Kabul Edilmiş Makaleler

  • Kerpiç ve Betonarme Konutlarda Kullanılan Bazı Yapı Malzemelerinin Üretiminde Enerji Gereksinimleri
    Özkan Güğercin, A. Nafi BAYTORUN, S. Metin SEZEN 3 Oca 2018
  • Yağca Zenginleştirilmiş Sütten Sodyum Kazeinat İlavesiyle Üretilen Yumuşak Peynirlerin Özellikleri
    Çağla Özbek, Nuray Güzeler, Fazeleh Mesgari 4 Oca 2018