Engin Melek, Belma Haliloğlu, Aysun Karabay Bayazıt, Ali Anarat
 49. Otolog kök hücre infüzyonu sırasında yaşanan bulantı kusmanın yönetiminde farmakolojik olmayan uygulamalar
  Sayfalar 1068 - 1070
  Elif Sözeri Öztürk, Sevinç Kutlutürkan
 50. Isolated hyoid bone fracture after motorcycle collision
  Sayfalar 1071 - 1072
  İbrahim Toker, Turgay Yılmaz Kılıç, Yeşim Eyler, Necmiye Yalçın Ocak, Serkan Hacar, Güllü Akbaydoğan Dündar