Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 234 - 243 2018-05-31

1990’lardan önce ekonomik ve siyasal anlamda bağımsızlığı bulunmayan ve sosyalist planlamacılıkla yönetilen, ancak 1991 ’den sonra siyasal anlamda bağımsızlığını elde eden ekonomiler ile daha önceden bağımsız olup, merkezi planlamacılığı uygulayan ekonomiler geçiş ekonomileri olarak adlandırılmaktadır. Çalışmada günümüzdeki yaygın tanımlamasıyla, geçiş ekonomilerinden Merkezi Asya ve Kafkas ekonomilerinin bağımsızlık sonrası dış ticaretleri ele alınmıştır Bu bağlamda Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan 1990 sonrası yani geçiş sürecindeki dış ticaretleri ve gelir yapıları inceleme konusu yapılmıştır.

Merkezi Asya Geçiş Ekonomileri
  • Çevik Şavaş, Erol Turan; Devletin Kurumsal Dönüşümü: Orta Asya Cumhuriyetleri Perspektifinden, biliğ, Bahar/2007, Sayı 41, s. 205-224.EMSEN Selçuk, Çağatay KARAKÖY; Merkezi Asya Ve Kafkas Ekonomilerinde Entegrasyonun Olabilirliği: AB’deki Kömür-Çelik Topluluğu Benzeri Su ve Enerjide İşbirliği Arayışı, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 18 sayı.1,2009.s.181-202 Güler Esra; Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm, Business and Economics Research Journal, Volüme 3 Number3 2012,pp. 93-120,ISSN: 1309-2448, 87Harun BAL; İktisadi Gelişme ve Doğal Kaynaklar: Geçiş Ekonomileri Çerçevesinde Bir İnceleme Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2011, Sayfa 87-104Turan Erol; Geçiş Ekonomilerinde Yerelleşme Reformları: Azerbaycan Örneği (Selçuk Üniversitesi, Türkiye). Journal Of Azerbaijani Studies. s.579
  • Seymur Ağayev: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/1 (2010). 159-184
  • http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çağatay Karaköy
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf418974, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {234 - 243}, doi = {}, title = {MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE GEÇİŞ SONRASI DIŞ TİCARET}, key = {cite}, author = {Karaköy, Çağatay} }
APA Karaköy, Ç . (2018). MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE GEÇİŞ SONRASI DIŞ TİCARET. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 234-243. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/418974
MLA Karaköy, Ç . "MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE GEÇİŞ SONRASI DIŞ TİCARET". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 234-243 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/418974>
Chicago Karaköy, Ç . "MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE GEÇİŞ SONRASI DIŞ TİCARET". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 234-243
RIS TY - JOUR T1 - MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE GEÇİŞ SONRASI DIŞ TİCARET AU - Çağatay Karaköy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 243 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE GEÇİŞ SONRASI DIŞ TİCARET %A Çağatay Karaköy %T MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE GEÇİŞ SONRASI DIŞ TİCARET %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Karaköy, Çağatay . "MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE GEÇİŞ SONRASI DIŞ TİCARET". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 234-243.