Cukurova Medical Journal
Kapak Resmi
ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |

Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150)  adını Cukurova Medical Journal  (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir.

Cukurova Medical Journal  Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili tüm konularda (tıp, diş hekimliği, klinik farmakoloji, halk sağlığı) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli  hakemli bir tıp dergisidir.Cukurova Medical Journal

ISSN 2602-3032 | e-ISSN 2602-3040 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1976 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

256.361

709.058

Cukurova Medical Journal - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (ISSN:0250-5150)  adını Cukurova Medical Journal  (ISSN:2602-3032 - eISSN:2602-3040) olarak değiştirerek yayın hayatına devam etmektedir.

Cukurova Medical Journal  Türkçe ve İngilizce olmak üzere tıp bilimleri ile ilgili tüm konularda (tıp, diş hekimliği, klinik farmakoloji, halk sağlığı) deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildirilerini, editöre mektupları değerlendirme için kabul eden ve yılda dört sayı olarak yayınlanan açık erişimli  hakemli bir tıp dergisidir.Cilt: 43 Sayı: Ek 1 Son Sayı
Cilt 43 - Sayı Ek 1 - Ara 2018
 1. Dyadic adjustment and hopelessness levels among infertile women
  Sayfalar 1 - 6
  Gülgün Durat, Kevser Özdemir, Gümrah Duygu Çulhacık
 2. Effect of calming conversation on anxiety levels in Cesarean section
  Sayfalar 7 - 14
  Betül Kocamer Şimşek, Şengül Kocamer Şahin, Ahmet Aykut Akyılmaz, Şükran Esra Özkaplan, İbrahim Halil Özdurak
 3. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda metilfenidat, atomoksetin ve kombine tedavinin etkinliği
  Sayfalar 15 - 23
  Emel Sarı Gökten
 4. Effect of endocervical glandular involvement on residual and recurrent disease in patients with high grade cervical dysplasia
  Sayfalar 24 - 29
  Selçuk Erkılınç, Enes Taylan, Orhan Temel, Tuğba Karadeniz, Mehmet Gökçü, Muzaffer Sancı
 5. Psychological profile and personal traits in patients with vestibular dysfunction
  Sayfalar 30 - 37
  Saime Sağıroğlu, Fatma Özlem Orhan, Nur Yucel Ekici, Adem Doğaner
 6. Şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarında depo antipsikotik kullanmanın etkinliği ve güvenirliği
  Sayfalar 38 - 43
  Leman İnanç, Aysun Demir Özdemir, Hüseyin Güleç, Ümit Başar Semiz
 7. Epilepsi ve anlıksal yetiyitimi olan hastalarda moleküler karyotiplemenin klinik yararı
  Sayfalar 44 - 48
  Atıl Bişgin, Sevcan Tuğ Bozdoğan
 8. Hemofilik artropatinin direk grafi ve manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 49 - 55
  Gülhan Ertan
 9. Serebral palsili çocuklarda spastisitenin myotonometri ile değerlendirilmesi ve spastisitede elektrik stimulasyonun etkinliği
  Sayfalar 56 - 62
  Safine Havuç, Ali Aydeniz, Sibel Başaran
 10. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin doğum şekli tercihleri ve etkileyen faktörler
  Sayfalar 63 - 69
  Eliz Tektaş, Gülçin Bozkurt, Ezgi Ergin, Selma Sezgin
 11. Hyperosmolar dextrose injections for treatment of Achilles tendinopathy
  Sayfalar 70 - 74
  Cüneyt Tamam
 12. Anatomical assessment of chest radiographs
  Sayfalar 75 - 79
  Esin Özşahin, Neslihan Boyan, Emine Kızılkanat, Şenay Demir, Can Pelin, Roger W. Soames, Özkan Oğuz
 13. Surgical approach to pediatric traumatic cataract
  Sayfalar 80 - 85
  Emine Çiloğlu, Fikret Ünal
 14. Sezaryen operasyonlarında opioid eklenen ve eklenmeyen farklı dozlardaki levobupivakain etkinliğinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 86 - 93
  Ömür İlban, Ahmet Coşar
