Bu çalışmada Kırgızistan'ın tarım ve gıda sektörünün gelişiminin analizi yapılmıştır. Bu çerçevede ülkede halkın gıda güvenliğinin seviyesi belirlenmiştir. Ayrıca, gıda güvenliği tehditleri ve gittikçe artan ithal gıda ürünlerine olan bağımlılıkta artışlar tespit edilmiştir. Bunun sonucunda da gıda güvenliğini sağlama stratejisi geliştirilerek onu gerçekleştirmenin basamakları ve iktisadi mekanizmaları geliştirilmiştir. En sonunda et hayvancılığının ihracat potansiyelini geliştirme politikaları önerilmiştir.

Üretim, tüketim, gıda güvenliği
  • Yararlanılan Kaynaklar 1. Emsen, Ö. S., Karaköy, Ç. (2009), Merkezi Asya ve Kafkas Geçiş Ekonomilerinde Entegrasyonun Olabilirliği: AB’deki Kömür-Çelik Topluluğu Benzeri Su ve Enerjide İşbirliği Arayışı, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, ss: 181-202. 2. Emsen, Ö. S., Ersungur, Ş. M., Polat, D., Ekonomik Sistemler ve Geçiş Ekonomileri: Orta Asya ve Kafkasya Ekonomilerine Bir Bakış, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011. 3. Egeli, H. A., Emsen, Ö. S. (2002), Geçiş Sürecinde Kırgızistan Ekonomisi, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4, ss: 103-116. 4.Кыргызстан в цифрах//Статсборник.-Б.;Нацстатком, 2012.-344с. 5.Сельское хозяйство Кыргызской Республики:2008-2012.-Б.;Нацстатком, 2013-.82с. 6.Ильина, З (2009), Угрозы в продовольственной сфере :индикаторы, механизмы их определения и предупреждения, Материалы международной конф., Москва: Пищепромизат: 50-57. 7.Ушачев, И., Алтухов, А., Бондаренко, Н., Тарасов, В (2008), Концептуальные основы обеспечения продовольственной безопасности России. , Москва: ГНУ ВНИЭСХ:178.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cumabek CAİLOV

Yazar: CUSUP PİRİMBAYEV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf338297, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {}, volume = {18}, pages = {63 - 74}, doi = {}, title = {KIRGIZİSTAN’IN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA STRATEJİSİ}, key = {cite}, author = {CAİLOV, Cumabek and PİRİMBAYEV, CUSUP} }
APA CAİLOV, C , PİRİMBAYEV, C . (). KIRGIZİSTAN’IN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA STRATEJİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 63-74. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/338297
MLA CAİLOV, C , PİRİMBAYEV, C . "KIRGIZİSTAN’IN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA STRATEJİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 63-74 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/338297>
Chicago CAİLOV, C , PİRİMBAYEV, C . "KIRGIZİSTAN’IN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA STRATEJİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 63-74
RIS TY - JOUR T1 - KIRGIZİSTAN’IN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA STRATEJİSİ AU - Cumabek CAİLOV , CUSUP PİRİMBAYEV Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 74 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi KIRGIZİSTAN’IN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA STRATEJİSİ %A Cumabek CAİLOV , CUSUP PİRİMBAYEV %T KIRGIZİSTAN’IN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA STRATEJİSİ %D 2019 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD CAİLOV, Cumabek , PİRİMBAYEV, CUSUP . "KIRGIZİSTAN’IN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA STRATEJİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 / 2 63-74.