BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI

Özcan Sezer [1] , Murat Ak [2]

283 940

Temelinde teknolojik gelişmelerin bulunduğu küreselleşme ve yoğun rekabet gibi günümüz gerçekleri, başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda bilgiye dayalı faaliyetlerde bir artışa neden olmaktadır. Bilgi sürdürülebilir rekabet avantajının en önemli kaynağı haline gelmektedir. Bu durum, işletmelerin örgüt yapısından fonksiyonlarına kadar geniş bir alanda değişimi kaçınılmaz kılmaktadır. Özellikle, bilgi yönetimi faaliyetlerinin başarısını doğrudan etkilemesi açısından insan kaynaklarına yönelik yeni uygulamalar gündeme gelmektedir.

Bu çalışmada, bilgi toplumunda önemi giderek artan insan kaynakları uygulamalarının niteliği, bileşenleri ve ortaya çıkardığı sonuçlara dikkat çekilmekte,  insan kaynakları uygulamalarının bilgi toplumunun bileşenleri ile uyumlu olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgi çağı, bilgi yönetimi, insan kaynakları, insan kaynakları yönetimi
  • KAYNAKÇA AFIOUNI, Fida (2007), “Human Resource Management and Knowledge Management: A Road Map Toward Improving Organizational Performance”, Journal of American Academy of Business, Vol. 11, No. 2, 124-130. AKINCI, Vural Beril ve Ayda SABUNCUOĞLU (2008), “Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ütopyan Bakış Açısı”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 5-19. BARUTÇUGİL, İsmet (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul. BAŞARAN İ. Ethem (1982), Örgütsel Davranışın Yönetimi, A.Ü.E.F. Yayını, Ankara. BENLİGİRAY, Serap (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Ankara. BİNGÖL, Dursun (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. BOZKURT, Veysel (1997), Enformasyon Toplumu ve Türkiye, Sistem yayıncılık, İstanbul. ÇIRPAN, Hüseyin (2001), “Bilgi işçilerini şirkette tutmanın bir yolu: Öğrenme ortamı”, Active Dergisi, Ocak-Şubat, 1-15. DALKIR, Kimiz (2005), Knowledge Management In Theory And Practice, Elsevier Butterworth–Heinemann Publications, Burlington. EDVARDSSON, Ingi Runar (2007), “HRM and knowledge management”, Employee Relations, Vol. 30, No. 5, 533-561. FLEENOR, John, Sylvester TAYLOR ve Craig CHAPPELOW (2004), Leveraging the Impact of 360-Degree Feedback, Pfeiffer A Wiley Imprint, San Francisco. HAYMAN, Alison ve Tony ELLIMAN (2000), “Human elements in information system design for knowledge workers”, International Journal of Information Management, No. 20, 297-309. İNCE, Mehmet ve Hasan GÜL (2006), “Bilgi Çağında Rekabetin Temel Belirleyicisi: Bireyin Yaratıcılığı”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Haziran, 220-234. İNCE, Mehmet (2005), “Değişim Olgusu ve Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Fonksiyonları”, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı:14, 319-339. LIN, Chin-Yen (2007), “The Mediate Effect of Learning and Knowledge on Organizational Performance”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 7, 1066-1083. NOE, A.R. (1999), (Ed. Canan Çetin), İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul. OOI, Keng-Boon, PEI-Lee Teh, Alain YEE ve Loong CHONG (2009), “Developing an integrated model of TQM and HRM on KM activities”, Management Research News, Vol. 32, No. 5, 477-490. ÖĞÜT, Adem (2001), Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayınları No. 321, Ankara. ÖZCAN, Kerim (2007), “Bilgi Ekonomisi Perspektifinden Türkiye’deki İşletmelerin Durumu”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyonkarahisar. ÖZER, Pınar Süral, Ömür ÖZMEN ve Ömür SAATÇİOĞLU (2004), “Bilgi Yönetiminin Etkililiğinde Kilit Bir Faktör Olarak Bilgi İşçileri ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Farklılaşan Özellikleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 254-273. PAPMEHL, Anne (2002), “Employee Development in a Changing Organization: For most knowledge workers, it’s a question of culture”, CMA Management, Vol. 75, No. 10, 12-15. SULLIVAN, Patrick H. (1999), “Journal of Knowledge Management: Intellectual Capital”, Vol. 3, http://proquest.umi.com/pqdweb?did=115722197&sid=2&Fmt=3& clientId=63522&RQT=309&VName=PQD (Erişim Tarihi: 20.12.2015). SVETLIK, Ivan ve Eleni Stavrou-COSTEA (2007), “Connecting human resources management and knowledge management”, International Journal of Manpower, Vol. 28, No. 3/4, 197-206. THERIOU ve Prodromos (2007), “Enchancing performance through best HRM practices, organizational learning and knowledge management”, Europan Business Review, Vol. 20, No. 3, 189. TOFFLER, A. (1993), Dünyayı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor, İz Yay., Çev. M. Çifkaya, İstanbul. YÜKSEL, Öznur (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara. ZAİM, Halil ve Orhan KOÇAK (2010), “Bilgi Çalışanının Memnuniyeti”, Journal of Yasar University, Vol. 18, No. 5, 2985-2994. ZAİM, Halil (2004), “Yeni Gelişmeler Işığında Bilgi İşi ve Bilgi İşçisi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 49, 589-609. WIIG, Karl M. (1997), “Knowledge Management: Where Did It Come From and Where Will It Go?”, Expert Systems With Applications, Vol. 13, No. 1, 1-14.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özcan Sezer
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Murat Ak
Kurum: Sağlık Bakanlığı, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf323057, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {}, volume = {18}, pages = {205 - 226}, doi = {}, title = {BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI}, key = {cite}, author = {Sezer, Özcan and Ak, Murat} }
APA Sezer, Ö , Ak, M . (). BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 205-226. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/323057
MLA Sezer, Ö , Ak, M . "BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 205-226 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/323057>
Chicago Sezer, Ö , Ak, M . "BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 205-226
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI AU - Özcan Sezer , Murat Ak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 226 VL - 18 IS - 2 SN - -1303-1279 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI %A Özcan Sezer , Murat Ak %T BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P -1303-1279 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Sezer, Özcan , Ak, Murat . "BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 / 2 205-226.