İmtiyaz Sahibi (Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Adına)

Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Turkey
denabik@cu.edu.tr
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Editör

Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Turkey
denabik@cu.edu.tr
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
iThenticate

5b4dc712a8333.png