Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 130 - 150 2017-12-31

TÜRKÇEDE RENKLERİ TANIMLAMA SORUNU
THE PROBLEM OF DEFINING COLORS IN TURKISH

Mehmet Özmen [1]

225 504

Tamamen soyut olan renkler, doğrudan doğruya tanımlanamaz. Fizik biliminin olanaklarına göre, dalga boyu ve yansıma olayı olarak tanımlanmak da edebi dilde kullanılan bir yöntem değildir. Renkler, nesnelerin, bitkilerin, renklerinden; bir rengin açıklık veya koyuluğundan vb. değişik yöntemlerden yararlanmak suretiyle tanımlanır. Ölçünlü dilde yer alan renk adları yanında ölçünlü dilde yer almayan binlerce rengin tanımında da farklı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu güçlük, renklerin her türlüsü için geçerlidir. Doğada bulunan veya sanayide üretilen binlerce renk ile ara renklerin tümünü tanımlamak mümkün değildir. Olsa olsa, bunların belli başlılarını tanımlayabiliriz.

Completely abstract colors cannot directly be defined. In respect to means of physics, also being identified as wavelength and reflection is also not a method used in figurative language. Colors could thereby be defined by the colors of objects, plants; by the clarity and depth of shade and also benefiting from different methods. Various difficulties are encountered while defining thousands of colors not only in standard but also in non-standard language. This difficulty applies to all kinds of colors. It is not possible to define thousands of colors existing in nature or produced by industry as well as all kinds of accent colors. At the utmost, we could define the major ones.

 • Bayraktar, Nesrin (2014), “Türkçe Yeşil Renk Adının Biçim, Anlam ve Kavram Alanına Tarihsel Bir Bakış” Journal of Language and Linguistic Studies. 10(1): 179-193.
 • Güngördü, Meryem (2011), Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Dol Karabakır Dol Adlı Şiir Kitabındaki Renkler Üzerine Bir İnceleme, Çukurova Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bitirme Tezi, Adana.
 • Hornby, A. S.- E.V. Gatenby – H. Wakefield (1963) The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Second Editions, London.
 • İlhan, Attilâ (1999), Yengecin Kıskacı, Dört Uzun Hikâye, Bilgi, Yayınevi, Ankara.
 • Pastoureau, Michel (2013), Mavi Bir Rengin Tarihi, Çevirici: İnci Malak Uysal, Can Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Peride Celal, Türk Edebiyatından Öykü Bahçesi, [Antolojiyi] Hazırlayan: Ebru Kış, Altın Anahtar Yayınları, İstanbul, s. 18-22.
 • Türkçe Sözlük (1998) 9. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, Ankara.
 • Türkçe Sözlük (2005) 10. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, Ankara.
 • Türkçe Sözlük (2011) 11. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, Ankara.
 • Zülfikar, Hamza (2014), “Renkleri Adlandırma ve Tanımlama”, Türk Dili, C. CVII, S. 752, Ağustos 2014, s. 57-61.
 • http://www.webster-dictionary.org/definition/black. 24.05.2016.
 • http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/white. 15.06.2016.
 • http://duvarboyasirenkleri.blogspot-com.tr/2013/06/kale-color-duvar-boyas-kartelas-katalogu.html, 03.05.2014.
Birincil Dil tr
Konular Dil Bilim
Dergi Bölümü Dilbilim
Yazarlar

Yazar: Mehmet Özmen
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cutad352091, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {130 - 150}, doi = {10.32321/cutad.352091}, title = {TÜRKÇEDE RENKLERİ TANIMLAMA SORUNU}, key = {cite}, author = {Özmen, Mehmet} }
APA Özmen, M . (2017). TÜRKÇEDE RENKLERİ TANIMLAMA SORUNU. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 130-150. DOI: 10.32321/cutad.352091
MLA Özmen, M . "TÜRKÇEDE RENKLERİ TANIMLAMA SORUNU". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 130-150 <http://dergipark.gov.tr/cutad/issue/33341/352091>
Chicago Özmen, M . "TÜRKÇEDE RENKLERİ TANIMLAMA SORUNU". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 130-150
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇEDE RENKLERİ TANIMLAMA SORUNU AU - Mehmet Özmen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.32321/cutad.352091 DO - 10.32321/cutad.352091 T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 150 VL - 2 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - doi: 10.32321/cutad.352091 UR - http://dx.doi.org/10.32321/cutad.352091 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi TÜRKÇEDE RENKLERİ TANIMLAMA SORUNU %A Mehmet Özmen %T TÜRKÇEDE RENKLERİ TANIMLAMA SORUNU %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 2 %N 2 %R doi: 10.32321/cutad.352091 %U 10.32321/cutad.352091
ISNAD Özmen, Mehmet . "TÜRKÇEDE RENKLERİ TANIMLAMA SORUNU". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Aralık 2017): 130-150. http://dx.doi.org/10.32321/cutad.352091