Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211.

B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU [1]

157 126

Sadî’nin Gülistan’ı Türkçenin tarihî ve çağdaş kollarına tercüme edilmiş, şerhleri yazılmış önemli bir edebî üründür. Oğuz Ergene, H. 800 (M. 1397-1398) yılında Doğu Türkçesine çevrilmiş Gülistan’ı, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında, Prof. Dr. A. Deniz Abik danışmanlığında, 2012 yılında doktora tezi olarak sunmuştur. Bu çalışma, kimi yönleri yazarının görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilerek Sadî Gülistan [Şiraz 1257] Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çeviren: Sibîcâbî) adıyla 2017 yılında Türk Dil Kurumu yayınlarından çıkmıştır.

Sadî, Gülistân, Sibîcâbî
 • Ata, Aysu (2014). Çağatay Türkçesinin İlk Devresi Harezm - Altın Ordu Türkçesi. Ankara: 1. Baskı Ankara Üniversitesi Yayınları: 395.
 • Caferoğlu, A. (1984). Türk Dili Tarihi I-II, İstanbul: Enderun Yayınları.
 • Canpolat, H. (2006). Sadî’nin Gülistân Önsözüne Yapılan Türkçe Şerhlerin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Dağıstanlıoğlu, B. E. (2017). 14. Yüzyıl Doğu Türkçesine Adını Veren Hüseyn-i Hârezmî ve Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’sine Yazdığı Şerhi Keşfü'l-Hüdâ. International Journal of Language Academy, 5/1, 26-39.
 • Eckmann, J. (1979). Harezm Türkçesi (Çev. Mehmet Akalın). Tarihi Türk Şiveleri, Ankara ss. 183-223.
 • Eckmann, J. (1989). Sadî Gülistan’ının Bilinmeyen Çağatayca Bir Çevirisi. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1968, 17-29.
 • Eckmann, Janos (2003a). Çağatayca El Kitabı (Çev. Günay Karaağaç). Ankara: 1. Baskı Akçağ Yayınları: 456.
 • Eckmann, J. (2003b). Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerinde Araştırmalar (2. bs.) (Haz. Osman Fikri Sertkaya), Ankara Türk Dil Kurumu Yayınları 635.
 • Eraslan, K. (2001). Alî Şîr Nevâyî Mecâlîsü’n-nefâyîs I, Ankara Türk Dil Kurumu Yayınları 788.
 • İlaydın, Hikmet (1991). Sadi - Gülistan. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2119.
 • Karamanlıoğlu, A. F. (1989). Seyf-i Sarâyî Gülistan Tercümesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınlar: 544.
 • Kilisli Rifat (1943). Şeyh Sadii Şirazî - Gülistan, Şarktan Seçme Eserler: 9. İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi.
 • Köprülü, M. F. (1945). Çağatay Edebiyatı. Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi, III. Cilt, 270-323.
 • Özkan, Mustafa (1993). Mahmûd b. Kâdî-i Manyâs - Gülistan Tercümesi Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 562.
 • Robert Barkley Shaw (1878). A Sketch of the Turki Language as Spoken in Eastern Turkistan (Kàshghar and Yarkand). Calcutta.
 • Robert Barkley Shaw (1880). A Sketch of the Turki Language as Spoken in Eastern Turkistan (Kàshghar and Yarkand) Part II - Vocabulary. Calcutta.
Konular Dil Bilim
Dergi Bölümü Tanıtma
Yazarlar

Yazar: B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Ülke: Turkey


Bibtex @kitap İncelemesi { cutad372568, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {}, volume = {2}, pages = {295 - 309}, doi = {}, title = {Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211.}, key = {cite}, author = {DAĞISTANLIOĞLU, B. Erdem} }
APA DAĞISTANLIOĞLU, B . (). Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211.. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 295-309. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cutad/issue/33341/372568
MLA DAĞISTANLIOĞLU, B . "Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211.". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 (): 295-309 <http://dergipark.gov.tr/cutad/issue/33341/372568>
Chicago DAĞISTANLIOĞLU, B . "Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211.". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 (): 295-309
RIS TY - JOUR T1 - Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211. AU - B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 309 VL - 2 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211. %A B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU %T Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211. %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD DAĞISTANLIOĞLU, B. Erdem . "Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211.". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 / 2 295-309.