Editör

Doç. Dr. Necati Alp ERİLLİ

Editör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Çağatay KARAKÖY

Yrd.Doç.Dr. Çağatay KARAKÖY

Turkey
ckarakoy@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler