İç kontrol ve iç denetim birbirlerinden farklı iki kavram olmalarına rağmen birbirleriyle aralarında yakın ve güçlü bir ilişki bulunmaktadır.  İç kontrolün bağımsız fonksiyonu iç denetimdir. Risklerin azaltıması için gerekli olan kontrol sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasını iç kontrol sağlamaktadır. İç denetim ise iç kontrollerle ilgili olarak yönetime bilgi sağlamakta, değerlendirmeler yapmakta ve çeşitli önerilerin yapılmasını kapsamaktadır. İç kontrolün başarısı, etkinliğinin sağlanması ve değerlendirilmesi başarılı bir iç denetim ile yakından ilişkilidir.

İşletmelerde güçlü bir iç kontrol sistemine sahip olmak önemlidir. Bunun yanı sıra iç kontrolü denetlemekle görevli iç denetime sahip olunması da ayrıca önem arz etmektedir. Etkili bir iç kontrol ve iç denetim faaliyetinin yürütülmesi için uluslararası iç denetim standartları ile uyumlu bir iç denetim yönetmeliği bulunmalı ve bu yönetmelik sürekli gözden geçirilerek güncellenmelidir. 

Denetim, İç Denetim
 • AKSOY, Tamer (2007), Tüm Yönleriyle Denetim, 2. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara
 • ALPTÜRK, Ercan (2008), Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, 1. Baskı, Ankara.
 • ASLAN, Sinan (2003), Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul.
 • AZALTUN, M.(1999).Otel İşletmelerinde İç Kontrol. Eskişehir: Eskişehir T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1075.
 • BAYDAROL, Onur (2007), İç Kontrol Sistemi Etkinliğinin Muhasebe Denetimindeki Önemi ve Kontrol Riskinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BOZKURT, Nejat (2000), Muhasebe Denetimi, Alfa yayınları, 3. Baskı, İstanbul.
 • ÇAĞRI, Hasan (1999), “İşletme Yönetim”, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi.
 • ÇAKMAK, Nezaket (2006), “İşletmelerde İç ve Dış (Bağımsız) Denetim Faaliyetleri ve Bankalarda Uygulanışı” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • CEYHAN, İsmail Fatih (2010), İç Denetim ve Kurumsallaşma, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇEVİKBAŞ, Rafet (2011), “Türkiye’de İç Denetim Kurumu”, Türk İdare Dergisi • Sayı: 471-472, Haziran – Eylül.
 • ERÖZBAĞ Sezgin (2009), “İç Denetim ve Mahalli İdarelerde Denetim Yetkisi”, (Ankara, İller ve Belediyeler Dergisi, sayı:738–739, Ekim-Kasım).
 • GÜNEY, Salih (2009), Yönetim ve Organizasyon, Nobel, Ankara.
 • GÜREDİN, Ersin (2007), Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Yayınevi, 11. Basım, İstanbul.
 • KEPEKÇİ, Celal (2000), Bağımsız Denetim, Siyasal Kitabevi, Şubat.
 • KEPEKÇİ, Celal (2008), “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Sağlamada İç Denetimin Rolü”, Eskişehir İ.İ.B.A., Eskişehir.
 • KOCABAY, İbrahim (1998) “İşletmelerde İç Denetim”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 198.
 • KÖKSAL, Erhan (1974), “Türkiye’de Merkezi Hükümetin Taşra Örgütünü Denetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Ankara.
 • KÖROĞLU, Çağrı; Tuğba UÇMA (2006), “İşletmelerdeki İç Kontrol Sisteminin Etkinliği ve Dış Denetimdeki Önemi”, Mevzuat Dergisi, Yıl: 8, Sayı:3.
 • KURBAN, İbrahim (1997), İç Denetim Fonksiyonun Etkinliği için Kurum İçi Düzenlemeler, İç Denetim Enstitüsü Yayınları, No: 13, İstanbul.
 • KURNAZ, Niyazi; Tansel ÇETİNOĞLU (2010), İç Denetim-Güncel Yaklaşımlar-.1.Basım. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • MEMİŞ, Mehmet Ünsal (2006), İç Denetimin Yönetim Fonksiyonlarının Yerine Getirilmesindeki Rolü: Türkiye’de Büyük İşletmeler Üzerinde Bir Saha Araştırması, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • ÖNDEŞ, Turan (2000), “KOBİ’lerde Verimliliği Arttırmak İçin İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yürütülmesi ile İlgili Bazı İpucu Soruları”, Muhasebe ve Denetime Bakış, TÜRMOB Yayınları, Yıl:1, Sayı:2.
 • SALTIK, Nihal (2007), “İç Kontrol Standartları”, Bütçe Dünyası, Cilt: 2, Sayı:26.
 • SELİMOĞLU, Seval Kardeş (1999), “Faaliyet Denetimi”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, No: XV, Eskişehir.
 • TUTTLE, Brad; Scott. D, VANDERVELDE (2007). “An Empirical Examination of Cobit as an Internal Control Framework for Information Technology”. International Journal of Accounting Information Systems, 8(4), 240–263.
 • TÜREDİ, Hasan (2005), Muhasebe Denetimi, KTÜ Basımevi, KTÜ Yayınları No: 158, Trabzon.
 • UZAY, Şaban (1999), “İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, SPK, Pelin, Ankara.
 • YILANCI, Münevver (2003), İç Denetim (Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine Bir Araştırma), Osmangazi Üniversitesi Yayınları, No: 086, Eskişehir.
 • YILANCI, Münevver; Şerafettin SEVİM (2001), İşletmecinin El Kitabı, İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonu, Biar Eğitim Yayınları No: 13, Ankara.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: BİRSEL SABUNCU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf308644, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {}, volume = {18}, pages = {161 - 174}, doi = {}, title = {İŞLETMELERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {SABUNCU, BİRSEL} }
APA SABUNCU, B . (). İŞLETMELERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 161-174. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/308644
MLA SABUNCU, B . "İŞLETMELERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 161-174 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/308644>
Chicago SABUNCU, B . "İŞLETMELERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 161-174
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ AU - BİRSEL SABUNCU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 174 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi İŞLETMELERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ %A BİRSEL SABUNCU %T İŞLETMELERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ %D 2019 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD SABUNCU, BİRSEL . "İŞLETMELERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 / 2 161-174.