Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 201 - 222 2018-05-31

Bu çalışma kapsamında, öncelikle internetin perakendecilik alanına sunduğu çevrimiçi mağazalar fırsatının geleneksel mağazalara kıyasla gösterdiği farklılıklar tanımlanmıştır. Devamında, perakendecilik kavramının tanımı, e-perakendecilikteki rekabet olgusu ve e-perakendecilik karmasının literatür çalışması yapılmıştır. Ardından internet perakendeciliğinin dünyada ve Türkiye’de geldiği nokta ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra, girişimcilik kavramı ve inovatif odaklı girişimciliğin kuramsal çerçevesi kapsamlı bir şekilde ele alınarak, internet perakendeciliğin inovatif odaklı girişimciliğe etkileri pozitif ve negatif yönleriyle incelenmiştir.

İnternet Perakendeciliği, İnovatif Girişimcilik, Pazarlama
  • Akat, Ö., (2000). Uygulamaya Yönelik İşletme Politikası ve Stratejik Pazarlama, 2. Baskı, Ekin kitabevi, Bursa.Akın, B., (2016). “Girişimcilik, Küçük işletmeler Açısından Elektronik Ticaret, Kavramlar, Örnekler, Öneriler”, Erişim Tarihi: 08.07. 2017. www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=261.Aksoy, R., (2016). “Elektronik Ticaretin Gelişimi ve Geleneksel Pazarlama Uygulamalarının Dönüşümü”, Erişim Tarihi: 08.07. 2017. www.bilgiyonetimi.org.Barutçu, S., (2008). “Perakendecilik Sektöründe Teknolojik Değişim: E-Perakendecilik, E-Mağaza Bağlılığı ve E-Mağaza Bağlılığını Etkileyen Faktörler” Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C.13, S.1 s.317-334.Binks, M.-Vale, P., (1990). Entrepreneurship and Economic Change, McGraw- Hill Book Company.Bodkin, C.D. and Perry, M., (2004). “Goods Retailers and Service Providers: Comparative Analysis of Web Site Marketing Communications”, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.11, 19-29.Bridge, S. vd., (l998). Understanding Enterprise, Entrepreneurship And Small Business, London: Macmillan Business.Brown, M., Pope, N., Voges, K., (2003). Buying or browsing? An exploration of shopping orientations and online purchase intention, European Journal of Marketing, Vol. 37 (10/11), 1666-1684.Cai, S., Jun M., (2003). Internet users’ perceptions of online service quality: a comparison of online buyers and information searchers, Managing Service Quality Vol. 13 (6), 504-519.Chaffey D., Mayer R., Johnston K. ve Ellis-Chadwick F., (2003). Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice, Second Edition, Prentice-hall, London.Chell, E. vd., (l99l). The Entrepreneurial Personality Consept, Cases and Categories, London: Routledge Pub.Değişim.tr, (2002). İnternetle Gelişimde Türkiye, Arthur Andersen Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, İstanbul.Dolanbay, C., (2000). E-Ticaret Stratejileri ve Yöntemler Yeni Ekonomide Başarının Anahtarları, Meteksan Sistem Yayınlar, Ankara.Drucker, P.F., (1985). Innovation and Entrepreneurship, Harper&Row Publishers, New York,Drucker, P.F., (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, Belkıs Çorakçı (Çev.), İnkılap Kitabevi, İstanbul,Drucker, P.F., (2001). Innovation and Management, Butterworth Heinemann Inc., Oxford,.Drucker, P.F., (2012.). Yönetim, İlker Gülfidan (Çev.), Optimist Yayınları, İstanbul,Enginkaya, E., (2006). Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş, Ege Akademik Bakış, Cilt 6 (1), 10-16.Gibb, A.A., (l987). “Enterprise Culture- Its Meaning and Implications for Education and Traing”, Journal of European Industrial Traing, Vol.11.Gibb, A.A.