YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE HANE REFAHININ DHS WEALTH INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih Şantaş [1]

252 1117

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yoksulluk ve hane refahındaki değişimin incelenmesidir. Araştırmada, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 5 yılda bir gerçekleştirilen “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması” verileri kullanılmıştır. Bu çalışmada, yoksulluk ve hane refahının belirlenmesinde “Refah Endeksi (DHS Wealth Index)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye’de hane refahının dönemler itibariyle yükseldiği belirlenmiştir. Bu çalışma, yoksulluğun 15-19 yaş grubunda olan, eğitimi ve sağlık güvencesi olmayan, Doğu Bölgesi’nde ve kırsal yerleşim alanında yaşayan bireylerde istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Yoksulluk, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), DHS Wealth Index
  • ARPACIOĞLU, Özge ve YILDIRIM, Metin (2011), “Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluğun Analizi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4 (2); 60-76. BOGALE, Ayalneh., HAGEDORN, Konrad ve KORF, Benedikt (2005), “Determinants of Poverty in Rural Ethiopia”, Quarterly Journal of International Agriculture, 44(2); 101-120. BRADSHAW, Ted K. (2006), “Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development”, Rural Poverty Research Center, Working Paper Series. CHAMBERS, Robert (1995), “Poverty And Livelihoods: Whose Reality Counts?”, Environment and Urbanization, 7 (1); 173-203. COŞKUN, Selim ve TİRELİ, Münir (2008), Avrupa Birliği’nde Yoksullukla Mücadele Stratejileri ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Ankara. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2001), Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2007), Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. DİNÇOFLAZ, N. Janset (2009), “Kentteki Kadının Yoksulluğu Ve Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün Kadın Yoksulluğuyla Mücadele Politikaları”, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, TC Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara. DÜNYA BANKASI (2016), Development Goals in An Era of Demographic Change, Global Monitoring Report 2015-2016, The International Bank for Reconstruction and Development, Washington DC 20433, USA. ERYURT, Mehmet Ali ve KOÇ, İ. (2013), “Child Poverty and Regional Disparities in Turkey”, Turkish Journal of Pediatrics, 55(2); 140-151. FIELD, F. (1983), Minimum Wage, Policy Studies Institute, London. FISSUH, E., ve HARRİS, M. (2004), “Modelling Determinants of Poverty in Eritrea: A New Approach”, Australasian Meetings, 364; 1-35. GONZALEZ, E. N. (2001), “Paraguay: Regional Determinants of Income Inequality. Are the country’s regions unequal?” Asuncion, Paraguay: Center for Analysis and Diffusion of the Paraguayan Economy. GÜNDOĞAN, Naci (2008), “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele”, Ankara Sanayi Odası, Ocak- Şubat 2008: 42-56. HAUGHTON, Jonathan ve KHANDKER, Shahidur R. (2009), “Handbook on Poverty and Inequality”, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington. HÜNEE (1994), 1993 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara. HÜNEE (1999), 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara. HÜNEE (2004), 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara. HÜNEE (2009), 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara. HÜNEE (2010), Türkiye’nin Demografik Demografik Dönüşümü: Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler, 1968-2008, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara. HÜNEE (2014), 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara. KATUN, Razia (2015), “The Impact of Microlevel Determinants of Poverty in Bangladesh: A Field Survey”, International Journal of Research in Management & Business Studies, 2(2); 9-13. ODABAŞI, Ferhat (2009), “Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü”, TC Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Ankara. SAPANCALI, Faruk (2001), “Yeni Dünya Düzeni ve Küresel Yoksulluk”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2); 115-140. SMİTS, Jeroen ve STEENDIJK Roel (2012), The International Wealth Index (IWI), NICE Working Paper, 12-107. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2008), Tüketim Harcamaları, Yoksulluk Ve Gelir Dağılımı. Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-6. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2011), Yoksulluk Çalışması, Haber Bülteni, www.tuik.gov.tr Erişim Tarihi:10.08.2014. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2014), Türkiye Sağlık Araştırması, Ankara. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2014), Yoksulluk Çalışması, www.tuik.gov.tr Erişim Tarihi:10.09.2015.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatih Şantaş

Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf358670, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {}, volume = {18}, pages = {23 - 42}, doi = {}, title = {YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE HANE REFAHININ DHS WEALTH INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Şantaş, Fatih} }
APA Şantaş, F . (). YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE HANE REFAHININ DHS WEALTH INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 23-42. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/358670
MLA Şantaş, F . "YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE HANE REFAHININ DHS WEALTH INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 23-42 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/358670>
Chicago Şantaş, F . "YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE HANE REFAHININ DHS WEALTH INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 23-42
RIS TY - JOUR T1 - YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE HANE REFAHININ DHS WEALTH INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Fatih Şantaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 42 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE HANE REFAHININ DHS WEALTH INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Fatih Şantaş %T YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE HANE REFAHININ DHS WEALTH INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Şantaş, Fatih . "YOKSULLUK OLGUSU VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE HANE REFAHININ DHS WEALTH INDEX İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 / 2 23-42.