 15. Gebeliğin ilk üç ayındaki kan TSH düzeyi ile Down sendromu tarama testleri arasındaki ilişki
  Sayfalar 94 - 99
  Gokcen Orgul, Devrim Rüzgar Doğan, Oytun Portakal, M.Sinan Beksac
 16. Çocukluk çağı akut myeloid lösemilerinde lamin protein gen ekspresyonu
  Sayfalar 100 - 107
  Ayşe Özkan, İbrahim Bayram, Gülay Sezgin, Can Acıpayam, Serhan Küpeli, Atila Tanyeli
 17. The protective effect of resveratrol against risperidone-induced brain damage and metabolic side effects
  Sayfalar 108 - 123
  Deniz Taştemir Korkmaz, Sedat Bilgiç, Sebile Azırak, Ayşe Nilay Güvenç, Nevin Kocaman, Mehmet Kaya Özer
 18. Comparison of efficacy of intraarticular polyacrylamide hydrogel and methylprednisolone acetate in patients with knee osteoarthritis
  Sayfalar 124 - 128
  Ahmet Issın, Nizamettin Koçkara, İsmet Yalkın Çamurcu
 19. Sekonder hiperparatiroidizm olgularında kriyoprezervasyonsuz total paratiroidektomi/önkol ototransplantasyon tekniğinin uzun dönem sonuçları
  Sayfalar 129 - 138
  Tevfik Avcı, Feza Yarbuğ Karakayalı, Hakan Yabanoğlu, Gökhan Moray
 20. Clavicula morfometrisinin klinik önemi
  Sayfalar 139 - 145
  Esin Özşahin, Hüseyin Erdem, Neslihan Boyan, Özkan Oğuz
 21. Tzanck yaymasının üç günden daha eski herpes lezyonlarının tanısındaki rolü
  Sayfalar 146 - 150
  Bilge Fettahlıoğlu Karaman
 22. ACSL4 gen polimorfizminin (rs7886473) metabolik sendrom ve lipid düzeyleri üzerine etkisi
  Sayfalar 151 - 157
  Eren Vurgun, İrem Yağmur Diker, Neslihan Çoban, Filiz Geyik, Gamze Güven, Nihan Erginel Ünaltuna
 23. Comparison of personality characteristics of nursing students with tattoo-piercing situations
  Sayfalar 158 - 166
  Selmin Köse, Pınar Doğan, Sonay Göktaş, Tülin Yıldız
 24. Telomerase activity in patients with neurofibromatosis type-1
  Sayfalar 167 - 172
  Serhan Küpeli, Ayçin Arkan, Faruk İncecik, Şakir Altunbaşak
 25. Development of the Attitudes toward Infertility Scale (ATIS): validity and reliability study
  Sayfalar 173 - 180
  Diğdem Müge Siyez, Erol Esen, Bahar Baran, Seçil Seymenler, Dilek Yelda Kağnıcı, Ender Siyez
 26. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan hastalarda yardım arayışının hasta davranışıyla ilişkisi: dışsal geçerlilik çalışması
  Sayfalar 181 - 186
  Şakir Gıca, Nilüfer Sayılgan
 27. Hemşirelerin ölüm kaygıları, üst bilişsel süreçleri ve zihin kuramları
  Sayfalar 187 - 193
  Müberrra Kulu, Filiz Özsoy
 28. Incidence of post-infectious glomerulonephritis: single center results
  Sayfalar 194 - 198
  Bahriye Atmış, Aysun Karabay Bayazıt, Engin Melek, Çağla Çağlı, Ali Anarat
 29. Özel yetenek sınavına giren adayların çizim başarısı ile el anatomisi arasındaki ilişki
  Sayfalar 199 - 206
  Ayse Gül Kabakcı, Handan Narin, Ahmet Hilmi Yücel
 30. Hemşirelik öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması
  Sayfalar 207 - 215
  Emine Öncü, Hüseyin Selvi, Sümbüle K. Vayısoğlu, Halil Ceyhan
 31. Effect of laparoscopic hysterectomy on sexual function and quality of life: 12-month follow-up results
  Sayfalar 216 - 221
  Gökmen Sukgen, Aşkı Ellibeş Kaya
 32. Comparison of logistic EuroSCORE, SYNTAX and EuroSCORE II for predicting 1-year mortality in patients underwent coronary bypass surgery
  Sayfalar 222 - 229
  Mehmet Atay, Burak Açıkgöz, Onur Saydam, Ali Aycan Kavala, Saygın Türkyılmaz, Vedat Bakuy, Mete Gürsoy, Cabir Gülmalıyev, İsmail Ungan, Ahmet Akgül
 33. Quality of life and sexual life in women with advanced stage pelvic organ prolapse
  Sayfalar 230 - 239
  Burcu Avcıbay Vurgeç, Nezihe Kızılkaya Beji
 34. PCR-SSP tekniğine dayalı laboratuvar yapımı HLA-B*27 optimizasyonu ve test kiti geliştirilmesi
  Sayfalar 240 - 247
  Ramazan Güneşaçar, Bekir Mehmet Kelleci, Mehmet Yaşar Özkars, İlkay Adanır, Mustafa Çelik
