Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 336 - 360 2018-05-31

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ

Ülker Çam [1] , Hüseyin Özer [2]

71 148

Türkiye’de ekonomik istikrarın sağlanması için temel sektörlerden birisi olan bankacılık sektörünün sağlam bir yapıya kavuşması için rekabet ve yarışılabilirlik düzeyinin artırılması gerekmektedir. Bu amaçla, 2001 yılında bir bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı uygulanmaya başlanmıştır. Piyasa yapısının belirlenmesinin, bu amaca ulaşılıp ulaşılmadığını göstermesi açısından önemli bir gösterge olduğu düşünüldüğünden, rekabet ve yarışılabilirlik açısından sektörün piyasa yapısının belirlenmesi bu çalışmanın konusu olarak seçilmiştir. Bu amaçla çalışmada, 27 mevduat bankasının 2003-2012 dönemine ait panel veri seti kullanılarak sektördeki rekabet ve yarışılabilirlik ölçülmüştür. Oluşturulan modellerin tahmin sonuçları Türk bankacılık sektörünün, yarışılabilirlik şartlarını taşıyan monopollü rekabet piyasası olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen bir diğer sonuç ise Türk bankacılık sektöründe ölçek büyüklüğünün piyasa yapısını etkileyen önemli bir değişken olduğudur. 

Türk Bankacılık Sektörü, Rekabet, Yarışılabilirlik, Yarışılabilir Piyasalar Teorisi
 • BIKKER, J.A., HAAF, K. (2002), “Competition, Concentration and Their Relationship: An Empirical Analysis of The Banking Industry”. Journal of Banking & Finance (26), 2191-2214. [Erişim Tarihi: 08.05.2013, http://www.sciencedirect.com].
 • BREUSCH, T.S., PAGAN, A.R. (1979), “A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation”. Econometrica, 47(5), 1287-1294. [Erişim Tarihi: 22.07.2013, http://www.jstor.org].
 • ÇELİK, T., KAPLAN, M. (2010), “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Rekabet: 2002-2007”. Sosyo Ekonomi, 6(13), 7-28.
 • ÇELİK, T., ÜNVEREN, Ç. (2009), “Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Rekabet Etkisi: 2002-2007”. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2 (2), 42-59.
 • ÇINAR, S. (2010), “OECD Ülkelerinde Kişi Başına GSYİH Durağan mı? Panel Veri Analizi”. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, XXIX(II), 591-601.
 • DE BANDT, O., DAVIS, E.P. (2000), “Competition, Contestability and Market Structure in European Banking Sectors on The Eve of EMU”. Journal of Banking & Finance (24), 1045-1066. [Erişim Tarihi: 08.05.2013, http://www.sciencedirect.com].
 • DRISCOLL, J.C., KRAAY, A.C. (1998), “Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data”. The Review of Economics and Statistics, 80(40), 549-560. [Erişim Tarihi: 19.07.2013, http://www.jstor.org].
 • GÖÇER, İ. (2013), “Seçilmiş OECD Ülkelerinde Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi”. Journal of Yaşar University, 30(8), 5086-5104.
 • GÜNALP, B., ÇELİK, T. (2006), “Competition in The Turkish Banking Industry”. Applied Economics, 38(11), 1335-1342. [Erişim Tarihi: 17.01.2013, http://www.tandfonline.com].
 • HAUSMAN, J.A. (1978), “Specification Tests in Econometrics”. Econometrica, 46(6), 1271-1271. [Erişim Tarihi: 19.07.2013, http://www.jstor.org].
 • KASMAN, A. (2001), “Competitive Conditions of Turkish Banking Industry”. Ege Academic Review, 1(2), 72-82.
 • MERCAN, M. (2012), “Competitive Conditions in The Banking Industry of Georgian Economy: PR H Model”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (62), 1260 – 1264. [Erişim Tarihi: 08.05.2013, http://www.sciencedirect.com].
 • MOLYNEUX, P., THORNTON, J. VE LLOYD-WILLIAMS, D.M. (1996), “Competition and Market Contestability in Japanese Commercial Banking”. Journal of Economics and Business, (48), 33-45. [Erişim Tarihi: 20.06.2013, http://www.sciencedirect.com].
 • NATHAN, A. VE NEAVE, E.H. (1989), “Competition and Contestability in Canada's Financial System: Empirical Results”. The Canadian Journal of Economics, 22(3), pp. 576-594. [Erişim Tarihi: 26.06.2013, http://www.jstor.org].
 • PANZAR, J.C., ROSSE, J.N. (1987), “Testing for Monopoly Equilibrium”. The Journal of Industrial Economics, 35(4), 443-456. [Erişim Tarihi: 23.06.2013, http://www.jstor.org].
 • REZITIS, A.N. (2010), “Evaluating The State of Competition of the Greek Banking Industry”. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, (20), 68-90. [Erişim Tarihi: 08.05.2013,http://www.sciencedirect.com].
 • ÖZCAN, A. (2010), “Türkiye’de Ticari Bankacılık Sektöründe Rekabet Düzeyinin Belirlenmesi: 2002-2009”. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 195-211.
 • VESALA, J. (1995), Testing for Competition in Banking: Behavioral Evidence from Finland. Helsinki: Bank of Finland Studies E:1.
 • TURK-ARISS, R. (2009), “Competitive Behavior in Middle East and North Africa Banking Systems”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 49, 693–710. [Erişim Tarihi: 08.05.2013, http://www.sciencedirect.com].
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ülker Çam
Ülke: Turkey


Yazar: Hüseyin Özer
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf342767, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {336 - 360}, doi = {}, title = {TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ}, key = {cite}, author = {Çam, Ülker and Özer, Hüseyin} }
APA Çam, Ü , Özer, H . (2018). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 336-360. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/342767
MLA Çam, Ü , Özer, H . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 336-360 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/342767>
Chicago Çam, Ü , Özer, H . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 336-360
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ AU - Ülker Çam , Hüseyin Özer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 336 EP - 360 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ %A Ülker Çam , Hüseyin Özer %T TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Çam, Ülker , Özer, Hüseyin . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 336-360.