Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 259 - 279 2018-05-31

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Sait BARDAKÇI [1] , Mehmet DEMİR [2] , Yılmaz GÜNEL [3]

98 153

Araştırmanın amacı, Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan personelin araç kaskosu yaptırırken sigorta şirketi seçimlerini etkileyen faktörlerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Sigorta şirketi seçiminde en önemli kriter olarak kuşkusuz fiyat faktörü akla gelmektedir. Bu çalışma, fiyat dışında belirlenen diğer faktörlerin sigorta şirketi seçimindeki etkisini çeşitli değişkenlere göre incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan 350 personele Günel (2017) tarafından geliştirilen ve sigorta şirketi seçimini etkileyen “Şirket İmkânları”, “Güvence”, “Acente Tavrı”, “Ek Teminatlar”, “Şirket Bilinirliği”, “Güven” ve “Kasko Deneyimi” şeklinde adlandırılan 7 alt faktörden oluşan ölçek uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sigorta şirketi seçimini etkilediği düşünülen şirket bilinirliği ve güven faktörleri hiçbir değişkene göre anlamlı bir farklılık göstermezken, acentenin tavrı, şirket imkânları, güvence, ek teminatlar ve kasko deneyimi faktörleri ise çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Bu bulgular doğrultusunda üniversite personelinin araç kaskosu yaptırırken sigorta şirketi seçimlerinde en çok dikkate alınan faktörün ek teminatlar olduğu, bunu güvence ve acentenin tavrı faktörlerinin izlediği belirlenmiştir.

Kasko, Sigorta Şirketi, ANOVA
 • AKTAŞ, Muzaffer (1992), Sigorta İstihsalciliği, Çeltüt Matbaacılık, Londra.
 • ALMA, Dilek ve DEMİRAY EROL, Ece (2016), “Kasko Sigorta Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Celal Bayar Üniversitesi Personeline Uygulama”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 32; 149-167.
 • BÖLÜKBAŞI, Ayşegül ve PAMUKÇU, Baturalp (2009), Sigortanın Temel Prensipleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • ÇAKIROĞLU, Feyiz (2007), Kasko Sigortaları Fiyatlandırması, Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırması ve Bir Model Uygulaması, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, İstanbul.
 • GÜNEL, Yılmaz (2017), Araç Kaskosu Yaptırma Düşüncesini Ve Sigorta Şirketi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Tespitine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli İle Ölçek Geliştirme: Cumhuriyet Üniversitesi’nde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • GÜVEL, Enver Alper ve GÜVEL, Afitap Öndaş (2002), Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • ILGAZ, Hale (2015), “Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması”, Elementary Education Online, Cilt:14, Sayı:2; 874-884.
 • IONCiCĂ, Maria; PETRESCU, Eva-Cristina, IONCİCĂ, Diana ve CONSTANTİNESCU, Mihaela (2012), “The Role Of Education On Consumer Behavior On The Insurance Market”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 46; 4154–4158.
 • KARAGÖZ, Yalçın (2016), SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler, 1. Basım, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • TAŞYÜREK, Hayri (2001), Kasko Sigortası, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Türkiye Sigorta Birliği, “Sigortacılık Kanunu”, İnternet Adresi http://www.tsb.org.tr/default.aspx?pageID=654&yid=189, Erişim Tarihi: 23.03.2017.
 • Türkiye Sigorta Birliği, “Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları”, İnternet Adresi http://www.tsb.org.tr/kara-araclari-kasko-genel-sartlari.aspx?pageID=1077, Erişim Tarihi: 28.03.2017.
 • Türk Ticaret Kanunu (TTK) (2006), 17. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sait BARDAKÇI
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet DEMİR
Ülke: Turkey


Yazar: Yılmaz GÜNEL
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf339824, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {259 - 279}, doi = {}, title = {CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {BARDAKÇI, Sait and DEMİR, Mehmet and GÜNEL, Yılmaz} }
APA BARDAKÇI, S , DEMİR, M , GÜNEL, Y . (2018). CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 259-279. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/339824
MLA BARDAKÇI, S , DEMİR, M , GÜNEL, Y . "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 259-279 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/339824>
Chicago BARDAKÇI, S , DEMİR, M , GÜNEL, Y . "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 259-279
RIS TY - JOUR T1 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Sait BARDAKÇI , Mehmet DEMİR , Yılmaz GÜNEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 279 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Sait BARDAKÇI , Mehmet DEMİR , Yılmaz GÜNEL %T CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD BARDAKÇI, Sait , DEMİR, Mehmet , GÜNEL, Yılmaz . "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 259-279.