Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 1300-1949 | e-ISSN 1300-1949 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2002 - 2017 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi

112.122

205.909

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 25/08/2017 tarihinden itibaren Cumhuriyet Science Journal adıyla yayın hayatına devam edecektir.

Yeni web sayfamız: http://dergipark.gov.tr/csj

Cilt: 38 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 38 - Sayı 2 - Nis 2017
  1. 𝒆+𝒆−→𝝂𝝂̅𝜸 Sürecinde Nötrino Magnetik Momentinin Araştırılması
    Sayfalar 153 - 158
    Coşkun AYDIN
  2. Eğik uzayda Hulthen potansiyelli diferansiyel denklem çözümü
    Sayfalar 159 - 167
    A BEHZADI, S. M. HAJIMIRGHASEMI
  3. Polieter Eter Keton (Peek) Lifleri
    Sayfalar 168 - 186
    Ece KALAYCI, Ozan AVİNÇ, Arzu YAVAŞ
  4. Çim Bitkileriyle Sürdürülebilir Peyzajlar Oluşturulması
    Sayfalar 187 - 193
    Songül SEVER MUTLU, Ceren SELİM
  5. TGA (Tahmin-Gözlem-Açıklama) Yöntemiyle Bitkilerde Oksin Işık İlişkisinin Öğretimi Üzerine Bir Çalışma
    Sayfalar 194 - 203
    Sema Nur GÜNGÖR, Muhlis ÖZKAN
  6. Herglotz-Nevanlinna Fonksiyonu İçeren Sınır Koşullarına Sahip Dirac Operatörü için Ters Problemler
    Sayfalar 204 - 218
    Yalçın GÜLDÜ, A. Sinan ÖZKAN
  7. Doğal Taşların Sürtünme Katsayılarını (COF) Belirleyerek Yüzey Özelliklerinin Kayma Güvenlik Risk Analizi
    Sayfalar 219 - 233
    Gültekin ÇOŞKUN, Gencay SARIIŞIK
  8. Yarıiletken Yüzeylerde Öbek Oluşumu ve İstatistiği
    Sayfalar 234 - 244
    Mehmet ESEN
  9. Zirkonyum Oksit ve Titanyum Metal Alt Yapıların SBS Üzerine Farklı Lazer Yüzey Uygulamalarının Etkisi
    Sayfalar 245 - 255
    Ayşegül GÖZE SAYGIN, Ali Kemal ÖZDEMİR, Oğuzhan GÖRLER
  10. Kalcaneus’un Morfometrik Ölçümleri;Boehler Açısı ve Kemik Boyunun Hesaplanması
    Sayfalar 256 - 263
    İlhan OTAĞ, Hasan TETİKER, Yaşar TAŞTEMUR, Vedat SABANCIOĞULLARI, Mehmet İlkay KOŞAR, Mehmet ÇİMEN
  11. Azometin Yilür Çekirdeği İçeren Yeni Kiral Bileşiklerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
    Sayfalar 264 - 274
    Mustafa Kemal Kemal GÜMÜŞ
  12. Au/n-Si/Al Schottky Diyotlarında Arayüzey Hallerinin I-V Karakteristiklerine Etkileri
    Sayfalar 275 - 285
    Nezir YILDIRIM, Mücahide GÖNDÜK, İkram ORAK
  13. Çift Katmanlı Demir Filmlerin Manyeto-Empedans Etkilerinin İncelenmesi
    Sayfalar 286 - 292
    Ercüment YÜZÜAK, Gizem DURAK YÜZÜAK
  14. Kare kesitli engellerle donatılmış kanal akışının PIV yöntemiyle deneysel olarak incelenmesi
    Sayfalar 293 - 304
    Cahit GÜRLEK
  15. 11Be+64Zn Elastik Saçılması için Global Potansiyel
    Sayfalar 305 - 311
    YUSUF SERT
  16. LiTiAl Yarı-Heusler Alaşımının Yapısal, Elastik, Elektronik ve Titreşimsel Özelliklerinin İlk İlkeler Yöntemleri Kullanılarak İncelenmesi
    Sayfalar 312 - 320
    Yeşim MOĞULKOÇ, Yasemin ÖZTEKİN ÇİFTÇİ
  17. Listeria Standart Suşlarının Zamana Bağlı Biyofilm Oluşturma Kapasiteleri
    Sayfalar 321 - 328
    Uğur TUTAR, Emine DİNÇER
  18. Al/Ruthenium(II) complex/ p-Si Fotodiyotun Fotovoltaik ve Elektriksel Özellikleri
    Sayfalar 329 - 341
    Hülya DOĞAN, İkram ORAK, Nezir YILDIRIM
  19. Kumaş Hatası Tespiti için Yığınlanmış Oto-kodlayıcı Yöntemi
    Sayfalar 342 - 354
    Abdulkadir ŞEKER, Ahmet Gürkan YÜKSEK
  20. Çarpımsal Türevli Asal Yakın Halkalar Üzerine Notlar
    Sayfalar 355 - 363
    Zeliha BEDİR, Öznur GÖLBAŞI
  21. M.Ö. 2 yüzyıl-M.S. 12 yüzyıl arasındaki döneme ait insan kafatası kemiklerindeki interorbital, biorbital ve bizigomatic mesafelerin üç boyutlu çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
    Sayfalar 364 - 372
    Mansur DOĞAN, İsmail ŞALK, Yaşar ALPASLAN, Oğuzhan GÖRLER, Fadime SUATA ALPASLAN
  22. Katalitik Kinetik Spektrofotometri ile Çevresel Örneklerde Eser Miktarlardaki Toplam Fe'nin Fe(II) Olarak Belirlenmesi
    Sayfalar 373 - 384
    Nuket KARTAL TEMEL, Ramazan GÜRKAN
  23. Dental İmplantlara Alternatif Değerlendirme Metodu Olarak Kayıp Dişlerin Boyutlarının Yapay Sinir Ağı Yöntemiyle Tahmini
    Sayfalar 385 - 395
    Oğuzhan GÖRLER, Serkan AKKOYUN
Makale Gönder
Derginin Yeni Adı

Cumhuriyet Science Journal

Derginin 2017 ve sonrası arşivine buradan ulaşabilirsiniz.