Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-8880 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-8880 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

252.748

933.539
Yıl:2018, Cilt:27, Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Nesilden Nesile Kültürel Aktarımda Oyun ve Oyuncakların Rolü
  Sayfalar 1 - 12
  Arzu Özyürek, Fatma Tezel Şahin, Zeynep Banu Gündüz
 2. Work-Related Basic Need Satisfaction Scale: Analysis Of Construct Validity And Reliability in Turkish
  Sayfalar 13 - 25
  Cumali Uri
 3. Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi
  Sayfalar 26 - 34
  Mustafa Haykır
 4. Markov Analizi İle Cep Telefonu Operatör Tercihlerinin Belirlenmesi: Adana İli Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 35 - 47
  Ersin Kıral
 5. Sensitivity of Consumption to Current Income in Developıng Countries: An Empirical Reinvestigation of Absolute Income Hypothesis
  Sayfalar 48 - 62
  İpek Tekin
 6. Assessment of Hybrid Artificial Neural Networks and Metaheuristics for Stock Market Forecasting
  Sayfalar 63 - 78
  Ayşe Tuğba Dosdoğru, Aslı Boru, Mustafa Göçken, Mehmet Özçalıcı, Tolunay Göçken
 7. Türkçede Zarf-Fiiller Ve Zarf-Fiillerde Yapılaşma Süreçleri
  Sayfalar 79 - 97
  Muna Yüceol Özezen
 8. Adana Bölgesi’nde Tek Pencere Sistemine Adaptasyon Süreci
  Sayfalar 98 - 108
  Burcu Alatepeli, Pınar Elçiçek Güneş, Selçuk Çolak
 9. Bolu'da Erken Cumhuriyet Dönemi Sonrası Konut: Kopuşlar ve Süreklilikler
  Sayfalar 109 - 122
  Leyla Alpagut
 10. Kümeleme Yöntemiyle Konut Talebinin İncelenmesi: Türkiye İl Grupları Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 123 - 138
  Cahit Çelik, Gülsen Kıral
 11. Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 139 - 156
  Erdinç Karadeniz, Fatih Günay, Selda Dalak, Mehmet Beyazgül
 12. Mobilya Tasarımında 2.5 Boyuttan 3. Boyuta Geçişte Fıdu Teknolojisi, Oscar Zıeta
  Sayfalar 157 - 164
  Duygu Merve Bulut, Tülay Özdemir Canbolat
 13. Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarındaki Çatışmaların Mizah Ögesi Bakımından İncelenmesi
  Sayfalar 165 - 182
  Ayşe Özgül İnce Samur, Yağmur Arıkan
 14. Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 183 - 195
  Mert Demircioğlu, İbrahim Tolga Coşkun
 15. Almanca Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Anlık Dil Öğrenme Stratejileri
  Sayfalar 196 - 206
  Güleser Korkmazer, H. Osman Aslan
 16. Türkiye’de Bilgi Toplumunun Gelişimi: İletişim Amaçlı Kişisel İnternet Kullanımı Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 207 - 222
  Merve Ezer, Ersin Kıral
 17. Tasarımda Problem Çözme Eylemi Kapsamında Dokuma Kumaş Tasarımında Örnek Bir Uygulama
  Sayfalar 223 - 238
  Havva Halaçeli Metlioğlu, Hacer Durmaz