Bilindiği üzere, akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate (İntihali Engelleme) Programı, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından üniversitelerimizin erişimine açılmıştır. Dergide yayınlanmak üzere makale gönderecek olan yazarlar, makalelerinde intihal olmadığına dair  iThenticate programı RAPOR DOSYASInı makale ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 Sisteme yüklenen makalelerin iThenticate  değerlendirme raporu olmadığı takdirde, makaleler değerlendirmeye alınmadan YAZARLARINA İADE EDİLECEKTİR. 13.12.2017

ÖNEMLE DUYURULUR.

ÇUKUROVA TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