Editörden

 

Değerli okurlar, değerli araştırmacılar,

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezinin (ÇÜTAM) süreli yayınlarından olan ÇÜTAD’ın 3. cildinin 1. sayısını çıkarmanın kıvancı ve heyecanını yaşamaktayız. Bu sayıda, önceki sayılarımızda olduğu gibi, özgün makalelerin yanı sıra çeviri metinler de bulunmaktadır. Ayrıca bu sayıda, bir tanıtma yazısı olarak sempozyum tanıtması yer almaktadır. Sosyal bilimler alanında bilimsel toplantıların sıkça yapıldığı günümüzde, bu etkinliklerin takibinin zorlaştırdığı söylenebilir. Bu toplantıların içerikleri ve etkileri üzerine yazılacak tanıtmaların bilim insanlarını ve toplantıyı düzenleyenleri isteklendireceği düşüncesindeyiz.

İlk üç sayıda olduğu gibi bu sayı da hem e-dergi hem de basılı dergi olarak siz okurların ilgisine sunulacaktır. Bu sayı ile birlikte ÇÜTAD’da yayımlanan tüm makaleler ve sonraki sayılarımızda yayımlanacak olanlar için DOI (Digital Object Identifier) hizmetinden yararlanmak üzere başvuracağız.

Her yeni sayı, bizleri bir sonraki için teşvik etmekte, merkez bünyesinde gerçekleştirdiğimiz gerek bilim insanları gerekse genel okura dönük faaliyetler için cesaretlendirmektedir.  ÇÜTAD’ın bir önceki sayısından bugüne Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Kültür Evi’nde düzenlediği etkinlikleri basılı yayın hâline getirme yolunda önemli bir aşamaya erişmiştir. Kültür Evi’nde hem akademi dünyasına hem de genel okura yönelik sunulan konferansların tam metinleri http://turkoloji.cu.edu.tr/ adresinden yılda iki sayı hâlinde e-dergi olarak yayımlanmaya başlanmıştır.

ÇÜTAD’ın bu sayısında makaleleriyle Semra Alyılmaz, Yahya Kemal Beyitoğlu, Meral Demiryürek, Mevlüt Gültekin, Mustafa Karabulut, Nevin Mazman, Esra Soy, Tuğçe Yaşa; Macarcadan çevirisiyle Ayşe Öz; tanıtma yazısıyla Sema Çetin Baycanlar yer alıyorlar. Bu sayıda emeği olan yazarlarımıza ve hakemlerimize müteşekkiriz.

                                                                                                                           Ayşehan Deniz Abik