İmtiyaz Sahibi (Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Adına)

Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Turkey
denabik@cu.edu.tr
Kurum: Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Editör

Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Turkey
denabik@cu.edu.tr
Kurum: Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
iThenticate

5b4dc712a8333.png