Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1303-1279 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |

Derginin amacı iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında  etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmalarıda yayınlamaktadır.   Dergi daha önce ingilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2001 yılında kurulmuş olup yılda 2 (Mayıs-Kasım) kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

e-ISSN 1303-1279 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi

44.595

80.848

Derginin amacı iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında  etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmalarıda yayınlamaktadır.   Dergi daha önce ingilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2001 yılında kurulmuş olup yılda 2 (Mayıs-Kasım) kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.Cilt: 18 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 2 - Kas 2017
 1. Tedarik Zinciri Elemanları Arasında Güven İlişkisi, Etik Kurallar Ve Bilgi Paylaşımının Tedarik Zinciri Performansı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1 - 22
  Erol Cengiz, Hasan Aksoy
 2. YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE HANE REFAHININ DHS WEALTH INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 23 - 42
  Fatih Şantaş
 3. KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 43 - 62
  Mine Halis, Duygu ADALIOĞLU AY
 4. KIRGIZİSTAN’IN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA STRATEJİSİ
  Sayfalar 63 - 74
  Cumabek CAİLOV, CUSUP PİRİMBAYEV
 5. BANKALARIN TİCARİ KREDİ VERME DAVRANIŞLARININ BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 75 - 98
  Engin KARAKIŞ, Ziya Gökalp GÖKTOLGA
 6. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE KİRLİLİK SIĞINAĞI HİPOTEZİ
  Sayfalar 99 - 111
  Metin YILDIRIM, Mehmet Akif DESTEK, Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY
 7. TÜRKİYE-İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNİN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 113 - 130
  Metin Ocak, Buğra Karabulut
 8. TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE FAİZ OLGUSUNUN KURAMSAL AÇIDAN GELİŞİMİ
  Sayfalar 131 - 160
  Bünyamin DEMİRGİL, HAKAN TÜRKAY
 9. İŞLETMELERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ
  Sayfalar 161 - 174
  BİRSEL SABUNCU
 10. TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİ KURULUMUNUN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK VE ARZ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ
  Sayfalar 175 - 188
  Mustafa ÖZALP
 11. GRİ AHS VE ARAS-G KULLANIMI İLE BİR RESTORAN İÇİN SEBZE TEDARİKÇİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 189 - 204
  Alptekin ULUTAŞ, Ali Oğuz BAYRAKÇIL
 12. BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI
  Sayfalar 205 - 226
  Özcan Sezer, Murat Ak
 13. REKLAM VASITASIYLA ORTAYA ÇIKAN SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR
  Sayfalar 227 - 248
  FİRDEVS SAVAŞ
 14. TOPSIS YÖNTEMİYLE ŞİRKET PERFORMANS SIRALAMASI İÇİN BİR ÇERÇEVE: DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 249 - 268
  Abdulhamit Eş, Cihan Çobanoğlu
 15. Tek Parti Döneminde Sınaî Kalkınma Politikalarının Gelişimi: Ekonomi-Politik Bir İnceleme
  Sayfalar 269 - 302
  Ebubekir Ayan
 16. ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 303 - 322
  SEZEN KÜÇÜKÇONGAR, MURAT KÜÇÜKÇONGAR, ÖMER ATEŞ
 17. MERKEZİ PLANLAMADAN SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TASARRUF YATIRIM İLİŞKİSİ
  Sayfalar 323 - 336
  Uğur Adıgüzel
 18. KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORAN ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 337 - 357
  Ayegül Alper, Enis Baha Biçer