Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 117 - 126 2016-12-31

SEHÎ BEY, NECÂTÎ BEY’İN DAMADI MIYDI?

Mine Mengi [1]

394 321

Şuara tezkireleri, Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilk örnekleridir. 16. yüzyılda Sehî Bey’in yazdığı Heşt Behişt, Türk edebiyatında bilinen ilk tezkiredir. Şuara tezkireleri, genellikle şair ve şiirlerinden bahseder. Bu tür kaynaklarda şairin hayat hikâyesi ya çok az yer alır ya da hiç bulunmaz. Divan şiiriyle ilgili olarak Necâtî Bey’den bahseden bütün kaynaklarda onun Sehî Bey ile olan yakınlığına da değinilmiştir. 17. yüzyılda Evliyâ Çelebi, Seyahatname’sinin II. Bayezit devri şairlerinden bahsettiği bölümünde Necâti Bey ile Sehî Bey hakkında, diğer kaynaklardan farklı olarak bir akrabalığın varlığına değinmiştir. Bu çalışmada, tarihî kaynaklardan yararlanılarak Sehî Bey ile Necâtî Bey arasındaki akrabalık ilişkisi değerlendirilmiştir.

Sehî Bey, Necâti Bey, Heşt Behişt, Evliyâ Çelebi, Âşık Çelebi, Gelibolulu Âli
  • Babinger, Franz (1982), Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri (Çev. Coşkun Üçok). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
  • Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Evliya Çelebi’nin Sözlü Kaynakları (2012). Ankara: Unesco Türkiye Milli Komisyonu Yayınları.
  • İsen, Mustafa (1990). Latifi Tezkiresi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları: 1120.
  • İsen, Mustafa (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları: 93.
  • İsen, Mustafa (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Kahraman, Seyit Ali - Dağlı, Yücel (2003). Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1. Cilt 1.Kitap. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
  • Kılıç, Filiz (1994). Âşık Çelebi - Meşa’irü’ş-Şu’ara İnceleme - Tenkitli Metin. Ankara: Basılmamış Doktora Tezi.
  • Tarlan, Ali Nihat (1992). Necatî Beg Divanı. Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Yekbaş, Hakan (2010). Sehî Bey Divânı. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Dergi Bölümü Edebiyat Araştırmaları
Yazarlar

Yazar: Mine Mengi
Kurum: CUKUROVA UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cutad285915, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {117 - 126}, doi = {}, title = {SEHÎ BEY, NECÂTÎ BEY’İN DAMADI MIYDI?}, key = {cite}, author = {Mengi, Mine} }
APA Mengi, M . (2016). SEHÎ BEY, NECÂTÎ BEY’İN DAMADI MIYDI?. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 117-126. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cutad/issue/27176/285915
MLA Mengi, M . "SEHÎ BEY, NECÂTÎ BEY’İN DAMADI MIYDI?". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2016): 117-126 <http://dergipark.gov.tr/cutad/issue/27176/285915>
Chicago Mengi, M . "SEHÎ BEY, NECÂTÎ BEY’İN DAMADI MIYDI?". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2016): 117-126
RIS TY - JOUR T1 - SEHÎ BEY, NECÂTÎ BEY’İN DAMADI MIYDI? AU - Mine Mengi Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 126 VL - 1 IS - 1 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi SEHÎ BEY, NECÂTÎ BEY’İN DAMADI MIYDI? %A Mine Mengi %T SEHÎ BEY, NECÂTÎ BEY’İN DAMADI MIYDI? %D 2016 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Mengi, Mine . "SEHÎ BEY, NECÂTÎ BEY’İN DAMADI MIYDI?". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 117-126.