 35. Comparison of anterior colporrhaphy and repair with mesh for anterior vaginal wall prolapse
  Sayfalar 248 - 253
  Gökmen Sukgen, Aşkı Ellibeş Kaya
 36. Correlation between decompression period and initial volume of large cystic lesions of the mandible: a retrospective CBCT Study
  Sayfalar 254 - 261
  Murat Ulu, Seyfi Kelebek, Fahrettin Kalabalık, Hüseyin Akçay
 37. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan hastalarda psikosomatik tanı
  Sayfalar 262 - 267
  Nilüfer Sayılgan, Hüseyin Güleç, Füsun Mayda Domaç
 38. Normal bireylerde parasingulat sulkus morfolojisi ve beyin hacim ilişkisi
  Sayfalar 268 - 274
  Gülhan Ertan
 39. Effect of axitinib on inflammation in experimental corneal neovascularization model in rats
  Sayfalar 275 - 284
  Necmiye Canacankatan, Erdem Dinç, Deniz Kibar, Cem Yalaza, Şerife Efsun Antmen, Hacer Merve Gürler, Banu Coşkun Yılmaz, Bahar Taşdelen
 40. Prognostic value of basal neutrophil lymphocyte ratio in patients with extensive stage small cell lung cancer
  Sayfalar 285 - 290
  Ali Murat Sedef, Züleyha Çalıkuşu, Aykut Bahçeci, Serkan Gökçay, Ali Ayberk Besen, Ahmet Taner Sümbül
 41. Akut travmatik koksidinili hastalarda manipülasyon ve kas tekniklerinin etkinliği
  Sayfalar 291 - 294
  Sibel Çağlar Okur, Meltem Vural
 42. Mental iş yükü ve uyanık olma durumunda kullanılan nöroergonomik yöntemler
  Sayfalar 295 - 300
  Gizem Gül Koç, Ali Kokangül
 43. Leptospiroza bağlı akut böbrek yetmezliği ve soğuk aglütinin hastalığı
  Sayfalar 301 - 304
  Bülent Kaya, Saime Paydaş, Mustafa Balal, Ömer Doğan, Serdar Yılmaz
 44. Diagnostic considerations while utilizing intraoral periapical radiographs for diagnosing radix entomolaris
  Sayfalar 305 - 307
  Vagish Kumar L Shanbhag
 45. Herpetic whitlow in a child with onychophagia: a rare form of cutaneous infection.
  Sayfalar 308 - 311
  Orhan Akpınar
 46. Frontal kavernoma cerrahisi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon sonuçları
  Sayfalar 312 - 316
  Ayşe Ünal, Güzin Kara, Gülsüm Tıkaç, Filiz Altuğ
 47. Lyme hastalığı ve myasthenia gravis
  Sayfalar 317 - 319
  Ahmet Evlice, Filiz Koç
 48. Assessment of the progress made in the prevention and control of neglected tropical diseases
  Sayfalar 320 - 321
  Saurabh RamBihariLal Shrivastava, Prateek Saurabh Shrivastava
 49. Karbonmonoksit intoksikasyonu ilişkili atriyal fibrilasyon
  Sayfalar 322 - 323
  Şule Yakar, Necmi Baykan, Polat Durukan, Ömer Salt
 50. Strengthening the public health response to combat the global problem of viral hepatitis
  Sayfalar 324 - 325
  Saurabh RamBihariLal Shrivastava, Prateek Saurabh Shrivastava
 51. Neurobehavioral, language, and speech disturbances in caudate infarction and recurrent artery of Heubner occlusion
  Sayfalar 326 - 327
  Osama Shukir Muhammed Amin
 52. Uniting to end tuberculosis: World Health Organization
  Sayfalar 328 - 329
  Saurabh RamBihariLal Shrivastava, Prateek Saurabh Shrivastava
 53. Herediter hemokromatozun nadir bir nedeni: homozigot H63D
  Sayfalar 330 - 332
  Cengiz Beyan, Esin Beyan
 54. Travma sonrasında izole triquetrum fraktürü
  Sayfalar 333 - 334
  Polat Durukan, Necmi Baykan, Bahadır Taşlıdere, Ömer Salt, Şule Yakar, Seda Özkan, Cemil Kavalcı
 55. Konjenital yaygın epidermal nevüs
  Sayfalar 335 - 336
  Tugay Tepe, Hacer Yapıcıoğlu, Gülseren Bilen Yurdakul, Ümit Ece, Özgü Celiloğlu, Mehmet Karakaş
 56. Vulvar geniş fibroepitelyal polip
  Sayfalar 337 - 338
  Çağlar Helvacıoğlu, Rafiga Gasımova, Cihan Kaya, Özlem Helvacıoğlu, Murat Ekin
 57. Acute pancreatitis during craniospinal radiotherapy in a patient with medulloblastoma
  Sayfalar 339 - 340
  Serhan Küpeli