Editör

Doç. Dr. Necati Alp ERİLLİ

Editör

Yrd. Doç. Dr. Çağatay KARAKÖY

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay KARAKÖY

Turkey
ckarakoy@cumhuriyet.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