Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 223 - 233 2018-05-31

ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA

İlkay Noyan Yalman [1] , Kürşad ÖZKAYNAR [2]

121 245

Kendisine güven duyan kişilerin hem eğitim hem de iş hayatlarında başarılı oldukları genel kabul gören bir görüştür. Bu konu özellikle meslek hayatına hazırlanan ve piyasada ara eleman olarak istihdam edilecek meslek yüksekokulu öğrencilerinde daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada da Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kendilerine güven duydukları konuların belirlenmesi ve özgüven seviyelerinin ölçülmesi, özgüven seviyesi farklı olan öğrencilerin, başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı incelenecektir. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ara eleman olarak çalışma hayatına hızlı giriş yapma olasılıkları, elde edilecek bulguların hayata geçirebilir olması, benzer çalışmaların azlığı, araştırmayı önemli kılmaktadır.

Çalışmanın amacı, özgüven seviyeleri arasındaki farklılığın başarıya olan etkisini ölçmek, şayet anlamlı bir farklılık elde edilirse, yüksekokullardaki ders içeriklerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, sosyal aktiviteleri incelemek, öğrencilerin özgüven seviyelerini artırıcı önerilerde bulunmaktır. Çalışmanın tekniği, nicel yöntem kullanılması şeklinde gerçekleşmiştir.  Nicel teknik olarak, toplam öğrenci sayısına göre belirlenecek örnekleme üzerinde anket metodu uygulanmış, anket formunda Piers ve Harris Özgüven Ölçeği (1964) – (Türkçe uyarlama Öner, 1996) kullanılmıştır. Veriler, alt bileşenleri belirlemek için faktör analizi, farklılıkları incelemek için Ki-Kare Analizi, ilişkinin var olup olmadığına bakmak için korelasyon analizi, ilişki varsa yönü ve gücüne bakmak için regresyon analizi gibi istatistiki analiz yöntemleri ile testlere tabi tutulmuştur. 

Özgüven, Mesleki Başarı
  • Altunışık, R., R. Coşkun vd. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık. Sakarya.
  • Budak, G. (2008). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir.
  • Çelen, F. K. , A. Çelik, S. S. Seferoğlu, “Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları”, Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi, Malatya
  • Kardam, A. (2005). Kendinizi Yönetmek, Harvard Business Review, MESS Yayınları, İstanbul.
  • Özbey, Ç. (2004). Çocuk Sorunlarına Yapıcı Çözümler, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
  • Humphreys, T. (2002). Çocuk Eğitiminin Anahtarı: Özgüven. Çeviri: Anapa, T. Epsilon Yayınevi, İstanbul.
  • Gürler, İ. (2015), Correlation between Selfconfidence and Speaking Skill of English Language Teaching and English Language and Literature Preparatory Students, Curr Res Soc Sci (2015), 1(2) • 14-19
  • Tezci, E . (2010). The Self- Confydence Levels Of Classroom Teachers In The Use Of Ict. Education Sciences, 5 (3), 981-992. Retrieved from, http://dergipark.gov.tr/nwsaedu/issue/19823/212304
  • Karademir, N. (2015), Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özgüven Algıları, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:12 Sayı:1
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İlkay Noyan Yalman (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Kürşad ÖZKAYNAR

Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf394777, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {223 - 233}, doi = {}, title = {ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Noyan Yalman, İlkay and ÖZKAYNAR, Kürşad} }
APA Noyan Yalman, İ , ÖZKAYNAR, K . (2018). ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 223-233. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/394777
MLA Noyan Yalman, İ , ÖZKAYNAR, K . "ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 223-233 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/394777>
Chicago Noyan Yalman, İ , ÖZKAYNAR, K . "ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 223-233
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA AU - İlkay Noyan Yalman , Kürşad ÖZKAYNAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 233 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA %A İlkay Noyan Yalman , Kürşad ÖZKAYNAR %T ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Noyan Yalman, İlkay , ÖZKAYNAR, Kürşad . "ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 223-233.