Kapak Resmi
12.460     |     11.518
Dergi Sayıları

Current Research in Social Science, dil bilim, edebiyat ve tarih alanlarında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası açık erişimli hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir ve dergi yılda Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere 3 kez yayınlanmaktadır.


Editörler

Prof. Dr. Bülent OKAY, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Yakup KARATAŞ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi


Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları

Current Research in Social Sciences 24.03.2017 tarihinde alınan kararla 2015 yılı sayılarından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır. Dergimiz ilerleyen günlerde veri tabanında yerini alacaktır.

 • J-Gate
 • Advanced Science Index
 • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi - ASOS İndeks
 • Directory of Research Journals Indexing
 • Research Bible
 • Acar Index
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB
 • Bielefeld Academic Search Engine
 • Eurasian Scientific Journal Index
 • Rootindexing

Current Research in Social Sciences dergisine sunulan çalışmaların benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır. Aizonia Publishing bünyesindeki dergiler iThenticate programını kullanmaktadır.

5890b7c218c88.png


Dergi İstatistikleri (2015 ve 2016 yılı verileri)

Kabul oranı: %72.2

Değerlendirme süresi (gün): 22

Yayınlanmaya kadar geçen süre (gün): 59

Yayın sayısı: 35 (Eylül 2017 verisi)

Atıf Sayısı: 23 (Eylül 2017 verisi)


592b2920e3f9b.png 

Dergimizde Mayıs 2016'dan itibaren yayınlanan eserler Creative Commons 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanacaktır. 


Arşivleme

Current Research in Social Sciences dergisinde katılımcı kütüphaneler arasında dağınık bir arşivleme sistemi oluşturmak için LOCKSS sistemi kullanılmaktadır ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amacıyla dergi kalıcı arşivleri oluşturmasına izin verilmektedir. Daha Ayrıntılı bilgi için yandaki linki tıklayınız. LOCKSS

2015-2016 en çok atıf alan makaleler

2017 yılının Mayıs ayını yaşadığımız şu günlerde biraz geriye dönüp önceki sayılarımızda yayınlanan makaleleri incelemek istedik. Sevindirici ki dergimizde yayınlanan birçok çalışma başka dergilerde yayınlanan çalışmaların yazarlarınca kaynak olarak gösterilmiş. Aşağıda duyuracağımız en çok atıf alan beş (5) çalışmayı sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyarız. 

 1. Halk Anlatılarının Epik Kuralları Işığında Bir Destan İncelemesi 
 2. Ortaçağ İslam Coğrafyasında Karşılaşılan Sıradışı Ödeme Araçları
 3. Mahmud Yalavac’ın Moğol İmparatorluğundaki Faaliyetleri
 4. Klasik Türk Şiirinde Kıt'a ve Kıt'alardaki Poetik Söyleyişler
 5. Feridüddin Attar ve Bir Gazelinin İncelenmesi