Makro ekonomik büyümenin temel dayanağı olan yatırımları artırmak politika yapıcılar temel hedeflerinden biridir. Merkezi planlamadan serbest piyasa ekonomisine geçen geçiş ekonomilerinde yatırımların finansman kalitesi önemli bir tartışma konusudur. Bu çalışmada 1995-2016 döneminde Sırbistan ekonomisinde Feldstein-Horioka bulmacası bağlamında yurtiçi yatırımların ne kadarının yurtiçi tasarruflarla finanse edildiği Bai-Perron (2003) tarafından geliştirilen yapısal kırılmaları dikkate alan eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Ampirik analizler sonucunda kırılma tarihleri 2002 ve 2009 yılları bulunmuş ve analiz periyodu 3 döneme ayrılmıştır. Feldstein-Horioka bulmacasının 1995-2001 ve 2009-2016 döneminde geçerli olduğu, 2002-2008 döneminde ise geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Tasarruf Oranı, Yatırım Oranı, Yapısal Kırılma
 • AY, Ahmet ve ÖZMEN, İbrahim (2017), “Feldstein- Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Yükselen Ekonomiler İçin Panel Veri Analiz”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research) ISSN: 2148 – 3043 / Cilt: 17 / 30. Yıl Özel Sayısı; 1- 18. ALTINTAŞ, Halil ve TABAN, Sami (2011). “Twin Deficit Problem and Feldstein-Horioka Hypothesis in Turkey: ARDL Approach and Investigation of Causality” International Research Journal of Finance and Economics, 74; 30-45.
 • BAİ, J., & PERRON, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of applied econometrics, 18(1), 1-22.
 • BAYAT, Tayfur, KAYHAN, Selim, ŞENTÜRK. Mehmet (2012), “Budget Deficits and Interest Rates: An Empirical Analysis for Turkey”, Eurasian Journal of Business and Economics, 5(9); 119-128
 • BAYAT, Tayfur, Taşar, İzzet, KAYHAN, Selim (2017), “The Validity of Efficiency and Compensation Hypothesis for G7 Countries”, Ecoforum Journal, 6, 2(11); 46-58
 • ÇİL YAVUZ, Nilgün (2011), “Feldstein- Horioka Yaklaşımına Göre Türkiye'de Tasarruf Yatırım İlişkisi ve Hata Düzeltme Analizi (1962-2003)”, İ.Ü. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Seri: 47, Yayın No:91; 107-123.
 • DICKEY, David and FULLER, Wayne (1979) Distribution Of The Estimators For Autoregressive Time Series With A Unit Root, Journal of The American Statistical Association, 74; 427- 431.
 • DICKEY, David and FULLER, Wayne (1981) “Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root” Econometrica, 49; 1057-72.
 • DURSUN, Gülten ve ABASIZ Tezcan (2014), “Feldsteın-Horıoka Puzzle in Turkey”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15 (1); 45- 63.
 • ERDEM, Ekrem; KÖSEOĞLU, Ahmet ve YÜCEL,Ali Gökhan (2016), “Testing the validity of the Feldstein-Horioka Puzzle: New evidence from structural breaks for Turkey”, Theoretical and Applied Economics Volume XXIII (2016), No. 2(607), Summer; 17-26.
 • ESEN, Ethem; YILDIRIM, Selim ve KOSTAKOĞLU, S.Fatih (2012). “Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1); 251-267.
 • Feldstein ve Horioka, 1980. "Domestic saving and international capital flow", The Economic Journal, 90, p.15
 • GÖÇER, İsmet; ALATAŞ, Sedat ve PEKER, Osman (2013), “Yatırım-Tasarruf İlişkisi: OECD Ülkeleri için Yeni Nesil Panel Eş bütünleşme Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, EYİ Özel Sayısı; 59-78.
 • GÜRİŞ, Burak (2013), “Türkiye’de Feldstein – Horioka Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması: Adl Eşik Değerli Koentegrasyon Testi”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, Cilt: 2 Sayı: 2; 47-55.
 • HÜSEYNİ, İbrahim ve YALÇINKAYA, Ömer (2017). “Tasarruf- Yatırım Sermaye Hareketliğinin Analizi, Yükselen Ülke Ekonomileri Üzerine Bir Uygulama (1992-2014)”, International Journal Of Economic and Administrative Studies, sayı: 18; 1-22.
 • KAYHAN, Selim; BAYAT, Tayfur; YÜZBAŞI, Bahadır (2013), “Government Expenditures and Trade Deficits in Turkey: Bootstrapped Toda-Yamamoto Causality Analysis”, Economic Modelling, 35; 153-158,
 • KOÇBULUT, Özgür ve ALTINTAŞ, Halil (2016), “İkiz Açıklar Ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 48, Temmuz-Aralık 2016; 145-174
 • MACKINNON, James (1996) “Numerical Distribution Functions For Unit Root and Cointegration Tests”, Journal of Applied Econometrics, 11; 601–618.
 • MERCAN, Mehmet (2014). “Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt:12, Sayı: 2; 231-245. OKTAYER, Susam (2007 ). “Tasarruf - Yatırım – Sermaye Hareketleri İlişkisinin Türkiye Örneğinde Değerlendirilmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2; 19-54 SUSAM, N. (2004). Feldstein-Horioka Paradoksu: Yatırım, Tasarruf ve Sermaye Hareketleri İlişkisinin Açıklanması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 46; 184-189. TUNÇSİPER, Bedriye ve BİÇEN, Ömer (2016). “Feldstein-Horioka Hipotezinin Görünürde İlişkisiz Regresyon Yöntemiyle Analizi: Gelişien Ekonomiler (E7) Üzerine Bir İnceleme”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Say: 16; 348-362. YOLCU KARADAM, Duygu (2015). “The Feldstein-Horioka Puzzle under Common Global Shocks: A Heterogeneous Panel Data Approach”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 97; 73-89. YALÇINKAYA, Ömer ve HÜSEYNİ, İbrahim (2016), “Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horika Hipotezinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013)”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 1; 343- 369.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Uğur Adıgüzel
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf341331, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {}, volume = {18}, pages = {323 - 336}, doi = {}, title = {MERKEZİ PLANLAMADAN SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TASARRUF YATIRIM İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Adıgüzel, Uğur} }
APA Adıgüzel, U . (). MERKEZİ PLANLAMADAN SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TASARRUF YATIRIM İLİŞKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 323-336. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/341331
MLA Adıgüzel, U . "MERKEZİ PLANLAMADAN SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TASARRUF YATIRIM İLİŞKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 323-336 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/341331>
Chicago Adıgüzel, U . "MERKEZİ PLANLAMADAN SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TASARRUF YATIRIM İLİŞKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 323-336
RIS TY - JOUR T1 - MERKEZİ PLANLAMADAN SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TASARRUF YATIRIM İLİŞKİSİ AU - Uğur Adıgüzel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 336 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi MERKEZİ PLANLAMADAN SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TASARRUF YATIRIM İLİŞKİSİ %A Uğur Adıgüzel %T MERKEZİ PLANLAMADAN SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TASARRUF YATIRIM İLİŞKİSİ %D 2019 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Adıgüzel, Uğur . "MERKEZİ PLANLAMADAN SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TASARRUF YATIRIM İLİŞKİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 / 2 323-336.