Başeditör
Ad: Doç.Dr. Necati Alp ERİLLİ
E-posta: aerilli@cumhuriyet.edu.tr
Telefon: (0346)2191010 - 2386
Adres: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS