Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |
Cover Image

317.213

1.365.555
Yıl:2018, Cilt:27, Sayı: 2 Last Issue
Volume 27 - Issue 2 - Oct 2018
 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM DOYUMU İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖZ ANLAYIŞIN ARACI ETKİSİ
  Pages 1 - 17
  Pervin Büşra ALİBEKİROĞLU, Turan AKBAŞ, Fatoş BULUT ATEŞ, Oğuzhan KIRDÖK
 2. TİMURLU MİRZALAR MESELESİ
  Pages 18 - 32
  Mehibe Şahbaz
 3. ÇALIŞANIN İŞE TUTULMASI
  Pages 33 - 43
  Ramazan ASAR
 4. İKİ KÜLTÜR ARASINDA YAŞAMAK- ENTEGRASYONU DESTEKLEYİCİ Mİ YOKSA ENGELLEYİCİ Mİ?
  Pages 44 - 54
  Sayime ERBEN KEÇİCİ
 5. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AİLE FONKSİYONLARI, BENLİĞİN AYRIMLAŞMASI, ALGILANAN STRES, KAYGI VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 55 - 69
  Egemen HANIMOĞLU, Turan AKBAŞ
 6. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ERKEK TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ STRESİNİN YORDANMASI
  Pages 70 - 83
  Öznur BAYAR, Özlem HASKAN AVCI, Muharrem KOÇ
 7. EVLİLİK KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
  Pages 84 - 96
  İdil Eren KURT
 8. HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE YEŞİL PAZARLAMA
  Pages 97 - 110
  Ece Nüket ÖNDOĞAN
 9. TÜRKİYE’DE GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARINDAKİ OYNAKLIK :BİR EKONOMETRİ UYGULAMA
  Pages 111 - 122
  Seda ŞENGÜL, Kenan LOPCU
 10. 7143 SAYILI MALİ AF KANUNUNUN VERGİ İNCELEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 123 - 136
  Melih AKCAN
 11. FİYAT FARKLILAŞTIRMA ARACI OLARAK FİYAT DUYARLILIK ÖLÇÜMÜ: BİR OTEL İŞLETMESİNDE UYGULAMA
  Pages 137 - 153
  Okan ÇOLAK, Levent KOŞAN
 12. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMALARIN ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAMINDAKİ YALNIZLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 154 - 166
  Meral BEKTAŞ, Gökhan KENAR
 13. DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  Pages 167 - 181
  Kadir KARTALCI