Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 300 - 316 2018-05-31

ÜNİVERSİTE İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Şükran KARACA [1] , Tuba GÜLCEMAL [2]

83 125

Günümüz rekabet ortamında ortaya çıkan gelişmelerden, her sektörde olduğu gibi eğitim sektörü de etkilenmiştir. Eğitim sektörü hizmet sektörü arasında yer alan, ulusal ve ekonomik gelişmenin temel bir katılımcısı ve yapıtaşı olarak kabul edilen bir sektördür. Eğitim kalitesi üniversiteler için bir sorundur ve dünya çapında pek çok üniversite öğrencilerin memnuniyetini kazanmak için çaba sarf etmektedir. Her kurum gibi, eğitim kurumları da günümüzün rekabetçi piyasası içinde hayatta kalmaya çalışmak, bu amaçla da olumlu ve güçlü bir imaja sahip olmak zorundadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesi imajına etki eden faktörleri tespit ederek öğrencilerin aldığı hizmet kalitesinin, öğrenci memnuniyetinin ve ağızdan ağıza pazarlamanın üniversite imajının oluşmasında etkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda Cumhuriyet Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan 326 öğrenciye yüzyüze anket uygulanmıştır. Çalışma için gerekli olan anket Khalifa ve Mahmoud (2015) tarafından geliştirilen ölçek kullanılarak hazırlanmıştır.  Elde edilen verilere regresyon analizi yapılmış ve analiz sonucunda Cumhuriyet Üniversitesi'nin imajının oluşumunda en önemli katkısı olan faktör ağızdan ağıza pazarlama, sonra sırasıyla memnuniyet ve hizmet kalitesinin alt unsurlarından akademik danışmanların öğrenciye göstermiş olduğu ilgi olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, üniversitesinden memnun olan öğrencilerin üniversitedeki ve diğer arkadaşlarıyla hislerini paylaşma eğiliminde olduğu sonucu da ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite imajı, Memnuniyet, Ağızdan ağıza pazarlama
 • Aghaz, A., Hashemi, A. & Atashgah, M. S. S. (2015). Factors Contributing to University Image: The Postgraduate Students’ Points of View, Journal Of Marketing For Higher Education, 25(1):104–126.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
 • Alves, H. & Raposo, M. (2010). The Influence of University Image On Student Behavior, International Journal Of Educational Management, 24(1), 73-85.
 • Arpan, L., Raney, A. & Zivnuska, S. (2003). A Cognitive Approach to Understanding University Image, Corporate Communications, 8(2): 97-113.
 • Azoury, N. M., Daou, L. E., & El Khoury, C. M. (2013). University Image And İts Relationship To Student Satisfaction: Case Of The Holy Spirit University Of Kaslik, Lebanon. Journal Of Executive Education, 12(1):1-13.
 • Cronin, J. J. & Taylor, S. A. (1992). Measuring Service Quality: Reexamination And Extension, Journal Of Marketing 56(3): 55-68.
 • Davis, A. (2006). Halkla İlişkilerin ABC’si, Ü. Şendilek (Çev.), İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri.
 • Demiröz, Seva (2014). Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları, Örgütsel İmaj Algıları ve Öğrenci Başarıları Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Dixson, M. D. (2012). Creating Effective Student Enga¬gement İn Online Courses: What Do Students Find Engaging?, Journal of The Scholarship Of Teaching And Learning, 10(2), 1-13.
 • Gümüş, N., Türkel, E. & Şen, G. (2015). Üniversite Tercihlerinde Öğrencilerin Yararlandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, İGÜSBD İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2):43-67.
 • Gürgen, H. (1990). Reklamcılık ve Metin Yazarlığı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ivy, J. (2001). Higher Education Institution Image: A Correspondance Analysis Approach, International Journal Of Educational Management, 15(6), 276-282.
 • Kazoleas, D., Kim, Y. & Moffitt, M. (2001). Institutional Image: A Case Study. Corporate Communications: An International Journal, 6(4), 205–216.
 • Khalifa, B. & Mahmoud, A.B. (2016). What Forms University Image? An Integrated Model From Syria. Business: Theory And Practice, 17(1): 46–55.
 • King, M. C. (1993). Academic Advising: Organizing And Delivering Services For Student Success. New Directions For Community Colleges, Number 82.
 • Kotler, P. & Fox, K. (1995). Strategic Marketing For Educational Institutions (2nd ). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 • Mahmoud, A. B., & Khalifa, B. (2015). A Confirmatory Factor Analysis For SERVPERF Instrument Based On A Sample Of Students From Syrian Universities, Education + Training, 57(3): 343–359.
 • Meriç, D. & Tokgöz, N. (2015). Farabi Öğrencilerine Göre Anadolu Üniversitesi’nin Kurum İmajı: Gelen Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Yükseköğretim Ve Bilim Dergisi, 5(2):178-186.
 • Mokrzycka, S. J. & Abutalibov, R. (2014). Creating The Image Of The University, Oeconomia 13 (4), 169-179.
 • Nguyen, N. & Leblanc, G. (2001). Image And Reputation Of Higher Education İnstitutions İn Students’ Retention Decisions, International Journal Of Educational Management, 15(6), 303-311.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L.L.(1988). “SERVQUAL: Aultiple Item Scale For Measuring Consumer Perceptions Of Service Quality. Journal Of Retailing,64(1), 12-40.
 • Polat, S. (2011). The Relationship Between University Students’ Academic Achievement And Perceived Organizational Image. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 257-262.
 • www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi:21.10.2017.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şükran KARACA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Tuba GÜLCEMAL
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf400700, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {300 - 316}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KARACA, Şükran and GÜLCEMAL, Tuba} }
APA KARACA, Ş , GÜLCEMAL, T . (2018). ÜNİVERSİTE İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 300-316. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/400700
MLA KARACA, Ş , GÜLCEMAL, T . "ÜNİVERSİTE İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 300-316 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/400700>
Chicago KARACA, Ş , GÜLCEMAL, T . "ÜNİVERSİTE İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 300-316
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Şükran KARACA , Tuba GÜLCEMAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 300 EP - 316 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Şükran KARACA , Tuba GÜLCEMAL %T ÜNİVERSİTE İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD KARACA, Şükran , GÜLCEMAL, Tuba . "ÜNİVERSİTE İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 300-316.