Yayın Kurulu

Sahibi

Prof. Dr. Hilmi Serdar Özbarlas, Dekan, Çukurova Üniversitesi, Adana

Baş Editör 

Prof. Dr. Lut Tamam, Çukurova Üniversitesi, Adana, editorcutf@cu.edu.tr

Alan Editörleri

Doç. Dr. M. Bertan Yılmaz, Çukurova Üniversitesi, Adana  (Temel Tıp Bilimleri)

Prof. Dr. Serhan Küpeli, Çukurova Üniversitesi, Adana  (Dahili Tıp Bilimler)

Prof. Dr. Erol Kesiktaş, Çukurova Üniversitesi, Adana  (Cerrahi Tıp Bilimleri)

Prof. Dr. Ümit Lüleyap, Çukurova Üniversitesi, Adana  (Temel Tıp Bilimleri)

Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci, Çukurova Üniversitesi, Adana  (Cerrahi Tıp Bilimleri)

Dr. Öğr. Üyesi, Çiğdem Özdemir, Çukurova Üniversitesi, Adana   (Temel Tıp Bilimleri)

Yayın Kurulu (Güncellenecektir)


Teknik Editör

Tülay Hanoğlu, thanoglu01@gmail.com 

Önceki Editörler

Prof. Dr. Filiz Koç, (2012-2015)

Prof. Dr. Semra Paydaş, (2000-2011)

Prof. Dr. Emin U. Erkoçak, (1993-1999)

Prof. Dr. Salih Çolakoğlu (1988-1992)

Prof. Dr. Can Özşahinoğlu (1976-1987)Derginin Yeni Adı

Cukurova Medical Journal

Derginin yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.