ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

SEZEN KÜÇÜKÇONGAR [1] , MURAT KÜÇÜKÇONGAR [2] , ÖMER ATEŞ [3]

260 367

Çevre denetimi çevresel birimlerin yönetmeliklere, yasal mevzuata göre kontrol edilmesi ve çevreye olan etkilerinin incelenmesidir. Türk çevre mevzuatının farklı çevre konularını içeren geniş bir alana sahip olması nedeniyle, çevre denetiminin önemi artmaktadır. Türkiye’de çevre denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen çevre danışman firmaları aracılığıyla uygulanmaktadır. Türkiye’de çevre denetimi uygulamalarında üç önemli paydaş mevcuttur: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre danışmanlık firmaları/çevre görevlileri ve çevre denetimine tabi işletme yöneticileri. Etkin bir denetimin yapılabilmesi için, üç paydaşın da birbiriyle koordine olarak çalışması gerekmektedir.    

Bu çalışmada çevre danışmanlık firmaları tarafından uygulanan çevre denetiminin etkinliğinin belirlenmesi ve denetim prosesi ile ilgili potansiyel problemlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 2016 yılında Konya ilinde çevre danışmanlık firmalarında çalışan çevre görevlilerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde çalışan çevre mühendislerine ve çevre denetimine tabi işletme yöneticilerine yüzyüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Anket formları yaş, eğitim seviyesi, yabancı dil bilgisi, mesleki deneyim ve çevre denetimi uygulamaları hakkında farklı sorular içermektedir. Elde edilen data SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çevre görevlilerinin % 90’ının ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde çalışan personelin % 97’sinin, işletme yöneticilerinin %89.3’ünün işletmelere uygulanan çevre denetimlerinin çevresel uygulamalar üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşündüğü belirlenmiştir.

Çevre denetimi, çevre görevlisi, çevre danışmanlık firmaları
  • ATEŞ Ömer (2016), Çevre Denetimi Uygulamaları, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Konya İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD, Konya.
  • DERİLİOĞLU Gürgün (2007), Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı İle Türkiye’deki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD, Adana.
  • DORUK Safiye (2012), Türkiye’deki Çevre Yönetimi ve Çevre Mevzuatının Trabzon İlindeki İşleyişinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD, Trabzon.
  • ERGÜN Turan (2014), Türkiye'de Çevre Denetimi ve Çevre Etiği Bağlamında Yeniden Yapılandırılması, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri ABD, Ankara.
  • MUTLU Ayşegül (2006), "Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları", Maliye Dergisi, 150, 53-78.
  • TOKSOY Murat (2004), Avrupa Birliği ve Türk Çevre Mevzıatu Mukayesesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri ABD, Ankara.
  • TURAN BAYRAM Tuba; Aysun ALTIKAT ve Fatma EKMEKYAPAR TORUN (2011), "Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Politikaları", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 1, 33-38.
  • TURAN Volkan (2007), Türkiye'nin ÇED uygulama deneyimi üzerine bir değerlendirme: 1993-2007, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD, Ankara.
  • YERDELEN Yunus (2011), Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Çevre Mevzuatının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre ühendisliği ABD, İstanbul.
  • YÜRÜTEN Sevim (2006), Türkiye'de Uygulanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Modelinin Dünyadaki Yaygın Kullanılan Örneklerle Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD, Bursa.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: SEZEN KÜÇÜKÇONGAR
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: MURAT KÜÇÜKÇONGAR
Ülke: Turkey


Yazar: ÖMER ATEŞ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf335944, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {}, volume = {18}, pages = {303 - 322}, doi = {}, title = {ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ATEŞ, ÖMER and KÜÇÜKÇONGAR, SEZEN and KÜÇÜKÇONGAR, MURAT} }
APA KÜÇÜKÇONGAR, S , KÜÇÜKÇONGAR, M , ATEŞ, Ö . (). ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 303-322. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/335944
MLA KÜÇÜKÇONGAR, S , KÜÇÜKÇONGAR, M , ATEŞ, Ö . "ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 303-322 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/335944>
Chicago KÜÇÜKÇONGAR, S , KÜÇÜKÇONGAR, M , ATEŞ, Ö . "ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 303-322
RIS TY - JOUR T1 - ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ AU - SEZEN KÜÇÜKÇONGAR , MURAT KÜÇÜKÇONGAR , ÖMER ATEŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 322 VL - 18 IS - 2 SN - -1303-1279 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ %A SEZEN KÜÇÜKÇONGAR , MURAT KÜÇÜKÇONGAR , ÖMER ATEŞ %T ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P -1303-1279 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD KÜÇÜKÇONGAR, SEZEN , KÜÇÜKÇONGAR, MURAT , ATEŞ, ÖMER . "ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 / 2 303-322.