Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi

4.160

8.580
2018-(3)-1 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 1 - Ağu 2018
 1. Süpermarket Çalışanlarında Bel, Boyun Ağrısı ve Psikolojik Durum Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 10
  Ece Uysal ALTUNBİLEK, Ali AYDENİZ
 2. Lateral Epikondilitli Hastalarda Extrakorporeal Şok Tedavisi ve Kinezyolojik Bantlama Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 11 - 19
  Ramazan Öztürk, Özlem Altındağ, Mazlum Serdar Akaltun
 3. 2, 4-Dihidro-1,2,4-Triazol Aminometil Türevlerinin İn Vitro Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 20 - 26
  İrfan Timur, Taner Daştan, Mehmet Ataş, Sevgi Durna Daştan, Mustafa Karatepe, Mehmet Çiftçi
 4. Kateter ile İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonları ve Hemşire Yönetimli Kateter Çıkarma Protokolleri
  Sayfalar 27 - 32
  Ezgi Seyhan Ak, Didem Kandemir
 5. İntrapartum Perine Masajı Uygulamasına Güncel Bakış
  Sayfalar 33 - 40
  Nurdan Kaya, Gülbahtiyar Demirel
 6. Bakterilerde Quorum Sensıng ve Antimikrobiyal Dirence Olan Etkisi
  Sayfalar 41 - 45
  Mikail Yeniçeri
 7. GENERAL ANESTHESIA IN WILD BIRDS
  Sayfalar 46 - 51
  Abuzer TAŞ, Yağmur KUŞCU, Tunahan SANCAK, Caner KAYIKCI, Erkan DÜZ
Makale Gönder
Amaç ve Kapsam

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi ilk sayısı 2016 Temmuz ayında yayınlanan ve sayıları Temmuz ve Aralık aylarında yılda 2 sayı İngilizce ve/veya Türkçe olarak yayımlanan uluslararası indeksli ve hakemli bir dergidir.

Dergimizde Veteriner Hekimlik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Temel Tıp Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik ve Hemşirelik alanları başta olmak üzere sağlık bilimleri alanında güncel klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu türünde çalışmalar ile çok disiplinli alanlara ilişkin çalışmalar yayınlanmaktadır. 

Kabul

Saygıdeğer araştırmacılar,

Dergimiz yayın hayatına başlamıştır ve makale kabul edilmektedir.

ISSN

Saygıdeğer yazarlar dergimizin ISSN numarası 2587-0874