-Ritchie, J., (l982). “Understanding the Process of Starting a Small Business” European Small Business Journal, l.l.Grewala, D., Gopalkrishnan R.I., Levya, M., (2004). Internet retailing: enablers, limiters and market consequences, Journal of Business Research, Vol. 57, 703-713.Hart, C., Doherty N., and Ellis-Chadwick F., (2000). “Retailer Adoption of The Internet: Implications for Retail Marketing”, European Journal of Marketing, Vol.34, No.8, 954-974.Hasty, R., and Reardon J., (1997). Retail Management, The McGraw-Hill Companies, New York.Hisrich, R.D., Peters, M., (2001). Entrepreneurship, 5th Ed., McGraw-Hill Higher.Jiwa S., Lavelle D. Ve Rose A., (2005). “E-Enterpreneurship: Learning in a Simulated Environment”, Journal of Electronic Commerce in Organizations, Jul-Sep 3 (3), ss. 42-56.Kuttner, R., (1998). The net: a market too perfect for profits, BusinessWeek, (May, 11) 20.Naffziger, D., (l995). “Entrepreneurship: A Person Based Theory Approach” Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, And Growth, Volume 2, JAI Pres.Nemli, E. (2014)., “Elektronik Ticarette Toplam Kalite Yönetimi”, Erişim Tarihi: 10. 07. 2017. www.kalder.org.tr.Odabaşı, Y., ve Oyman M., (2005). Pazarlama İletişimi Yönetimi, 9. Baskı, MediaCat Yayınları, İstanbul.Özbay, S., ve Akyazı, S., (2004). Elektronik Ticaret, Detay Yayıncılık, Ankara.Öztürk, A.B., (2016). “E-Ticaret Sektörü” İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, 1-27.Smilor, W.R-Sexton, D.I., (l996). Leadership and Entrepreneurship: Personal and Organizational Development in Entrepreneurial Ventures, Lon: Qurum Books.Srinivasana, S.S., Andersona, R., Ponnavolub, K., (2002). Customer loyalty in e-commerce: an exploration of its antecedents and consequences, Journal of Retailing, Vol. 78 (1), 41-50.Thornton, P.H., (l999).“The Sociology of Entrepreneurship”, Annual Review of Sociology, Aug. Vol.25.TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, TUİK Haber Bülteni, Sayı: 21779, 18 Ağustos 2016.Türkay, İ., (2016). “2016’da Dünyada ve Türkiye’de İnternet/Sosyal Medya Kullanımı”, http://www.vergialgi.net/ekonomi-maliye/2016-da-dunyada-veturkiye-de-internet-sosyal-medya-kullanimi/ Erişim Tarihi: 11.05.2017.Wang, F., Head, M.M., (2001). A model for Web-based information systems in e-retailing, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, Vol. 11 (4), 310-321.Varinli İ., (2001). “Perakendecilikte Kategori Yönetimi”, Pazarlama Dünyası, Yıl:15, Sayı: 2001-1, Ocak-Şubat, s.61-64.Erişim: 03.08.2017., http://www.rafdunyasi.org/turk-perakendecilik-sektorunde-inovatif-girisimci-olmak/ Erişim: 17.08.2017., http://www.kosgeb.gov.tr.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1459-3666
Yazar: musa çakır (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf400039, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {201 - 222}, doi = {}, title = {İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNİN İNOVATİF ODAKLI GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {çakır, musa} }
APA çakır, m . (2018). İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNİN İNOVATİF ODAKLI GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 201-222. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/400039
MLA çakır, m . "İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNİN İNOVATİF ODAKLI GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 201-222 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/400039>
Chicago çakır, m . "İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNİN İNOVATİF ODAKLI GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 201-222
RIS TY - JOUR T1 - İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNİN İNOVATİF ODAKLI GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ AU - musa çakır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 222 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNİN İNOVATİF ODAKLI GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ %A musa çakır %T İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNİN İNOVATİF ODAKLI GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD çakır, musa . "İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNİN İNOVATİF ODAKLI GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 201-222.