Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 60 - 77 2018-05-31

Liderlik üzerine çok eski tarihlerden buyana çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen liderlik bugün bile gizemini korumaya devam etmektedir.  Öyle ki günümüz işletmeleri de artan rekabet ve değişen çevre şartları karşısında liderliğin değerini anlamaya yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Yapılan bu çalışmanın amacı kamu kuruluşlarından biri olan Sosyal Sigorta Kurumunda liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışmada kurumdaki yöneticilerin benimsedikleri liderlik tarzlarının çalışan bağlılığına olan etkisini araştırmaktır. Bu iki kavram arsındaki ilişkiyi ölçmek için üç bölümlü bir anket formu düzenlenmiştir. Tüm Veriler SPSS 22. 0 paket programında analiz edildi. Sürekli verilerin gösterimi medyan (minimum-maksimum) ve (ortalamastandart sapma) ile verildi. Verilerin normal dağılıma uyumu Shapiro Wilk Testi ile sınandı. Test sonucunda normal dağılım gösteren sürekli veriler için ortalamalar arası karşılaştırmalarda Independent T test ve ANOVA Testi kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen sürekli veriler için ise Mann-Whitney U Test ve Kruskal Wallis Test kullanıldı. Sürekli değişkenler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon katsayısı ile incelendi.

LİDERLİK, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
  • Prof. Dr. Adnan MAĞİROĞULLARI
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Yeğin (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf380236, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {60 - 77}, doi = {}, title = {LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Yeğin, Ahmet} }
APA Yeğin, A . (2018). LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 60-77. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/380236
MLA Yeğin, A . "LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 60-77 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/380236>
Chicago Yeğin, A . "LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 60-77
RIS TY - JOUR T1 - LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA AU - Ahmet Yeğin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 77 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA %A Ahmet Yeğin %T LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Yeğin, Ahmet . "LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 60-77.