Cumhuriyet Dental Journal
Kapak Resmi
ISSN 1302-5805 | e-ISSN 2146-2852 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | cumudj

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Cumhuriyet Dental Journal

ISSN 1302-5805 | e-ISSN 2146-2852 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | cumudj
Kapak Resmi

68.733

186.142

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Cilt 20 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Assessment of the relationships between deleterious oral habits that may cause orthodontic anomalies and psychological and socio-demographic factors
  Sayfalar 145 - 151
  Zeynep Çoban Büyükbayraktar, Cenk Doruk
 2. Periodontal Tedaviye Destek Olarak Kullanılan Diyot Lazerin Periodontal Klinik Parametrelere Ve Halitozis Üzerine Etkileri: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma
  Sayfalar 152 - 160
  Mükerrem HATİPOĞLU, Zeliha AYTEKİN, Özlem DALTABAN, Rasih FELEK, Mehmet Ziya FIRAT, Kemal ÜSTÜN
 3. İki Aktive Olan Beyazlatma Tekniğinin Farklı Estetik Restoratif Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi
  Sayfalar 161 - 168
  Tuncay ALPTEKIN, Özgün Yusuf ÖZYILMAZ, Filiz AYKENT, Haluk Barış KARA
 4. Oroantral Açıklıkların Okluzal Splintler ile Cerrahisiz Kapatılması
  Sayfalar 169 - 174
  Nükhet KÜTÜK, Ahmet Emin DEMİRBAŞ, Canay YILMAZ ASAN, Burcu BAŞ, Alper ALKAN
 5. Chennaideki Jinekologların Periodontitis ve Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebekler Hakkındaki Farkındalığı: Bir Anket Çalışması
  Sayfalar 175 - 179
  Hafsa ISMAIL, Radhika ARJUNKUMAR
 6. Submandibular Tükrük Bezi Taşının Ağız İçinden Uzaklaştırılması: Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 180 - 184
  Kumuda RAO, Subhas G BABU, Lorina CASTELINO
 7. Masserann Tekniği ile Kırık Aletlerin Uzaklaştırılması: İki Olgu Sunumu
  Sayfalar 185 - 190
  Hakan GÖKTÜRK, İsmail ÖZKOÇAK
 8. Sınıf III Malokluzyon ve Şiddetli Fasiyal Asimetriye Sahip Hastanın Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi: Olgu Sunumu
  Sayfalar 191 - 197
  Hande COŞKUNER, İlken KOCADERELİ, Ersoy KONAŞ
 9. Bifid Mandibuler Kanalin İmplantoloji ve Oral Cerrahideki Önemi: Üç Vaka Raporu ile Birlikte Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Sayfalar 198 - 203
  Nihat AKBULUT, Sibel AKBULUT, Bengi OZTAS, Sebnem KURSUN, Emrah SOYLU, Orhan GUVEN
 10. Diş Hekimliğinde ve Periodontolojide Parkinson Hastalığı
  Sayfalar 204 - 211
  Zeliha MUSLU, Hakan DEVELİOĞLU