Hakkında

Cukurova Medical Journal (Eski adıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin süreli yayınlarından biri olup 3 ayda bir (Mart, Haziran, (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında) yılda dört kez yayınlanır. Cukurova Medical Journal'da  tıp bilimleri  (temel tıp, dahili tıp ve cerrahi tıp) ile ilgili deneysel, klinik araştırma makaleleri, olgu sunumları ve davetli gözden geçirme yazılarına  yer verilir. Davetsiz gözden geçirme makaleleri değerlendirmeye alınmamaktadır.

Cukurova Medical Journal, bir açık erişim (open access)  dergisidir  Bu bağlamda Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. 

Cukurova Medical Journal, ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere ücretsiz olarak ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir. Yılda 4  sayı yayınlanır ve İngilizce ve Türkçe makalaler yayınlar. 

Yazışma Adresi:
Cukurova Medical Journal 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yayın Dökümantasyon Kurulu

01330

Balcalı-Adana

Tlf:90-322-3386060-3204

Elektronik posta adresi: editor.cutf@gmail.com