Değerli okurlar, değerli araştırmacılar

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi (ÇÜTAD), Aralık 2016 sayısı ile Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezinin bilimsel yayın organı olarak yayın hayatına başlamıştı.

Haziran 2017’de e-dergimiz ÇÜTAD’ın ikinci sayısını yayımlayarak Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezinin Türkoloji alanındaki çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini sizlere duyurmaktan kıvanç duyuyoruz.

Elektronik olarak yayımlanan e-dergimizin ilk iki sayısı Temmuz ayı içerisinde basılı olarak da okurlara ulaşacaktır.

ÇÜTAD’ın bu sayısında “Darülfünun’dan DTCF’ye Türkoloji Öğretimi”, “Sehî ve Latîfî Tezkirelerinde Biyografi ile Hikâye Birlikteliği”, “Kurtuluş Savaşı Yıllarını Anlatan Ankara’nın Taşına Bak Türküsünün Bir Değişkesi Üzerine”, “Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında IV: Emdi ‘Şimdi’ Üzerine”, “Karacaoğlan’ın Memleketi Tartışmaları ve Bir Mezar Taşı Uydurması”, “Biçimbilgisel Rekonstrüksiyon: Türkçe Üzerinde Bir Yöntem Uygulaması” başlıklı yazılarıyla Aysu Ata, Mine Mengi, Mehmet Özmen, Erdem Uçar, Orhan Yavuz, Emine Yılmaz dergimize güç verdiler.

ÇÜTAD’ın ikinci sayısında hakem olarak görev alan meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Makale veritabanı yayınına devam eden Merkezimiz, iki yıldır düzenli olarak ÇÜTAM Kültür Evinde Çarşamba Etkinliklerini de sürdürmektedir. Bu etkinliklerdeki sunumların bir kısmı da dergimize makale olarak yansımaktadır. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) olarak düzenleyeceğimiz bilimsel çalıştayların metinlerine de ÇÜTAD’da bölüm ayıracağız.

İlk sayının yayımlanması sonrası Dergipark sistemine dahil olan Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi ÇÜTAD’a ilişkin işlemler Dergipark sistemi üzerinden yürütülmektedir. Sisteme üye olarak ve sistem adımlarını takip ederek makalelerinizi gönderebilirsiniz.

Dergimizin Aralık 2017’de yayımlanacak yeni sayısı için ilgi alanları Türklük bilgisini ilgilendiren değerli araştırmacılarının çalışmalarını bekliyoruz.

Özgün ve nitelikli yeni makaleleri bilim dünyasına sunma hedefiyle gelecek sayıda buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik